COMUNICAT DE PRESĂ

România va beneficia de pe urma reformelor menite să susţină creşterea economică şi reducerea sărăciei

15 decembrie 2016


WASHINGTON, 15 decembrie 2016 - Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi suma de 500 milioane euro (echivalentul a 558,27 milioane de dolari SUA), care va fi acordată României în contul celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică (DPL). Obiectivul acestui nou program este acela de a reforma anumite instituţii şi de a pune în aplicare politici care sunt vitale pentru atingerea unui nivel sporit de creştere sustenabilă, pentru crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite, precum şi pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţă în România.

„Autorităţile din România au demonstrat un angajament susţinut pe calea implementării unei agende de reforme care reprezintă nucleul eforturilor de reducere a sărăciei şi a excluziunii, şi al creării de oportunităţi mai bune pentru cetățenii României,” a declarat Cyril Muller, Vicepreşedinte al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală. “Banca Mondială va susţine în continuare România pe drumul transformării economice şi al unei convergențe mai rapide cu UE.”

Noul program sprijină trei priorităţi principale:

  • În primul rând, se concentrează pe amplificarea potenţialului de creştere al României prin sporirea nivelului de performanță şi de guvernanță al întreprinderilor de stat, pentru creşterea nivelului de competitivitate la export şi al performanțelor macroeconomice. În plus, împrumutul DPL va contribui la îmbunătăţirea eficienţei modului în care este cheltuit banul public, prin sprijinirea achiziţiilor centralizate în sectorul de sănătate. Acest proces va genera economii semnificative care vor putea fi direcţionate spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi care vor reduce discrepanţele existente între România şi alte state UE în domeniul sănătăţii.
  • În al doilea rând, contribuie la reducerea gradului de sărăcie şi de excluziune socială prin sprijinirea unei reforme cuprinzătoare a sistemului de asistenţă socială. Această reformă urmează să scoată jumătate de milion de români din starea de sărăcie. În plus, reforma cadastrului va oferi posibilitatea înregistrării gratuite şi sistematice a proprietăţilor imobiliare, inclusiv achiziţionarea, vânzarea şi transferul prin moştenire al terenurilor, pentru peste un milion de români, în special pentru persoanele din cadrul comunităţilor marginalizate şi pentru romi. Un sistem de cadastru funcţional va fi de o importanţă vitală pentru atragerea de noi investiţii.
  • În cele din urmă, va sprijini la nivel global bunurile publice prin adoptarea primei Strategii Naţionale pentru Schimbările Climatice şi a Planului de Acţiune privind Schimbările Climatice. Se aşteaptă ca aceste măsuri să stimuleze investiţiile în sursele de energie regenerabile şi fără emisii de carbon şi să îmbunătăţească eficienţa energetică la nivelul sectoarelor rezidenţial şi industrial.

„Priorităţile de reformă ale guvernului se concentrează pe obţinerea unei convergențe mai rapide a României spre UE, pe reducerea gradului de sărăcie şi de excluziune, pe consolidarea încrederii investitorilor în economia românească, pentru susţinerea unei creşteri sustenabile pe termen lung “ a declarat  dna Anca Dragu, Ministrul finanţelor publice. “Împrumutul DPL va fi un factor catalizator important pentru creşterea productivităţii şi pentru sporirea potenţialului de creştere al României pe termen mediu“.

Banca Mondială şi-a deschis biroul în România în anul 1991. Începând de atunci, Banca a furnizat împrumuturi în valoare de peste 10.6 miliarde dolari SUA, garanții şi granturi în sectoare cum ar fi educaţia, sănătatea, agricultura, mediul, asistenţa socială, justiţia, transportul şi altele. Portofoliul curent al Băncii include împrumuturi pentru investiţii, activităţi analitice şi asistență tehnică pentru sprijinirea priorităţilor de reformă ale României. Corporaţia Financiară Internațională (IFC), divizia Băncii Mondiale dedicată activităţilor în sectorul privat are un program dinamic şi a a investit până acum peste 2,5 miliarde dolari SUA de la momentul demarării activităţilor sale în România.

În anul 2014, România a devenit membru contributor al Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare (International Development Association - IDA), prin intermediul căreia Banca oferă finanţare concesională beneficiarilor cu cele mai mici venituri, marcând astfel un punct de reper în rolul crescând al României de contributor la activitatea Băncii Mondiale. În anul 2016, Grupul Băncii Mondiale şi România au sărbătorit 25 de ani de parteneriat continuu pe calea sprijinirii măsurilor de reducere a sărăciei şi de dezvoltare durabilă.

Contacte media
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
În Bucharest
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/ECA/062

Api
Api

Welcome