Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ19 decembrie 2022

Banca Mondială aprobă 403 milioane USD pentru consolidarea sectorului financiar din România

WASHINGTON, 19 Decembrie 2022 — Consiliul de administrație al Băncii Mondiale a aprobat astăzi asistență financiară în valoare de 406 milioane EUR (403,2 milioane USD) pentru a sprijini consolidarea și îmbunătățirea rezilienței sectorului financiar din România.

Împrumutul, oferit sub forma unei finanțări pentru un proiect de investiții (eng. Investment Project Financing) cu opțiune de tragere amânată (eng. Deferred Drawdown Option), constă în finanțare condiționată oferită Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), în calitate de administrator al fondul de garantare a depozitelor și al fondului de rezoluție bancară în România. Prin intermediul acestui împrumut se urmărește și sporirea încrederii deponenților în sistemul bancar, precum și consolidarea cadrului instituțional ce vizează siguranța financiară.

În plus, acest împrumut reprezintă o sursă sigură de finanțare de urgență a FGDB în caz de faliment sau rezoluție bancară în România și contribuie la menținerea stabilității macroeconomice a țării și la conservarea activelor financiare ale românilor. Un principiu de bază al asigurării depozitelor constă în asigurarea unei surse de finanțare de încredere, iar acest proiect își propune să contribuie la îndeplinirea acestuia.

„Criza financiară globală din 2008 ne-a arătat că, atunci când o bancă trece printr-o criză, cel mai mult au de suferit firmele mici și gospodăriile sărace”, a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară pentru România și Ungaria, Banca Mondială. „Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea unui mecanism eficace de asigurare a depozitelor bancare este o investiție potrivită în orice țară. Prin această finanțare, Banca Mondială va sprijini FGDB să acționeze eficient în atenuarea impactului negativ asupra românilor prin asigurarea accesului la economii atunci când aceștia ar putea avea cea mai mare nevoie de ele.”

FGDB garantează depozitele gospodăriilor și întreprinderilor până la 100.000 EUR, acesta fiind plafonul de garantare obligatoriu în toate statele membre ale Uniunii Europene. Întărirea capacității financiare a FGDB prin acest instrument de finanțare condiționată va asigura că acești deponenți sunt compensați în termen de 7 zile, în conformitate cu legislația națională. O stabilitate financiară mai mare se traduce și într-o povară mai mică asupra bugetului de stat, ceea ce permite Guvernului României să se concentreze pe furnizarea de servicii publice tuturor cetățenilor.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2023/ECA/52

Contact

București
Ioana-Alexandra Irimia
Washington
Amy Lynn Stilwell

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image