COMUNICAT DE PRESĂ

România lansează un proiect pentru a crește șansele elevilor de a trece cu succes în învățământul terțiar

3 decembrie 2015


BUCUREȘTI, 3 DECEMBRIE 2015 – Astăzi, Guvernul României împreună cu Banca Mondială au lansat oficial Proiectul privind Învățământul Secundar din România (ROSE), în cadrul unei conferințe ce a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Mondială, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice până în anul 2022. Acesta va sprijini 80% dintre liceele de stat și 85% dintre facultățile din România, pentru a răspunde problemelor care împiedică tranziția elevilor de la învățământul secundar superior la învățământul terțiar, precum și finalizarea primului an de facultate.

„Proiectul ROSE este inovator, deoarece pune împreună provocările cu care se confruntă atât sistemul preuniversitar cât și sistemul de învățământ superior din România, în contextul mai larg al accesului, calității și echității,” a declarat Adrian Curaj, Ministrul Educației Naționale și Cercetării Știintifice. “În fiecare an, un număr semnificativ de elevi români se confruntă cu probleme în ceea ce privește tranziția la învățământul terțiar, iar sprijinul acordat acestor elevi reprezintă una dintre prioritățile Guvernului României. Angajamentul ministerului de a crește ratele de tranziție și retenție trebuie să fie însoțit de un demers continuu, dincolo de mandatele miniștrilor, astfel încât să se obțină impactul dorit.”

În cadrul conferinței au fost diseminate informații privind proiectul către factori cheie din sistemul de învățământ – respectiv, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ publice, ai administrației și societății civile – o parte dintre aceștia vor beneficia în mod direct de granturi și de alte forme de sprijin acordate prin ROSE. În cadrul conferinței, la care au participat Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Dl. Adrian Curaj, Ministrul Finanțelor Publice, Dna. Anca Paliu Dragu, World Bank Senior Director for Education Global Practice, Dna. Claudia Costin, World Bank Practice Manager, Dl. Cristian Aedo, World Bank Country Manager for Romania and Hungary, Dna. Elisabetta Capannelli, au fost discutate totodată provocările și oportunitățile pe care le are România în sectorul educației.

Banca Mondială a sprijinit sectorul de educație din România încă de la începutul anilor ‘90 investind peste 235 de milioane de euro și furnizând asistență tehnică importantă. Am observat îmbunătățiri semnificative până în momentul de față, iar acest lucru dovedește importanța educației atât pentru Guvern cât și pentru Banca Mondială,” a declarat Elisabetta Capannelli, World Bank Country Manager for România and Hungary.

Cu toate acestea, în anul școlar 2011/12 au fost aproximativ 100.000 de tineri fără perspectiva de a trece către învățământul terțiar, reprezentând un procent de 50% dintre elevii înmatriculați în ultimul an de liceu, și aproape 20.000 de studenți au abandonat studiile în primul an de facultate. Astăzi, lansăm un nou proiect, ROSE, pentru a contribui la soluționarea acestor aspecte. Este cel mai mare proiect al Băncii Mondiale în Europa și Asia Centrală în domeniul educației. Suntem mândri de angajamentul românilor de a îmbunătăți tranziția către învățământul superior, retenția studenților în primul an de facultate și calitatea sistemului de învățământ.”

ROSE oferă sprijin în abordarea atât a factorilor academici cât și a factorilor personali ce conduc la abandonul școlar al elevilor sau studenților prin: activități remediale, tutorat, consiliere, activități extracuriculare, activități de practică, programe de tip școală de vară și centre de învățare. Printre beneficiari se află elevii din liceele de stat cu performanțe scăzute și studenții din primul an de studii, cât și personalul din aceste instituții de învățământ. În plus, proiectul sprijină intervenții la nivel de sistem, în învățământul secundar superior, inclusiv prin revizuirea programelor școlare, asigurarea formării profesorilor și revizuirea sistemului de evaluare al elevilor.

Guvernul României și Banca Mondială se așteaptă ca până la finalul implementării proiectului ROSE, de rezultatele acestuia să beneficieze 1,6 milioane de elevi din 1.160 de licee identificate ca având ”performanțe scăzute” și studenți din 300 de facultăți ce se confruntă cu riscul de abandon în primul an. Grupurile vulnerabile și marginalizate sunt o prioritate pentru proiect. Sărăcia extremă și alte dezavantaje socio-economice reprezintă constrângeri majore în tranziția către învățământul terțiar și dobândirea de competențe de nivel superior, esențiale pentru succesul pe piața muncii sau pentru atingerea unui nivel mai ridicat de educație.

Ca parte a angajamentului Băncii Mondiale în România, Proiectul ROSE completează un program mai mare ce sprijină Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în atingerea țintelor UE 2020, și în implementarea programului UE 2014-2020 în sectorul de educație.

Ne puteți vizita pe facebook: https://www.facebook.com/worldbank

Pueți actualiza via Twitter: https://www.twitter.com/worldbank

Ne puteți găsi și pe youtube: https://www.youtube.com/worldbank

Contacte media
În Bruxelles
Anna Kowalczyk
tel : +1 (202) 2909281,
akowalczyk@worldbank.org
În București
Ioana Irimia
tel :  +4021 2010 322
iirimia@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/066

Api
Api

Welcome