Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 16 februarie 2018

Continuarea reformelor în cadrul sistemului de învățământ din Moldova va contribui la crearea locurilor de muncă și îmbunătățirea calității vieții oamenilor

WASHINGTON, 16 februarie 2018 – Sistemul de învățământ din Moldova va beneficia de implementarea continuă a reformelor vitale grație unei finanțări adiționale în valoare de 10 milioane de dolari SUA pentru proiectul Reforma educației, aprobat astăzi de Consiliul director al Băncii Mondiale.

Îmbunătățirea calității, relevanței și eficienței sistemului de învățământ este o prioritate pentru Grupul Banca Mondială în contextul sprijinului oferit pentru creșterea economică și dezvoltarea țării. O forță a muncii cu competențe mai bune va genera crearea locurilor de muncă, favorizarea unui mediu de afaceri prosper și atragerea investițiilor care, la rândul lor, vor îmbunătăți standardele și calitatea vieții populației.

“Una dintre cele mai mari îngrijorări este decalajul dintre cererea pieței muncii și instruirea oferită în prezent de sistemului de învățământ din Moldova,” a declarat Anna Akhalkatsi, director de țară pentru Moldova, Banca Mondială. “Dezvoltarea competențelor este o componentă esențială a parteneriatului nostru cu Moldova, deoarece ne propunem să ajutăm oamenii din Moldova să dispună de cunoștințele și competențele necesare pentru a obține locuri de muncă bune acasă, astfel încât să nu fie nevoiți să-și părăsească familiile în căutarea unei vieți mai bune peste hotarele țării.”

Finanțarea adițională va contribui la sprijinirea eforturilor guvernului Republicii Moldova de a continua îmbunătățirea calității și eficienței învățământului primar și general secundar. Un număr considerabil de elevi, cadre didactice și directori de școli din Moldova vor beneficia de activități de instruire ample, furnizarea continuă de echipamente pentru laboratoare de științe și TIC, precum și formarea cadrelor didactice auxiliare în scopul promovării educației incluzive pentru elevii cu nevoi speciale și/sau dizabilități.

Proiectul Reforma educației vizează prioritățile țării de reducere a sărăciei și promovare a creșterii partajate, identificate în cadrul Diagnosticului sistematic de țară pentru Moldova, realizat în 2016 de Banca Mondială, și corespunde obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați pentru aproximativ 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, suma totală a angajamentelor constituind 341,5 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, educația, drumurile, asistența medicală, agricultura, adaptarea la schimbările climatice și sectorul energetic.

Portofoliul de angajamente al Corporației Financiare Internaționale în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA în circulație). Portofoliul de angajamente constă din 95 la sută împrumuturi și 5 la sută capital propriu. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituții sunt membri ai Grupului Băncii Mondiale. 


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2018/ECA/70

Contact

Chisinau
Communications Officer
Boris Ciobanu
+373 22 262 242
bciobanu@worldbank.org
Api
Api