COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială și România au semnat acordul de împrumut ce vizează protejarea mediului și reducerea riscurilor de sănătate pentru locuitorii din zonele rurale

14 aprilie 2016


30.000 de ferme mici și 100 de comune vor beneficia de investiții

WASHINGTON, 14 aprilie 2016 — În cursul zilei de astăzi, Cyril Muller, Vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală și Anca Dragu, Ministrul Finanțelor Publice al României, au semnat acordul de împrumut pentru o finanţare adiţională de 48 milioane de Euro, pentru Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi.   

Proiectul va sprijini eforturile României de a reduce deversarea de nutrienţi (nitrogen și fosfor) în corpurile de apă din România și de a respecta la nivel național cerințele Directivei Uniunii Europene privind Nitrații. Practicile de producție agricolă neprietenoase mediului sunt prevalente în zonele rurale din România. Deversarea de deșeuri de origine animală în apele subterane din vecinătatea gospodăriilor, din cauza lipsei unităților de depozitare adecvate, reprezintă un pericol pentru sănătatea populației din zonele rurale, precum riscul îmbolnăvirii de boala albastră, ce poate conduce la deces infantil. Începând cu anul 2007, Banca Mondială a oferit asistență României în lupta împotriva poluării cu nutrienţi și a contribuit la îmbunătățirea practicilor de producție agricolă.

„Ceremonia de semnare de astăzi reprezintă o mărturie a parteneriatului puternic pe care îl avem cu România în vederea soluționării provocărilor de mediu la nivel național și sprijinirii agriculturii durabile,” a declarat Cyril Muller, Vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală. „Banca Mondială este încântată să susţină România prin furnizarea de resurse suplimentare în vederea combaterii poluării solului și apelor subterane, protejând în același timp sănătatea românilor ce locuiesc în zonele rurale și potențialul sectorului agricol.”

Finanțarea adiţională de 48 milioane de Euro va completa proiectul sprijinit inițial de către Bancă în valoare de 50 milioane de Euro și va fi orientată către intensificarea investițiilor și practicilor de management în vederea reducerii poluării cu nutrienţi din surse agricole, animale și umane. Acesta este un domeniu pentru care UE nu alocă granturi României. Aproximativ 30.000 de ferme mici vor beneficia de sprijin în vederea colectării gunoiului de grajd și pentru unități de compostare, gestionarea gunoiului de grajd, producție de biogaz din deșeuri de origine animală și/sau canalizare și epurare a apelor reziduale în aproximativ 100 de comune extrem de expuse poluării cu nitrați.

„O mare parte a producţiei agricole din România continuă să fie realizată în cadrul fermelor mici, iar acest lucru reprezintă o provocare în ceea ce ţine de modul în care practicile de producție sunt aplicate de o manieră care ar proteja mediul”, a declarat Anca Dragu, Ministrul Finanțelor Publice al României. „Proiectul Băncii Mondiale, semnat astăzi, va contribui cu resurse suplimentare, cunoştinţe și sprijin instituțional în vederea promovării celor mai bune practici de producție agricolă și va consacra o nouă modalitate de a face agricultură. România are o populație rurală importantă. Guvernul Român acordă importanța cuvenită producției durabile în zonele rurale și bunăstării populației rurale.”

Fondurile alocate proiectului vor finanța activități orientate către consolidarea capacității instituționale și coordonării cu administrațiile naționale și locale relevante, și cu instituțiile responsabile de reglementarea, implementarea, monitorizarea și raportarea cu privire la Directiva UE privind Nitrații și Directiva Cadru privind Apa. De exemplu, Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) va fi beneficia de asistență pentru a monitoriza și raporta organismelor naționale și ale UE aspectele legate de calitatea apelor de suprafață și subterane în temeiul directivelor anterior menționate.

Proiectul va sprijini creșterea nivelului de conștientizare și activități de implicare a cetățenilor orientate către diseminarea oportunităților de investiții ale proiectului disponibile pentru beneficiari. De asemenea, proiectul va susţine utilizarea feedback-ului și experiențelor locale de implementare pentru a informa eforturile naționale mai largi în vederea reducerii poluării cu nutrienţi.

 

Contacte media
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
În București
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/123

Api
Api