Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ6 aprilie 2023

Banca Mondială și România semnează un împrumut în valoare de 60 de milioane de Euro pentru reducerea poluării din agricultură și promovarea agriculturii sustenabile

BUCUREȘTI, 6 aprilie 2023 – Astăzi, Banca Mondială și Guvernul României, prin intermediul Ministerului Finanțelor, au semnat un împrumut în valoare de 60 de milioane de Euro, în urma aprobării sale de către Consiliul Director al Băncii pe 30 Martie. Proiectul privind prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural din România își propune să consolideze capacitatea României de a monitoriza poluarea din sectorul agricol, să crească gradul de conștientizare referitor la impactul asupra mediului și să încurajeze adoptarea de către fermierii români a practicilor agricole durabile pentru a preveni și reduce poluarea. Proiectul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și se va desfășura pe o perioadă de cinci ani.

“Agicultura rămâne o sursă principală de poluare a mediului în zonele rurale din România, afectând calitatea solului, a apei și a aerului și, în cele din urmă, sănătatea cetățenilor și a mediului înconjurător. Sectorul agricol este, de asemenea, a doua cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră din țară, împiedicând eforturile României de a atenua efectele negative generate de schimbările climatice", a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale în România.

Sectorul agricol din România are o pondere ridicată de ferme mici de sub 5 hectare - estimate la peste 93% din populația agricolă a țării. Este, de departe, cea mai mare pondere de ferme de subzistență și semi-subzistență din UE, care produc bunuri în principal pentru consumul propriu. Majoritatea fermierilor mici sunt vulnerabili la impactul negativ al schimbărilor climatice, deoarece nu au acces sau nu pot aplica instrumente de gestionare a riscurilor. În plus, fermierii mici se regăsesc deseori în afara fluxurilor financiare ale UE, din cauza criteriilor de eligibilitate referitoare la dimensiunea fermei. În cele din urmă, aceștia ar putea beneficia de o mai mare conștientizare a impactului asupra mediului al activităților agricole și de o capacitate consolidată de a preveni poluarea și de a implementa practici agricole mai moderne și durabile.

Pe lângă consolidarea instituțiilor și a capacității la nivel central și local în ceea ce privește monitorizarea poluării în agricultură, proiectul va ajuta la stabilirea rețelelor naționale de transfer de cunoștințe și va ajuta la modernizarea fermelor selectate pentru a prezenta practici agricole durabile și inteligente din punct de vedere climatic”, a adăugat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale în România. "Capacitatea României de a asigura o tranziție verde, inclusiv prin valorificarea sectorului agricol, va contribui la competitivitatea țării în viitor, atât în cadrul UE, cât și în afara Uniunii. Practicile agricole durabile pot contribui semnificativ la consolidarea rezilienței la schimbările climatice și la o creștere mai incluzivă, pentru a putea beneficia toți românii, dar în special cei din zonele rurale, unde trăiește 70% din populația săracă."

Proiectul privind prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural din România se bazează pe activitățile din cadrul Proiectului pentru Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, finanțat de Banca Mondială, oferind astfel baza pentru implicare și colaborare pe termen lung în sensul consolidării sectoarelor de mediu și agricultură din România. De asemenea, proiectul contribuie la programul-umbrelă, regional - Blueing the Black Sea (BBSEA) al Băncii Mondiale. Investițiile pentru monitorizarea și prevenirea poluării din mediul rural, consolidarea rezilienței la schimbările climatice în agricultură și integrarea măsurilor de adaptare vor contribui la bunuri publice regionale și globale.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2023/ECA/93

Contact

București
Ioana-Alexandra Irimia
Washington
Amy Lynn Stilwell

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image