Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ7 decembrie 2023

Un sector privat puternic este esențial pentru a stimula creșterea economică a României, potrivit unui nou raport IFC-Banca Mondială

  • Raportul identifică energia regenerabilă, transportul și finanțarea ca fiind sectoare-cheie pentru încurajarea creșterii accelerate de sectorul privat.
  • România se poate baza pe succesul sectorului său IT în plină expansiune și poate sprijini și mai mult sectorul serviciilor, prin îmbunătățirea competențelor digitale.
  • Sectorul privat poate profita de recentele tendințe globale de relocalizare în evoluția lanțurilor valorice ecologice.

 

București, România, 7 decembrie 2023 - România a înregistrat progrese impresionante în ceea ce privește performanța sa economică în ultimele decenii, dar țara se confruntă în continuare cu un decalaj mare de convergență față de standardele de viață din Uniunea Europeană (UE) și cu disparități regionale și sociale mari. Pentru a aborda această problemă, România trebuie să valorifice sectorul privat pentru a accelera creșterea durabilă incluzivă și pentru a crea locuri de muncă, potrivit unui nou raport IFC-Banca Mondială.

Conform Diagnosticului de Țară privind Sectorul Privat din România (CPSD-Country Private Sector Diagnostic), sectorul privat rămâne motorul dezvoltării economice al țării și poate contribui la crearea de noi locuri de muncă de calitate și la stimularea conectivității, productivității și competitivității. Raportul evidențiază și exemple concrete de stimulare a oportunităților economice, prin tranziția verde și tranziția digitală, inclusiv prin noi lanțuri valorice verzi, în care sectorul privat ar putea profita de recentele tendințe globale de relocalizare. 

În plus, România ar putea valorifica succesul sectorului IT în plină expansiune și ar putea stimula și mai mult sectorul serviciilor, prin îmbunătățirea competențelor digitale, prin creșterea numărului de înscrieri în învățământul terțiar și prin îmbunătățirea practicilor de management la nivelul întreprinderilor. Există și posibilitatea de a îmbunătăți productivitatea agricolă și valoarea adăugată și de a avansa producția agricolă inteligentă din punct de vedere climatic. 

CPSD evidențiază și cinci constrângeri transversale, care în prezent împiedică dezvoltarea și care, dacă ar fi rezolvate, ar putea crea un sector privat mai dinamic și mai agil și ar stimula creșterea. Printre acestea se numără deficitul de competențe și lipsa de corelare cu piața muncii; deficiențele de guvernanță și instituționale ale mediului de afaceri; barierele în calea concurenței; inovarea limitată din cauza subfinanțării cronice; precum și problemele de infrastructură și conectivitate.

„CPSD prezintă recomandări concrete pentru ca România să valorifice puterea sectorului său privat și să treacă la următoarea etapă de creștere durabilă și incluzivă", a declarat Rana Karadsheh, director regional al IFC pentru Europa. „Suntem hotărâți să continuăm să consolidăm relația cu Guvernul Român și să contribuim cu cunoștințele, expertiza și capitalul nostru global pentru a ajuta țara să valorifice aceste oportunități și să creeze locurile de muncă de calitate, necesare în viitor."

Îmbunătățirea mediului de afaceri rămâne o prioritate pentru țară, în timp ce îmbunătățirea productivității și a competitivității globale va necesita investiții urgente și imediate în infrastructură. Potrivit raportului, România ar putea valorifica investițiile private în trei sectoare critice: sectorul energiei - în special în ceea ce privește energia regenerabilă; sectorul de transport - la nivel național și la nivelul orașelor; și sectorul de finanțare - prin digitalizare, pentru a stimula incluziunea financiară și tranziția ecologică. Raportul prezintă analize detaliate pentru a progresa în aceste domenii și pentru a stimula o creștere productivă, durabilă și favorabilă incluziunii.  

„Sectorul privat din România reprezintă cheia accelerării creșterii economice, a tranziției spre o economie verde și a creării de locuri de muncă mai bune. Dar este nevoie ca sectorul public să continue să investească în îmbunătățirea competențelor forței de muncă, în îmbunătățirea bazelor instituționale și în crearea unei infrastructuri mai bune", a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria. „Crearea unui mediu cu adevărat competitiv poate garanta că sectorul privat se va implica în sectoare cheie, cum ar fi energia verde și rețelele de transport, în beneficiul tuturor."

Rapoartele CPSD ale Grupului Banca Mondială oferă analize economice aprofundate, care identifică posibilitățile de deblocare a investițiilor din sectorul privat și de creare de oportunități pentru mai multe persoane. Grupul Băncii Mondiale își va canaliza operațiunile de creditare, de investiții și de asistență tehnică pentru dezvoltarea sectorului privat în România, pentru a viza sectoarele și domeniile de reformă evidențiate în raport și pentru a ajuta guvernul să prioritizeze acțiunile recomandate. 

 Raportul integral CPSD pentru România poate fi descărcat aici.

Despre diagnosticul sectorului privat național (CPSD)

Diagnosticele de țară ale Grupului Băncii Mondiale privind sectorul privat au ca scop identificarea sectoarelor în care soluțiile sectorului privat pot crea sau extinde piețele și pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării. Diagnosticele folosesc o abordare structurată, pentru a analiza sectoarele cheie cu potențial nerealizat al sectorului privat din fiecare țară, pentru a selecta câteva sectoare pentru o analiză mai aprofundată și pentru a face recomandări de politici publice. Analizele sectoriale, realizate cu o contribuție semnificativă din partea echipelor din cadrul Grupului Băncii Mondiale și a partenerilor externi, inclusiv a guvernelor, oferă informații valoroase cu privire la provocările și oportunitățile pentru a mobiliza mai bine sectorul privat, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare. CPSD se aliniază la abordarea Grupului Băncii Mondiale „Maximizarea finanțării pentru dezvoltare" (MFD), care se orientează către soluții din sectorul privat pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030.

Despre IFC

IFC - membră a Grupului Băncii Mondiale - este cea mai mare instituție globală de dezvoltare axată pe sectorul privat din piețele emergente. Lucrăm în peste 100 de țări, folosindu-ne capitalul, expertiza și influența pentru a crea piețe și oportunități în țările în curs de dezvoltare. În anul fiscal 2023, IFC a alocat o sumă record de 43,7 miliarde $ companiilor private și instituțiilor financiare din țările în curs de dezvoltare, valorificând puterea sectorului privat pentru a pune capăt sărăciei extreme și pentru a stimula prosperitatea comună, în timp ce economiile se confruntă cu impactul crizelor globale care se agravează. Pentru mai mult informații, vizitați www.ifc.org.

DespreBanca Mondială

 Banca Mondială oferă finanțare, acces la expertiză globală și un angajament pe termen lung pentru a ajuta țările cliente în eforturile acestora de eradicare a sărăciei, să atingă o creștere durabilă și să investească în oportunități pentru toți.  Misiunea noastră este de a contribui la o lume lipsită de sărăcie pe o planetă locuibilă. Banca Mondială este compusă din Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), cea mai mare bancă de dezvoltare din lume, și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA), una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru cele mai sărace țări din lume.  Împreună cu celelalte instituții ale Grupului Banca Mondială, precum și cu parteneri din sectorul public și privat, contribuim la conturarea de soluții la provocările globale ale secolului XXI în toate sectoarele majore de dezvoltare. Pentru mai multe informații, vizitați: www.worldbank.org. Aflați mai multe despre programul nostru în România aici: www.worldbank.org/en/country/romania.  

Rămâneți conectați cu IFC în social media | Banca Mondială în social media

Notă: Evaluările tehnice incluse în raport se bazează pe cele mai recente informații disponibile la momentul elaborării și este posibil să nu reflecte pe deplin impactul pandemiei și al evoluțiilor mai recente care afectează economia mondială.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2024/ECA/049

Contact

În Belgrad:
Ivan Miskovic
+381 11 330 89 50
În București:
Ioana-Alexandra Irimia
+40 745 984 999

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image