COMUNICAT DE PRESĂ

Moldova va consolida capacitatea de adaptare la schimbările climatice cu suportul Băncii Mondiale

9 iunie 2017


WASHINGTON, 9 iunie 2017 — Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi o finanțare în sumă de 27,2 milioane de dolari SUA, acordată Republicii Moldova pentru Proiectul Adaptarea la schimbările climatice, care va oferi asistență pentru protecția gospodăriilor agricole, a pădurilor și pășunilor contra schimbărilor climatice în zone specifice, precum și pentru consolidarea sistemelor naționale de gestiune a dezastrelor naturale.

Un studiu al Băncii Mondiale privind aspectele economice ale schimbărilor climatice în Moldova a constatat că cele mai mari provocări și oportunități investiționale există în agricultură. Proiectul Adaptarea la schimbările climatice va contribui la reducerea vulnerabilității la impacturile schimbărilor climatice a gospodăriilor rurale, care reprezintă o pondere neproporțional de mare a celor săraci, precum și la consolidarea capacității instituțiilor publice, a actorilor principali, comunităților și publicului de gestionare a riscurilor asociate schimbărilor climatice.

Proiectul va sprijini Planul național de acțiuni pentru implementarea Strategiei de adaptare la schimbările climatice până în 2020.

“Riscurile naturale frecvente, similare celor produse pe 21 aprilie, și impactul lor substanțial asupra economiei Moldovei și asupra oamenilor necesită un angajament vizavi de consolidarea capacității țării de adaptare la schimbările climatice”, a declarat Alex Kremer, director de țară pentru Moldova, Banca Mondială. “Dimensiunile și particularitățile demografice ale țării fac adaptarea la schimbările climatice și gestiunea riscurilor de dezastre naturale elemente indispensabile ale agendei de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.” 

Obiectivele Proiectului Adaptarea la schimbările climatice sunt:

  • Creșterea gradului de adoptare a practicilor climatic-inteligente în peisaje rurale selectate prin: 1) susținerea expansiunii tehnologiilor climatic-inteligente și a practicilor agricole folosite de agricultori, precum și furnizarea de servicii consultative conexe; și 2) adoptarea sporită a serviciilor de irigare.
  • Creșterea gradului de rezistență la schimbările climatice al pădurilor și pășunilor din țară prin restabilirea terenurilor degradate la nivel de comunități și localități rurale, precum și îmbunătățirea managementului climatic-inteligent al resurselor silvice reproductive.
  • Consolidarea sistemelor naționale de management al climei și dezastrelor naturale și, în eventualitatea unei crize sau urgențe eligibile, acordarea finanțării imediate pentru o reacție rapidă la criza sau urgența respectivă.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, finanțare în sumă ce depășește 1 miliard de dolari SUA a fost alocată pentru aproximativ 60 de proiecte în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8 proiecte active, cu un angajament total de 333,3 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, energia, asistența medicală, agricultura, drumurile locale, mediul ambiant și altele.

Portofoliul de angajamente al Corporației Financiare Internaționale în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA în circulație). Portofoliul de angajamente constă din 95 la sută împrumuturi și 5 la sută capital propriu. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituții sunt membri ai Grupului Băncii Mondiale.

 

Contacte media
În Washington
Meriem Gray
tel : +1 202 473 7870
mgray@worldbank.org
În Chișinău
Boris Ciobanu
tel : +373 22 262 242
bciobanu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/ECA/130

Api
Api

Welcome