Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ14 iunie 2024

Noul program al Băncii Mondiale va oferi asistență pentru refugiați și gospodării și va consolida agenda de reforme pe termen lung în Moldova

CHIȘINĂU, 14 iunie 2024 – Consiliul Directorilor Executivi al Grupului Băncii Mondiale a aprobat astăzi “Operațiunea de politici de dezvoltare pentru sprijinirea creșterii și rezilienței în Moldovacare va susține eforturile Guvernului Republicii Moldova de a acorda asistență refugiaților și gospodăriilor casnice în contextul consecințelor invaziei Rusiei în Ucraina, menținând în același timp dinamica agendei pe termen lung de integrare economică cu Uniunea Europeană (UE) și de sporire a rezilienței la schimbările climatice.

Operațiunea de sprijin bugetar în valoare de 40 de milioane de dolari SUA se bazează pe seria anterioară de OPD "Răspuns la situația de urgență, reziliență și competitivitate în Moldova" și este în concordanță cu noul Cadru de parteneriat de țară al Băncii Mondiale cu Moldova. Aceasta operațiune  face parte din eforturile mai ample ale Băncii de a susține guvernul în răspunsul la criza energetică și la criza refugiaților, consolidând în același timp rezistența la viitoarele șocuri.

Pe fundalul războiului din Ucraina, economia și finanțele publice din Moldova au fost supuse unor presiuni cauzate de criza energetică și a refugiaților, ceea ce a dus la reducerea veniturilor gospodăriilor casnice și la riscuri mai mari care continuă să afecteze cheltuielile private și încrederea investitorilor. După o recesiune în 2022 și o redresare lentă în 2023, pentru 2024 se anticipează o revigorare economică modestă susținută de redresarea veniturilor gospodăriilor casnice. OPD își propune drept scop să susțină obiectivele pe termen scurt ale guvernului de a continua acordarea de asistență celor mai vulnerabili, inclusiv prin consolidarea programului de siguranță socială "Ajutor Social", care sprijină participarea refugiaților și a femeilor pe piața muncii, și prin ajutorarea familiilor vulnerabile și a celor care găzduiesc refugiați pentru a acoperi costurile mari la energie.

Moldova se confruntă cu provocări fără precedent din cauza șocurilor externe. OPD va aborda nevoile imediate, cum ar fi susținerea sprijinului acordat celor mai vulnerabili pentru a atenua impactul multiplelor crize, contribuind, de asemenea, la obiectivul mai amplu de promovare a unei economii mai competitive, mai reziliente și performanța sectorului privat”, a declarat Inguna Dobraja, Directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova.

Suplimentar, OPD va susține obiectivele pe termen lung ale Moldovei de a crea o economie mai competitivă și mai rezistentă, bazată pe dezvoltarea sectorului privat. Operațiunea susține măsurile de consolidare a cadrului de reglementare în domeniul concurenței și al ajutoarelor de stat, de îmbunătățire a guvernanței și a concurenței în sectorul energetic și de consolidare a sistemului de garantare a depozitelor bancare. Operațiunea promovează, de asemenea, eficiența energetică, energia regenerabilă și gestionarea durabilă a pădurilor inclusiv pentru captarea carbonului și rezistența terenurilor agricole, contribuind astfel la eforturile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.

Operațiunea face parte dintr-un pachet mai amplu de asistență financiară, beneficiind de sprijinul Fondului Monetar Internațional (FMI), al UE și al Băncii Mondiale. O finanțare paralelă cu această operațiune este preconizată din partea Global Affairs Canada și a Agenției Japoneze de Cooperare Internațională. Operațiunea va beneficia de granturi în valoare de 10,5 milioane de dolari SUA din partea programului "Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova” (M-GROW) . Operațiunea va beneficia, de asemenea, de un grant de 5 milioane de dolari SUA din partea Facilității Globale de Finanțare Concesională (GCFF) pentru a sprijini eforturile autorităților de a face față crizei refugiaților. Până în prezent, GCFF a acordat Moldovei 49,24 milioane de dolari SUA sub formă de granturi, care au permis acordarea a 409,24 milioane de dolari SUA sub formă de împrumuturi în condiții concesionale de la Banca Mondială pentru a sprijini comunitățile gazdă și refugiații.

De la aderarea Moldovei la Banca Mondială în 1992, peste 2,1 miliarde de dolari SUA au fost alocați pentru mai mult de 70 de operațiuni. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 14 proiecte active, cu un angajament total de 849 milioane de dolari SUA și includ reforma de reglementare și dezvoltare a afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrația fiscală, înregistrarea terenurilor, educație, drumuri, sănătate și sectoarele sociale, inclusiv răspunsul de urgență COVID-19, agricultură, apă și canalizare și energie.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2024/ECA/114

Contact

În Chișinău:
Boris Ciobanu
În Washington
Sona Panajyan

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image