Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 19 aprilie 2018

Creşte gradul de incluziune financiară, însă rămân anumite decalaje, se arată într-un raport Global Findex, o bază de date a Băncii Mondiale

515 milioane de adulţi şi-au deschis conturi începând din anul 2014

WASHINGTON, 19 aprilie 2018 - La nivel global, creşte gradul de incluziune financiară, care este accelerat şi de utilizarea telefoniei mobile şi a internetului, însă câștigurile sunt inegale atunci când se face o comparaţie între naţiuni. Un nou raport al Băncii Mondiale privitor la utilizarea serviciilor financiare constată că bărbaţii, mai degrabă decât femeile, îşi deschid un cont în bancă.

La nivel global, 69% dintre adulţi, adică 3,8 miliarde de persoane - au acum un cont bancar sau un instrument de plată prin mobil, ceea ce constituie un pas vital în eliminarea sărăciei.  Acest procentaj constituie o creştere faţă de cota de 62% în 2014 şi de 51% în 2011. În perioada 2014-2017, 515 milioane adulţi şi-au deschis un cont bancar, iar 1,2 miliarde şi-au deschis cont începând din 2011, conform bazei de date Global Findex. Deşi în anumite ţări a crescut numărul de titulari de conturi, în alte părţi ale lumii progresele au fost mai lente, adesea împiedicate de disparităţile dintre femei şi bărbaţi şi dintre săraci şi bogaţi. Discrepanţele dintre bărbaţi şi femei în ţările aflate în curs de dezvoltare au rămas neschimbate din 2011, la 9%.

Global Findex, un set de date foarte extins care descrie modul în care oamenii din 144 de economii utilizează serviciile financiare, a fost creat de Banca Mondială cu finanţare de la Fundaţia Bill & Melinda Gates, în colaborare cu Gallup, Inc.

„În ultimii câţiva ani, am constatat că s-au făcut foarte multe eforturi în toată lumea pentru conectarea cetăţenilor la serviciile financiare formale“, a declarat Preşedintele Grupului Băncii Mondiale, Jim Yong Kim. „Incluziunea financiară permite cetăţenilor să facă economii pentru nevoile gospodăriei, să împrumute pentru a sprijini o activitate comercială sau să-şi creeze un fond pentru urgenţă. Accesul la serviciile financiare constituie o etapă foarte importantă pe calea spre reducerea nivelului de sărăcie şi inegalitate, iar noile informaţii privitoare la numărul de posesori de telefoane mobile şi la accesul la internet evidenţiază existenţa unor oportunităţi fără precedent de utilizare a tehnologiei pentru atingerea obiectivului de incluziune financiară universală“.

Descărcaţi Baza de date Global Findex 2017: Măsurarea gradului de incluziune financiară şi Revoluţia Fintech

S-a constatat o creştere semnificativă la nivelul gradului de utilizare a telefoanelor mobile şi a internetului pentru realizarea de tranzacții financiare. În perioada 2014 şi 2017, acest lucru a contribuit la o creştere a numărului de proprietari de conturi care folosesc mijloace electronice de trimitere sau recepţionare a unor plăţi, de la 67% la 76% la nivel global, iar în ţările aflate în curs de dezvoltare acest procentaj a crescut de la 57% la 70%.

 „Global Findex evidenţiază înregistrarea unui mare progres pentru accesul la serviciile financiare, precum şi o serie de oportunităţi semnificative pentru politicieni, dar şi pentru sectorul privat, pentru extinderea gradului de utilizare şi a incluziunii în rândul femeilor, fermierilor şi persoanelor cu posibilităţi financiare modeste,” a declarat Maiestatea Sa, Regina Máxima a Ţărilor de Jos, Susţinătorul Special al Secretarului General al ONU pentru Finanţare Incluzivă pentru Dezvoltare. „Serviciile financiare de natură digitală au avut o importanţă-cheie pentru progresele recente înregistrate şi vor continua să constituie un element esenţial, în contextul în care încercăm să obţinem o incluziune financiară universală“.

La nivel global, 1.7 miliarde de adulţi nu au acces la serviciile bancare, dar o treime din aceştia au totuşi un telefon mobil care le-ar putea facilita accesul la servicii financiare. Tehnologia digitală ar putea să profite de pe urma tranzacțiilor cu numerar pentru a-i aduce pe oameni în sistemul financiar, sugerează raportul citat. Bunăoară, plata salariilor către bugetari, a pensiilor şi a ajutoarelor sociale direct în conturi bancare ar putea facilita obţinerea de servicii financiare oficiale la încă 100 milioane de adulţi, la nivel global, inclusiv 95 de milioane în ţările aflate în curs de dezvoltare. Există şi alte oportunităţi pentru creşterea numărului de titulari de conturi şi pentru extinderea gradului de utilizare a plăţilor electronice: peste 200 de milioane de adulţi care încă nu au acces la serviciile bancare şi care lucrează în sectorul privat primesc salariile doar în numerar, ca şi peste alţi 200 de milioane de adulţi care primesc plăţi pentru activităţi desfăşurate în agricultură.

„Deja ştim foarte multe despre modul în care trebuie procedat pentru a ne asigura că femeile au acces egal la servicii financiare care le pot schimba viaţa“, a declarat dna. Melinda Gates, Co-preşedinta Fundaţiei Bill & Melinda Gates. „Atunci când guvernul depune plăţile aferente ajutoarelor sociale sau alte subvenţii direct în conturile bancare digitale ale unor femei, impactul este uimitor. Femeile dobândesc o putere decizională mai mare în gospodărie şi au la dispoziţie mai multe instrumente financiare, pe care le investesc în prosperitatea familiilor lor, ceea ce duce la o mai amplă creştere economică.“

Această ediţie a bazei de date Global Findex include şi o serie de indicatori actualizaţi privitor la accesul şi utilizarea unor servicii financiare formale şi informale. Oferă date privind utilizarea tehnologiilor financiare, inclusiv a telefoniei mobile şi a internetului pentru a realiza tranzacții financiare şi îşi extrage rezultatele din peste 150.000 de interviuri realizate în toată lumea. Această bază de date se publică o dată la trei ani, începând din 2011.

„Baza de date Global Findex a devenit un adevărat punct de susţinere al eforturilor globale de promovare a incluziunii financiare“, a declarat Directorul Grupului de Cercetare şi Dezvoltare al Băncii Mondiale, Asli Demirgüç-Kunt. „Datele oferă foarte multe informaţii utile practicienilor din domeniul dezvoltării, politicienilor implicaţi şi cercetătorilor din acest domeniu, care contribuie la monitorizarea progreselor înregistrate pe calea îndeplinirii obiectivului Grupului Băncii Mondiale de a promova Dreptul la Acces Universal la Serviciile Financiare până în anul 2020, precum şi Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale ONU.” 

Situaţia la nivel regional

In Africa sub-sahariană, plăţile care pot fi realizate cu ajutorul telefonului mobil au susţinut incluziunea financiară. Deşi numărul de persoane adulte care deţin un cont la o instituţie financiară a rămas constant, cota celor care folosesc telefonul mobil pentru efectuarea unor plăţi aproape că s-a dublat, crescând la 21%. Începând cu 2014, conturile utilizate pentru efectuarea de plăţi cu ajutorul telefonului mobil s-au extins din Africa de Est până în Africa de Vest şi chiar dincolo de aceste regiuni. În regiunea respectivă, se găsesc opt state în care peste 20% dintre adulţi au un cont pentru efectuarea de plăţi cu ajutorul telefonului mobil - Burkina Faso, Coasta de Fildeş, Gabon, Kenya, Senegal, Tanzania, Uganda şi Zimbabwe. Există din ce în ce mai multe oportunităţi de creştere a numărului de astfel de conturi - aproape 95 milioane de adulţi din regiune care nu au conturi bancare primesc plăţi în numerar pentru produse agricole şi aproximativ 65 de milioane fac economii utilizând metode semi-formale.

În Estul Asiei şi în zona Pacificului, utilizarea tranzacțiilor financiare digitale s-a extins în condiţiile în care numărul de titulari de conturi a stagnat. La ora actuală, 71% dintre adulţi deţin un cont, însă puţine lucruri s-au schimbat din 2014. O excepţie o constituie Indonezia, unde cota persoanelor care deţin un cont a crescut de la 13% la 49%. Inegalitatea de gen este redusă: bărbaţii şi femeile au şanse egale să-şi deschidă un cont în Cambogia, Indonezia, Myanmar şi Vietnam. Tranzacţiile financiare digitale s-au intensificat în special în China, unde cota titularilor de cont care utilizează internetul pentru a-şi achita facturile sau pentru a face achiziţii a crescut până la 57%. Tehnologia digitală poate fi valorificată pentru a spori numărul de titulari: 405 milioane de titulari din această regiune îşi plătesc facturile în numerar, deşi 95% dintre ei deţin un telefon mobil.

În Europa şi Asia Centrală, numărul de titulari adulţi a crescut de la 58% în 2014 la 65% în 2017. Plăţile electronice către cei care obţin venituri de la buget (salarii, pensii, asistenţă socială) contribuie la această creştere. Printre cei care deţin un cont, 17% şi-au deschis primul cont pentru a primi anumite sume de la guvern. Cota de adulţi care fac sau primesc plăţi electronice a crescut spectaculos de la 14% la 60%. Digitizarea tuturor plăţilor de pensii din sistemul public ar putea reduce numărul de adulţi care nu au acces la serviciile bancare cu până la 20 milioane.

În America Latină şi Insulele Caraibe, accesul extins la tehnologia digitală ar putea duce la creşterea rapidă a utilizării tehnologiei in domeniul financiar: 55% dintre adulţi deţin un telefon mobil şi au acces la internet, adică în plus cu 15% faţă de media din ţările aflate în curs de dezvoltare. Începând din 2014, cota de adulţi care efectuează sau primesc plăţi digitale a crescut cu cel puţin 8% în ţări cum ar fi Bolivia, Brazilia, Columbia, Haiti şi Peru. Aproximativ 20% dintre adulţii care au un cont pentru plăţi prin mobil sau internet se află în Argentina, Brazilia şi Costa Rica. Prin digitalizarea plăţilor salariale, anterior efectuate în numerar, societăţile comerciale pot contribui la creşterea numărului de conturi pentru alte 30 milioane de adulţi ce nu au în prezent au acces la serviciile bancare, dintre care aproximativ 90% au un telefon mobil.

În Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, oportunităţile de creştere a incluziunii financiare sunt foarte bune, în special în rândul femeilor. La ora actuală, 52% dintre bărbaţi şi doar 35% dintre femei au un cont, ceea ce constituie cea mai mare discrepanţă de gen în rândul tuturor regiunilor. Numărul relativ mare de proprietari de telefoane mobile oferă o posibilitate foarte bună de extindere a incluziunii financiare: în rândul celor care nu au acces la servicii bancare, 86% dintre bărbaţi şi 75% dintre femei deţin un telefon mobil. Aproximativ 20 milioane de persoane care nu au acces la servicii bancare în regiunea respectivă trimit sau primesc remitenţe în numerar sau servicii indepedente, inclusiv 7 milioane de persoane în Egipt.

În sudul Asiei, cota adulţilor titulari a unui cont a crescut de la 23% la 70%. În fruntea evoluţiei s-a aflat India, unde o politică a guvernului de a spori incluziunea financiară prin identificare biometrică a dus la creşterea acestei cote până la 80%, cu câştiguri semnificative în rândul adulţilor femei şi bărbaţi cu mijloace modeste. În afara Indiei, la nivel regional numărul de titulari de conturi a crescut totuşi cu 12%, însă titularii sunt mai degrabă bărbaţi, decât femei. În Bangladesh, cota deţinătorilor de cont a crescut cu 10%, iar numărul femeilor aproape s-a dublat faţă de cel al bărbaţilor. La nivel regional, digitizarea plăţilor pentru produsele agricole ar putea reduce numărul adulţilor care nu au acces la serviciile bancare cu aproximativ 40 de milioane.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2018/130/DEC

Contact

La Washington:
Mark Felsenthal
(202) 458-0051
mfelsenthal@worldbank.org
Ryan Hahn
(202) 473-4103
rhahn@worldbank.org
Api
Api