Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ1 iulie 2024

Inguna Dobraja a fost numită Directoare de Țară pentru Moldova a Grupului Banca Mondială

Chișinău, 1 iulie 2024 – Începând cu ziua de astăzi, Inguna Dobraja este Directoarea de Țară pentru Moldova a Grupului Banca Mondială, o funcție care va unifica conducerea la nivel de țară în cadrul instituției pentru a sprijini mai bine prioritățile sectorului public și privat din Moldova. Această funcție nou-creată oferă un singur punct de contact pentru accesul la întreaga gamă de produse și servicii ale Grupului Banca Mondială și va spori capacitatea instituțiilor de a aborda provocările globale și de a stimula dezvoltarea cu rapiditate, eficiență și impact.

„În pofida crizei actuale cauzate de invazia Rusiei în Ucraina și a provocărilor structurale de lungă durată, statutul de țară candidată la UE al Moldovei, împreună cu un impuls puternic pentru reforme și investiții pentru sporirea rezilienței la schimbările climatice, oferă țării posibilitatea de a promova o creștere sustenabilă pe termen lung,” a declarat Inguna Dobraja, Directoare de Țară pentru Moldova a Grupului Banca Mondială. „Noua reprezentanță comună a Grupului Banca Mondială va consolida parteneriatele noastre în sectoarele public și privat și va contribui la valorificarea întregului potențial al țării și la atingerea acestui obiectiv.”

Prin activitatea sa în Moldova, Grupul Banca Mondială sprijină reforma de reglementare și promovează dezvoltarea și competitivitatea ecologică, rezilientă și incluzivă, având trei obiective-cheie: crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea capitalului uman și creșterea investițiilor ecologice, în special în infrastructură și agricultură. Actualul Cadru de Parteneriat cu Țara pentru Moldova reflectă această abordare unificată, cu activități de sprijinire a dezvoltării sustenabile și a obiectivului țării de a avansa spre aderarea la Uniunea Europeană, precum și eforturi de fortificare a capacităților și de digitalizare pentru a consolida sistemele și instituțiile din sectorul public și privat.

Inguna Dobraja a deținut funcția de Directoare de Țară pentru Moldova a Băncii Mondiale din anul 2021. Anterior, a deținut funcția de Directoare de Țară a Băncii Mondiale în Oficiul din Cambodgia, precum și funcția de Directoare de Țară a Băncii Mondiale în Oficiul din Liberia, unde a supervizat lansarea mai multor proiecte mari de infrastructură și răspunsul la epidemia de Ebola. Fiind cetățeană a Letoniei, dna Dobraja activează în cadrul Băncii Mondiale timp de aproape 30 de ani și are o experiență vastă în funcții manageriale, operaționale și corporative.

Crearea unei reprezentanțe de țară comune este un pas important către consolidarea Grupului Băncii Mondiale. Oficiul de Țară din Moldova este unul dintre cele 21 de oficii ale Grupului Banca Mondială care fac tranziția către un singur director de țară sau reprezentant rezident al Grupului Banca Mondială pentru Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA), Corporația Financiară Internațională (CFI) și Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor (AMGI).

Despre Grupul Banca Mondială: Grupul Banca Mondială are o viziune curajoasă: crearea unei lumi fără sărăcie pe o planetă locuibilă. În peste 100 de țări, Grupul Banca Mondială oferă finanțare, consultanță și soluții inovatoare care îmbunătățesc viețile oamenilor prin crearea de locuri de muncă, consolidarea creșterii economice și abordarea celor mai urgente provocări globale în materie de dezvoltare. Grupul Banca Mondială este unul dintre cele mai mari surse de finanțare și cunoștințe pentru țările aflate în curs de dezvoltare. Este format din Banca Mondială, inclusiv Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA), Corporația Financiară Internațională (CFI), Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor (AMGI) și Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative de Investiții (ICSID). Pentru mai multe informații, accesați www.worldbank.org, www.miga.org și www.ifc.org.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2025/ECA/004

Contact

În Chișinău:
Boris Ciobanu
+373 69688104
În Viena:
Jennifer Bisping
+43 1 21 70588

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image