COMUNICAT DE PRESĂ

Guvernul Republicii Moldova a deschis accesul la date cu privire la 16,000 contracte

29 iunie 2016


Chișinău, 29 iunie, 2016 Agenţia Achiziţii Publice (AAP), în parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică și Banca Mondială, au lansat un website care conține date despre circa 16.000 de contracte de stat, numărul lor fiind în creștere.

Portalul datelor privind contractarea deschisă permite cetăţenilor accesul la date cu privire la toate activităţile de achiziţii publice – de la licitație la etapele de atribuire – care au fost înregistrate la AAP din anul 2012. Dat fiind faptul, că activităţile de achiziţii publice sunt înregistrate în sistemul de e-licitație al Guvernului, datele sunt actualizate simultan în portal.

„Datorită noului portal de date privind contractarea deschisă, oricine poate vedea achizițiile pe care le face statul și cine a primit contractul. Acest lucru impune o transparenţă reală și este o modalitate eficientă de a lupta împotriva corupţiei în Republica Moldova”, a declarat Alex Kremer, director de ţară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova.

Pe lângă aplicaţiile de analiză a anumitor aspecte ale datelor, portalul permite utilizatorilor să descarce date în formate deschise și reutilizabile. Datele disponibile sunt modelate conform Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă. Aceasta permite ca datele descărcate de pe portal să fie ușor legate cu alte seturi de date.

Portalul se alătură unui set de aplicaţii de date deschise pe care le-a elaborat Guvernul Republicii Moldova. Codul de programare pentru aplicaţiile analitice disponibile în portal este o sursă deschisă și permite accesul pentru creatorii de baze de date deschise de la platforma online gestionată de către Centrul de guvernare electronică. 

-------------------------------------------

De la aderarea Republicii Moldova la Grupul Băncii Mondiale în anul 1992, peste 1 mlrd USD au fost alocaţi pentru aproximativ 60 de proiecte din țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 10 proiecte active, cu un angajament total de 355,5 mln. USD. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și de dezvoltare a afacerilor, educație, asistență socială, e-guvernare, sănătate, agricultură, drumuri locale și mediu, etc.

Portofoliul angajat al Corporației Financiare Internaţionale în Republica Moldova este de 63,6 mln. USD (60,2 mln. USD neachitate). Portofoliul este compus din 83% de împrumuturi și 17% capital propriu și cvasi-capital propriu. Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale a oferit garanţii în valoare totală de 95 mln. USD. Ambele instituţii sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

Contacte media
În Washington
Meriem Gray
tel : +1 (202) 473-9277
mgray@worldbank.org
În Chișinău
Elena Prodan
tel : +373 22 262 262
eprodan@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/168

Api
Api

Welcome