COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială Sprijină Eforturile României de a Reduce Nivelul Poluării cu Nutrienţi

28 martie 2016


WASHINGTON, 28 Martie 2016 - Consiliul Director al Băncii Mondiale a aprobat astăzi o finanțare suplimentară pentru România în valoare de 48 milioane EUR (echivalentul a 52,39 milioane USD) pentru Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi, care va sprijini eforturile țării de a reduce deversarea de nutrienţi (nitrogen și fosfor) în corpurile de apă și de a respecta la nivel național cerințele Directivei UE privind Nitrații.  

Din 2007, Banca Mondială a sprijinit eforturile României de a combate poluarea cu nutrienţi la nivel naţional. Producția agricolă a țării este concentrată în principal în exploatațiile agricole mici, având o suprafață mai mică de 5 hectare. Majoritatea acestora țin animale în vecinătatea gospodăriei, fără a exista o colectare adecvată și unități pentru depozitarea deșeurilor de origine animală. Astfel de practici neprietenoase mediului contribuie la poluarea apelor subterane și reprezintă un pericol pentru sănătatea populație române ce locuiește în zonele rurale, inclusiv prin riscul expunerii la boala albastră, care poate duce la moarte infantilă.

„România este înzestrată cu resurse agricole importante. Protejarea și valorificarea acestora este intrinsec corelată cu utilizarea sustenabilă a terenului și punerea în aplicare a practicilor de producere agricolă ecologice,” a declarat Elisabetta Capanelli, Director de Țară pentru România și Ungaria, Banca Mondială. „Banca Mondială este încântată să continue furnizarea de asistență României în cadrul eforturilor acesteia de a reduce poluarea cu nutrienţi și de a respecta cerințele relevante ale UE. Acest proiect va contribui la reducerea riscurilor de sănătate cu care se confruntă oamenii, la protejarea resurselor de apă și sol, și va consacra o modalitate îmbunătățită de a face agricultură.”

Finanțarea suplimentară de 48 de milioane EUR va completa proiectul sprijinit inițial de către Bancă în valoare de 50 de milioane EUR și va fi orientată către intensificarea investițiilor și practicilor de management în vederea reducerii poluării cu nutrienţi din surse agricole, animale și umane în întreaga țară. Aproximativ 30.000 de ferme mici vor beneficia de ajutor în ceea ce privește colectarea gunoiului de grajd și a unităților de compostare, gestionarea gunoiului de grajd, producția de biogaz din deșeuri de origine animală și/sau epurarea canalizării și apelor reziduale în aproximativ 100 de comune extrem de expuse la poluarea cu nitrați.

În plus, fondurile vor finanța activități orientate către consolidarea capacității instituționale și coordonarea cu administrații naționale și locale relevante, și cu instituții responsabile de activitățile de reglementare, implementare, monitorizare și raportare cu privire la Directiva UE privind Nitrații și Directiva Cadru privind Apa. De exemplu, va fi acordată asistenţă Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în monitorizarea și raportarea către instituțiile naționale și Europene cu privire la calitatea apelor de suprafață și subteran în temeiul directivelor mai sus menționate.

Finalmente, proiectul va spori nivelul de sensibilizare a publicului și activitățile de implicare a cetățenilor orientate către diseminarea oportunităților de investiții în proiecte disponibile pentru beneficiari, colectând opinii locale și experiențe de implementare pentru a informa întreaga gamă de eforturi naționale de reducere a poluării cu nutrienţi.

Banca Mondială a sprijinit România în îndeplinirea priorităților naționale încă din anul 1973, atunci când Banca și-a început prima misiune economică la nivel de țară. De atunci, Banca Mondială a furnizat peste 12,6 miliarde USD în împrumuturi, garanții și granturi pentru un spectru larg de sectoare. Corporația Financiară Internațională (IFC), ramura sectorului privat a Grupului Banca Mondială, are de asemenea un program activ, investind peste 2,4 miliarde USD de la momentul în care aceasta și-a început activitatea în România. Portofoliul angajat al IFC în România este de 530 milioane USD. În 2014, România a devenit un membru contribuitor al Asociației Internaționale de Dezvoltare (IDA), prin intermediul căreia Banca furnizează finanțare concesională debitorilor cu cel mai scăzut venit, marcând un punct de referință în evoluția rolului României de donator al Băncii Mondiale.

Pentru mai multe informații cu privire la activitatea Băncii Mondiale în România, vizitați:

www.worldbank.org/en/country/romania

Pentru mai multe informații cu privire la activitatea Băncii Mondiale în Europa Emergentă și Asia Centrală, vizitați:

www.worldbank.org/eca

Vizitați-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/WorldBankRomania

Fiți la curent pe Twitter: https://www.twitter.com/worldbank

Pentru canalul nostru de Youtube: https://www.youtube.com/worldbank

Contacte media
În București
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/110

Api
Api

Welcome