Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 11 iulie 2019

Un nou parteneriat axat pe impactul investițiilor în zonele urbane ale României

BUCUREȘTI, 11 iulie 2019 – Astăzi a fost lansat un acord tripartit, încheiat între Banca Mondială, Direcția Generală Politici Regionale și Urbane (DG Regio) din cadrul Comisiei Europene și Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având ca obiect acordarea de sprijin României în eforturile de îmbunătățire a impactului investițiilor realizate în zonele urbane, precum și de maximizare a utilizării finanțării acordate de Uniunea Europeană (UE).

Parteneriatul se va concentra pe servicii analitice și de asistență tehnică în decursul următoarelor șase luni, cu rolul de a sprijini România să adoptare o abordare intersectorială și inter-jurisdicțională și să răspundă mai bine la nevoile existente în teritorii, care nu pot fi definite printr-o singură limită administrativă clară. Mai exact, parteneriatul va ajuta Guvernul României să identifice:

  • Zonele/sectoarele cu impact multi-jurisdicțional;
  • Modele de cooperare inter-jurisdicțională și teritoriile în care vor fi implementate proiecte multi-sectoriale;
  • Modelele organizaționale pentru cooperare teritorială între municipii, în vederea atragerii de fonduri UE și
  • Condiționalitățile și resursele necesare pentru modelele organizaționale propuse.

 „România a obținut beneficii însemnate în calitate de membru UE, ajungând rapid la nivelurile de venituri înregistrate de alte state membre și devenind una dintre economiile cu cea mai rapidă rată de creștere din Europa, în ultimii ani” a declarat Tatiana Proskuryakova, Director de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria. „Orașele și aglomerările urbane au constituit, cu precădere, factorii determinanți în succesul obținut. Noul parteneriat va favoriza o cooperare regională mai intensă și oportunități de investiții multi-sectoriale strategice, oferind orașelor o poziție privilegiată pentru următoarea perioadă de programare la nivel UE, precum și ulterior.”

Sunt esențiale planificarea și încurajarea cooperării și dezvoltării inter-jurisdicționale, pentru ca beneficiile dezvoltării urbane să contribuie și la dezvoltarea municipiilor situate lângă polii de dezvoltare din România. În plus, pornind de la lecțiile învățate din implementarea proiectelor în perioada de programare anterioară și curentă, este la fel de important ca planificarea investițiilor urbane să fie realizată înainte de anul 2020 precum și ca, în paralel, municipiile din România să aibă posibilitatea de a stabili un plan matur pentru investițiile finanțate prin fonduri UE, care să fie pregătit pentru implementare practică începând cu anul 2021.

Activitatea analitică ce urmează a fi desfășurată va contribui direct la definitivarea Programelor Operaționale pentru Perioada de Programare 2021-2027. Tot pentru următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană a decis ca Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) să se axeze mai mult pe activități de dezvoltare sustenabilă a zonelor urbane. Atsfel, statele membre vor avea obligația de a aloca cel puțin 6% din fondurile FEDR pentru dezvoltarea integrată a zonelor urbane. De asemenea, țările membre UE vor fi încurajate să adopte o guvernanță mai eficientă, bazată pe parteneriate și pe mai multe niveluri, precum și o abordare integrată, axată pe specifice locale, în viitoarele programe derulate.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2020/ECA/05

Contact

Bucureşti
Ana Catauta
0212010388
acatauta@worldbank.org
Washington, DC
Kym Smithies
12024580152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api