Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ29 aprilie 2024

Moldova va beneficia de drumuri mai bune și de puncte de trecere a frontierei consolidate cu sprijinul Băncii Mondiale

CHIȘINĂU, 29 aprilie 2024 — Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi acordarea unui pachet de finanțare Republicii Moldova în valoare de 105,98 milioane de dolari SUA destinat Proiectului “Conectivitate rurală în Moldova” (MRCP), care va ajuta țara să-și îmbunătățească conectivitatea rutieră rezilientă la schimbările climatice în comunitățile rurale, să sporească traficul de tranzit rutier prin punctele de trecere a frontierei cu România și să reacționeze prompt și mai eficient la crize și situații de urgență.

MRCP va finanța reabilitarea și modernizarea a circa 95 de kilometri pe trei drumuri locale prioritare, aplicând o proiectare rezilientă la schimbările climatice în vederea asigurării unei conectivități fiabile, în orice condiții meteorologice cu piețe, școli, instituții medico-sanitare și cu alte centre sociale și economice. Lucrările includ măsuri de siguranță rutieră în proximitatea școlilor și a localităților. De asemenea, lucrările vor include dezvoltarea infrastructurii pentru mijloacele de transport nemotorizat de-a lungul și în proximitatea drumurilor. Pe lângă lucrările de construcție, vor fi organizate campanii educaționale și informaționale în materie de siguranță rutieră cu scopul de a sensibiliza și educa publicul în ceea ce privește măsurile și practicile de siguranță rutieră.

O altă componentă a proiectului vizează îmbunătățirea funcționalității punctelor de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Astfel, la Ungheni va fi construit un nou punct de trecere a frontierei dotat cu o infrastructură vamală modernă de procesare, de cântărire și de scanare. Din acest proiect mai face parte și modernizarea punctelor de trecere a frontierei de la Giurgiulești și Leușeni.  

„Drumurile locale sunt esențiale pentru mediul rural din Moldova, deoarece fermierii au nevoie de drumuri pentru a-și comercializa produsele, copiii și profesorii – pentru a merge la școală, iar persoanele în vârstă – pentru a vizita instituțiile medico-sanitare,” a spus Inguna Dobraja, Directoarea de Țară a Băncii Mondiale pentru Moldova. „Îmbunătățirea căilor de circulație rutieră conduce la costuri mai reduse de transport și accesibilitate sporită, inclusiv în zonele adiacente punctelor de trecere a frontierei, fapt ce deschide ușile spre intensificarea comerțului internațional.”

Se preconizează ca MRCP să ofere avantaje directe pentru circa 42.000 de persoane, 133 de întreprinderi, 27 de instituții medico-sanitare și 84 de școli situate de-a lungul coridoarelor rutiere rurale selectate pentru reabilitare. Se așteaptă, de asemenea, ca proiectul să faciliteze între 350.000 și 400.000 de transporturi de mărfuri grele pe an. De aceste avantaje vor beneficia, în principal, transportatorii din Moldova, Ucraina, și România ale căror mărfuri intră, pleacă sau tranzitează Moldova prin punctele de trecere a frontierei deschise traficului rutier. Avantajele economice vor include reducerea timpului de așteptare pentru camioane și automobile, intensificarea schimburilor comerciale și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Din anul 1992 când Moldova s-a alăturat Băncii Mondiale, au fost alocate peste 2,1 miliarde de dolari SUA, având ca destinație mai mult de 70 de operațiuni din țară. Actualmente, portofoliul Băncii Mondiale include 13 proiecte active cu un angajament total de 742,9 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforme de reglementare și dezvoltare a afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrare fiscală, înregistrarea funciară, educația, drumuri, sectorul de sănătate și social, inclusiv intervenția de urgență la COVID-19, agricultură, aprovizionare cu apă și sanitație, precum și a sectorul energetic.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2024/ECA/095

Contact

La Chișinău:
Boris Ciobanu
La Washington:
Sona Panajyan

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image