COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială susține implementarea supravegherii activității de audit și a asigurării calității

8 octombrie 2015


CHIȘINĂU, 8 octombrie 2015 – Un atelier de lucru privind supravegherea activității de audit și asigurarea calității are loc pe 8-9 octombrie în Chișinău. Evenimentul este găzduit de Centrul Băncii Mondiale pentru reforma raportării financiare (CRRF) în cadrul programului său „Consolidarea activității de audit și raportare în țările Parteneriatului Estic” (STAREP). Programul susține comunitățile de practică (CP) în domeniul contabilității și auditului care întrunesc grupuri de specialiști din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a face schimb de cunoștințe, experiențe și idei.

„Ne face plăcere să găzduim acest eveniment important, organizat în cadrul programului regional STAREP, în Moldova”, a declarat Veronica Ursu, Secretar de Stat, Ministru al Finanțelor. „Problemele care vor fi abordate sunt importante pentru toate țările participante care se confruntă cu provocări similare în eforturile lor de a conforma sistemele de supraveghere a activității de audit și asigurare a calității cu acquis-ul UE. STAREP ne-a acordat asistență substanțială în sprijinirea procesului de reformă a activității de audit, prin consolidarea capacității experților noștri și acordarea asistenței tehnice. În acest context, am dori să mulțumim echipei Centrului pentru reforma raportării financiare pentru sprijinul acordat și deschiderea lor față de Republica Moldova. Noi vom continua reforma activității de audit cu obiectivul de a satisface cerințele acquis-ului UE.”

O raportare financiară eficace susține dezvoltarea celor mai bune companii de afaceri, cele în care alții sunt gata să investească și cu care să facă afaceri. Ea informează deciziile care sunt luate, de exemplu, de către acționari, directori, investitori și furnizori. Auditul este o garanție esențială care oferă asigurări independente că raportarea financiară de către companiile de afaceri reflectă în modul cuvenit circumstanțele lor și este important ca auditul să fie o afacere durabilă, cu capacități adecvate și o diversitate de furnizori care satisfac diverse preferințe.

Atelierul de lucru urmărește să susțină țările STAREP în eforturile lor de a crea cel mai bun și cel mai potrivit regim de supraveghere publică care va răspunde în modul cel mai eficace unei economii de afaceri moderne, rapide și înalt dezvoltate.

„Datorită angajamentelor participanților și vorbitorilor noștri, astăzi a avut loc încă un atelier de lucru focusat și util din seria STAREP”, a subliniat Henri Fortin, șeful CFFR al Băncii Mondiale. „Este îndeosebi de convenabil că întrunirea noastră a avut loc de data aceasta în Chișinău. STAREP urmărește să încurajeze un dialog regional în domeniul activității de audit și raportare financiară corporativă și Moldova a demonstrat cu claritate angajamentul său față de realizarea obligațiilor sale din cadrul Acordului de Asociere cu UE în acest domeniu și prin urmare deține experiență considerabilă care poate fi oferită colegilor săi din regiune. Aceste progres merită celebrat, dar nu ar trebui să subestimăm provocările rămase, cum ar fi reconceptualizarea funcției de supraveghere publică în conformitate cu acquis-ul UE. Programul STAREP va continua să sprijine acest proces și sperăm să continuăm colaborarea strânsă cu autoritățile și specialiștii locali.”

Participanții au fost salutați de către Alexander Kremer, Directorul de țară al Băncii Mondiale în Moldova, Wicher Slagter, Șeful Secției Politice și Economice a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Gerhard Schaumberger, Șeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică, Ambasada Austriei la Chișinău.

Informații de context

Centrul pentru reforma raportării financiare (CRRF) al Băncii Mondiale din Viena, Austria este responsabil de activitățile Băncii Mondiale din domeniul raportării financiare corporative în regiunea Europa și Asia Centrală. El oferă o serie de servicii de cunoaștere, convocare și dezvoltare a capacităților țărilor partenere în susținerea reformei raportării financiare, consolidarea instituțională și diseminarea bunelor practici în domeniul raportării financiare și auditului.

Consolidarea activității de audit și raportare în țările Parteneriatului Estic (STAREP) este un program regional al CRRF care susține dezvoltarea mediilor de politici transparente și a cadrelor instituționale eficace de raportare corporativă în țările Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. STAREP ajută țările participante să-și perfecționeze cadrele de raportare financiară corporativă și să consolideze capacitatea instituțiilor locale de implementare eficace a acestor cadre. Programul este finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA), Uniunea Europeană, Ministerul Finanțelor al Austriei, Ministerul Finanțelor al Marelui Ducat de Luxemburg și Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) al Elveției.

Atelierul de lucru al comunității de practică în domeniul standardelor de contabilitate și audit (CPCA) din 8-9 octombrie 2015 – Supravegherea activității de audit și asigurarea calității, de la stabilirea cerințelor la implementare practică

Acest atelier de lucru CPCA este o oportunitate pentru țările STAREP de a examina modul în care ei combină reformele europene și locale cu scopul de a dezvolta un regim nou de reglementare a auditorilor, care este îndeosebi important pentru Georgia, Moldova și Ucraina, ale căror Acorduri de Asociere cu EU le obligă să-și alinieze legislația la acquis-ul UE. Acest regim trebuie să servească necesităților companiilor de afaceri, ale celor care lucrează în ele și ale celor care fac afaceri cu ele. El trebuie să sporească certitudinea și încrederea, care stau la baza creșterii afacerilor. Acest atelier de lucru oferă reprezentanților țărilor participante (membrilor CP) perspective juridice și practice privind aranjamentele instituționale și activitățile principale ale funcției de supraveghere publică. De asemenea se discută ce constituie o organizație profesională de contabilitate (OPC) solidă și care este rolul și responsabilitățile sale principale. Contribuția posibilă a OPC la supravegherea publică și asigurarea calității, cât și condițiile în care unele funcții și sarcini de supraveghere ar putea fi delegate OPC sunt de asemenea discutate în cadrul acestui atelier de lucru. Delegația din Moldova partajează aspectele principale ale reconceptualizării funcției de supraveghere publică, care este în prezent în curs de elaborare.

Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373-22-262-242
vneagu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/031

Api
Api

Welcome