COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul Banca Mondială va studia mediul de afaceri local din România

7 aprilie 2016


BUCUREȘTI, 7 aprilie 2016 - Grupul Banca Mondială, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Economiei și Comerțului, a demarat astăzi un studiu care va evalua cadrul de reglementare a mediului de afaceri din România și impactul acestuia asupra antreprenorilor locali din 9 orașe la nivel național. Studiul la nivel subnațional are la bază raportul de referinta al Grupului Banca Mondială „Doing Business” și va analiza experiența orașelor selectate, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii interne/locale.

Proiectul finanțat de către Direcția Generală Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene va include alte cinci State Membre ale Uniunii Europene - Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Portugalia și Slovacia. Studiul va evalua cinci domenii de reglementare ce sunt guvernate de către jurisdicția locală și/sau implementarea locală a reglementărilor naționale. Aceste domenii sunt: deschiderea unei afaceri, obținerea autorizațiilor de construcții, racordarea la rețeaua de electricitate, înregistrarea proprietății și solutionarea judiciara a contractelor comerciale.

În fiecare dintre aceste domenii, raportul - ce va fi publicat în primăvara anului 2017 - va identifica bunele practici existente în București și în alte 8 orașe din România - Brașov, Constanța, Cluj Napoca, Craiova, Iași, Oradea, Ploiești și Timișoara. Analiza va recomanda reforme pe baza exemplelor din România și din alte 188 de economii, măsurate prin intermediul raportului „Doing Business”. Rezultatele vor sprijini toate nivelurile guvernamentale în cadrul proceselor de reformă ale acestora, în vederea îmbunătățirii climatului favorabil afacerilor din România.

„Cele nouă orașe selectate în România au experiențe diferite atunci când vine vorba de îmbunătățirea mediului de afaceri pentru antreprenorii locali. Preluarea celor mai bune practici dintr-o zonă urbană pentru a informa deciziile cu privire la politice publice din altă zonă urbană poate contribui la propagarea celor mai bune soluții existente și la ridicarea ștachetei în România cu privire la ce înseamnă un oraș mai bun pentru întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, acest exercițiu important poate furniza informații în cadrul dezbaterilor naționale și poate integra cele mai de succes soluții în cadrul politicilor naționale pentru a sprijini un mediu de afaceri îmbunătățit, a declarat Elisabetta Capannelli, Director de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria.

Rapoartele Subnaționale și Regionale „Doing Business” evaluează diferențele reglementărilor în domeniul afacerilor  și de aplicarea acestora în diferite locații la nivelul unei singure țări sau la nivel de regiune. Rapoartele furnizează date cu privire la climatul favorabil pentru afaceri în zonele selectate, clasifică fiecare locație și recomandă reforme pentru a îmbunătăți climatul de afaceri la nivel local în fiecare zonă. Începând cu anul 2005, proiectele subnaționale „Doing Business” ale Grupului Banca Mondială au evaluat 437 de orașe din 65 de țări.

-------------------------------------

Despre Grupul Banca Mondială

Grupul Banca Mondială joacă un rol important în cadrul efortului global de a eradica sărăcia extremă și de a promova prosperitatea partajată. Acesta are în componența sa cinci instituții: Banca Mondială, inclusiv Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Asociația Internațională de Dezvoltare (AID); Corporația Financiară Internațională (CFI); Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor (MIGA); și Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor (ICSID). Conlucrând în peste 100 de țări, aceste instituții asigură finanțare, consultanță și alte soluții care permit țărilor să abordeze cele mai urgente provocări în domeniul dezvoltării. Pentru mai multe informații, vizitați paginile de internet www.worldbank.org, www.miga.org, and ifc.org.

Contacte media
În Washington
Indira Chand
tel : +1 202 458-0434
ichand@worldbank.org
În București
Victor Neagu
tel : +40 742 099 098
vneagu@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/120

Api
Api

Welcome