Discursuri şi transcrieri

Aspecte discutate în cadrul ceremoniei de semnare a proiectului

18 mai 2013


Mamta Murthi, Director de Ţară pentru Europa Centrală şi Ţările Baltice - Europa şi Asia Centrală Aspecte discutate în cadrul ceremoniei de semnare a proiectului BUCUREȘTI, România

În forma pregătită pentru livrare

  • Vă mulţumesc, domnule Ministru Chiţoiu, pentru spiritul de iniţiativă manifestat în promovarea proiectului şi pentru accelerarea procesului de pregătire a acestuia. Experienţa pe care o deţineţi, în calitate de fost şef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vă oferă o cunoaştere excelentă a motivelor pentru care este necesar acest proiect, precum şi a potenţialului pe care Agenția Națională de Administrare Fiscală îl are pentru a realiza schimbări semnificative.

  • Sprijinul venit din partea dumneavoastră va continua să fie necesar şi pe perioada implementării, pentru a ne asigura că toţi factorii interesaţi, inclusiv cei din locuinţele sociale, sectorul privat, dar şi personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, continuă să sprijine proiectul, simţind în acelaşi timp că motivele lor de preocupare sunt auzite.

  • Pentru Ministerul Finanţelor, proiectul oferă perspectiva reducerii evaziunii fiscale şi sporirii resurselor care sunt disponibile pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice. Guvernul României are în vedere o creştere de 3% a veniturilor la PIB în următorii cinci ani.

  • Prin modernizarea activităţii Agenției Naționale de Administrare Fiscală - inclusiv prin utilizarea mai eficientă a tehnologiei informaţionale şi extinderea serviciilor oferite contribuabililor -- Guvernul României ar trebui să poată să-şi sporească gradul de colectare a veniturilor fără a creşte valoarea impozitelor. De fapt, mai multe venituri aduse la buget prin îmbunătăţirea gradului de conformare cu legislaţia fiscală pot susţine şi anumite reduceri ale anumitor impozite, păstrând în acelaşi timp echilibrul fiscal.

  • Pentru comunitatea de afaceri, proiectul oferă perspectiva reducerii poverii administrative a conformităţii fiscale, precum şi perspectiva creării unui mediu orientat către beneficiar. În acest fel, climatul de afaceri s-ar îmbunătăţi şi ar spori atractivitatea României pentru investitorii din mediul privat.


Contacte media
În București
Daniel Kozak
tel : +4 021 201 0388
dkozak@worldbank.org

Api
Api

Welcome