Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ27 iunie 2024

Banca Mondială lansează o inițiativă majoră pentru sporirea eficienței energetice în Europa și Asia Centrală

Prima fază a inițiativei include proiecte în Republica Moldova și Turcia


WASHINGTON, 27 iunie 2024
– Banca Mondială a anunțat lansarea unei noi inițiative regionale ambițioase care vizează accelerarea semnificativă a eficienței energetice pentru a asigura o aprovizionare cu energie sigură, accesibilă și curată în Europa și Asia Centrală. Se preconizează că Programul „Sporirea eficienței energetice în Europa și Asia Centrală” (Programul E3), cu o durată de 10 ani, va permite economisirea a peste 63 de terawatt-ore (TWh) de energie pe durata de viață a investițiilor sale - echivalentul producției anuale de energie electrică a Elveției - și reducerea emisiilor de CO2 cu 18,7 milioane de tone metrice.

În cadrul Programului E3, Banca Mondială va acorda finanțare în valoare de 1,46 miliarde de dolari SUA și va atrage alte 2,4 miliarde de dolari SUA din sectoarele public, privat și de dezvoltare, inclusiv 1,5 miliarde de dolari SUA în capital privat. Primele fonduri destinate programelor de eficiență energetică au fost deja alocate în patru țări, urmând să se alăture și alte state pe parcursul perioadei de 10 ani. Investițiile vor viza instituțiile publice, clădirile și echipamentele rezidențiale, modernizarea industrială și îmbunătățirea sistemelor de termoficare centralizată.

„Investițiile în eficiența energetică fac parte din viziunea Grupului Banca Mondială de a accelera trecerea la o energie curată și eficientă, pentru a preveni cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice. Sporirea eficienței energetice poate genera economii bugetare pentru alte priorități de dezvoltare și poate reduce semnificativ nevoia de investiții în noi surse de energie”, a declarat Antonella Bassani, vicepreședinta Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală. „Sistemele eficiente asigură o funcționare mai curată și mai competitivă a întreprinderilor, reduc facturile la energie ale gospodăriilor, diminuează poluarea aerului, reduc emisiile de carbon și creează locuri de muncă”.

În cadrul Programului E3 se vor dezvolta proiecte de țară replicabile, care vor avea la bază planurile naționale, și se va sprijini accesul la finanțare durabilă. Proiectele inițiale din cadrul Programului includ o finanțare de 300 de milioane de dolari SUA acordată de Banca Mondială pentru renovarea clădirilor administrației centrale din Turcia și 54,5 milioane de dolari SUA pentru renovarea clădirilor publice și a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, cu accent pe instituțiile de învățământ, în Republica Moldova. Proiectul este sprijinit de un grant în valoare de 5 milioane de dolari SUA prin intermediul programului „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW). Sunt planificate etape și proiecte suplimentare în Turcia, Republica Moldova, Muntenegru, Uzbekistan și alte țări. 

În timp, Programul E3 va sprijini țările în procesul de tranziție de la programe mai mici de eficiență energetică finanțate din fonduri publice la programe desfășurate la scară națională cu o finanțare comercială mai amplă. Finanțările publice vor fi utilizate în special pentru a demonstra investițiile necesare în vederea atragerii finanțatorilor comerciali, pentru a testa noi modele de afaceri, reduce riscurile investițiilor și pentru a oferi subvenții specifice în paralel cu finanțarea comercială.

Optsprezece țări din regiunea Europei și Asiei Centrale s-au angajat deja în cadrul COP 28 să își dubleze rata anuală de îmbunătățire a eficienței energetice până în 2030. Totuși, în regiune rămân a fi concentrate unele dintre cele mai ineficiente, din punct de vedere energetic, economii din lume, care sunt și cele mai mari consumatoare de carbon. Programul E3 va contribui la depășirea deficiențelor de piață asociate investițiilor în eficiența energetică, cum ar fi costurile ridicate ale tranzacțiilor, lipsa codurilor și standardelor, lipsa generală de conștientizare și nevoia de provocări comportamentale. Programul va consolida politicile și reglementările, va dezvolta agenții și instituții solide, va crea și disemina date credibile, va spori capacitățile pieței și va mobiliza capitalul privat.

„Recenta criză energetică a evidențiat necesitatea urgentă de măsuri de eficiență energetică la scară largă care să contribuie la conservarea resurselor naturale limitate. Eficiența energetică rămâne cea mai accesibilă și rentabilă modalitate de a satisface nevoile energetice în comparație cu generarea de energie nouă”, a declarat Charles Cormier, directorul regional pentru infrastructură al Băncii Mondiale. „Programul nostru se bazează pe zeci de ani de experiență în acordarea de sprijin țărilor din Europa și Asia Centrală în materie de sporire a eficienței energetice. Deși este o regiune diversă, aceste țări împărtășesc multe bariere comune și priorități naționale pe care programul le va ajuta să le abordeze, creând în același timp o platformă pentru schimbul de informații și cunoștințe prin intermediul unei rețele regionale”.

În cadrul Programului va fi creată o coaliție de organizații regionale și globale, inclusiv instituții financiare internaționale, parteneri donatori și organizații dedicate schimbului de cunoștințe și consolidării capacităților. Rețeaua regională va fi finanțată cu un grant inițial în valoare de 5 milioane de dolari SUA din Programul de asistență pentru gestionarea sectorului energetic (ESMAP). Această rețea regională va facilita schimbul și crearea de cunoștințe, precum și coordonarea și armonizarea abordărilor naționale. Subiectele prioritare ale rețelei vor include formularea și implementarea politicilor, conceperea de programe extinse, precum și măsurarea și verificarea măsurilor de eficiență energetică.

Programul E3 se va desfășura în paralel cu Programul ECARES (Extinderea energiei regenerabile în Europa și Asia Centrală), lansat recent, pentru a spori securitatea energetică, îmbunătăți accesibilitatea și sprijini tranziția către energia curată. În timp ce Programul ECARES se concentrează pe furnizarea de energie curată, Programul E3 vizează reducerea cererii de energie. Țările interesate să participe la ambele programe sunt invitate să își prezinte scrisorile de intenție.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2024/ECA/117

Contact

Ankara:
Tunya Celasin
Chișinău:
Boris Ciobanu
Washington:
Zarina Nurmukhambetova

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image