COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială: Țările din regiunea Dunării se confruntă cu o dublă provocare: asigurarea serviciilor moderne de aprovizionare cu apă pentru milioane de persoane, concomitent cu respectarea acquis-ului comunitar

6 mai 2015


22,5 de milioane de persoane nu au acces la apă curentă, iar 28 de milioane la canalizare

VIENA, 6 mai 2015—Foarte multe dintre țările situate în bazinul Dunării se confruntă cu o provocare dublă: respectarea standardelor înalte ale acquis-ului comunitar în domeniul mediului, concomitent cu asigurarea de servicii sustenabile de aprovizionare cu apă pentru toți cetățenii, în timp ce 22,5 milioane de persoane nu au acces la apă curentă iar 28 de milioane la canalizare, conform noilor Servicii pentru Apă şi Apă Reziduală ale Băncii Mondiale din Regiunea Dunării – Raportul cu privire la Stadiul Sectorului, lansat astăzi la Viena.

Raportul ce analizează accesibilitatea, calitatea şi finanțarea serviciilor de aprovizionare cu apă  este lansat înainte de „Conferința Apei Dunării 2015” (2015 Danube Water Conference) ce va avea loc la Viena în perioada 7-8 mai. În cadrul respectivei conferințe guvernele, ministerele, agențiile de reglementare, companiile de utilități, asociațiile profesionale şi administrațiile locale vor dezbate cu privire la viitorul serviciilor de aprovizionare cu apă din regiunea Dunării.

Bazinul Dunării este cel de-al doilea cel mai mare bazin hidrografic la nivel european, ce găzduiește 81 de milioane de persoane din 19 ţări, majoritatea dintre acestea fiind membre ale UE. Dunărea intră în contact cu 27 de afluenți mari şi 300 de afluenți mici de la momentul în care acesta izvorăște din Munţii Pădurea Neagră din Germania până la Marea Neagră în România, şi drept urmare, este cel mai mare bazin din UE.

Conform raportului, în ciuda îmbunătățirilor din ultimii 15 ani, țările situate în regiunea Dunării continuă să aibă niveluri  diferite de progres în ceea ce privește asigurarea de servicii sustenabile pentru toți cetățenii. Foarte multe dintre Statele Membre mai vechi ale UE au beneficiat de o politică de mediu în general stabilă şi de finanțare constantă din partea UE. În mod special, accesul la serviciile adresate apelor reziduale a crescut, activitatea companiilor de utilități respectă standardele internaționale, iar finanțarea serviciilor acestora este sigură.

Pe de altă parte, noile State Membre ale UE, ţările candidate şi ţările non-UE situate în regiunea Dunării continuă să se confrunte cu un deficit de servicii publice importante, în special în rândul celor mai vulnerabile, şi în rândul celor asigurate de furnizorii ce se confruntă cu dificultăți. Drept urmare milioane de persoane nu au acces, serviciile sunt subfinanțate, iar guvernanța sectorului de apă este incompletă sau neclară. Conform raportului, aproximativ o treime din apa asigurată de către aceşti furnizori de servicii nu ajunge niciodată la destinație.

Conform raportului, guvernele se confruntă adesea cu o provocare în a asigura transpunerea legislației UE şi dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a apelor reziduale, abordând în același timp obiectivul fundamental al sectorului, şi anume, asigurarea de servicii sustenabile pentru toate persoanele.

Analiza recomandă ca țările să evalueze în detaliu contextul local pentru a înțelege cât mai bine şi pentru a depăşi provocările ce subminează capacitatea instituțiilor de a obține rezultate. Guvernele şi furnizorii de servicii în domeniul apei ar putea implementa mecanisme clare de responsabilitate şi stimulare, strategii de finanțare îmbunătățite, inclusiv tarife ce includ costuri eficiente şi subvenții orientate şi adresate persoanelor sărace, şi practici de gestionare îmbunătățite. Totodată, vor fi necesare cadre generale de finanțare a sectorului apei mai cuprinzătoare pentru a contracara un deficit de finanțare anual estimat la valoarea de 2,5 miliarde de euro.

„Integrarea europeană a asigurat un stimulent important pentru progres în ceea ce priveşte furnizarea de servicii sanitare şi de apă sustenabile. Totuși, Statele Membre noi, ţările candidate şi ţările non-UE din Regiunea Dunării trebuie să ia măsurile necesare pentru a contracara diferențele semnificative atât cu privire la asigurarea de servicii de bază şi cât şi cu privire la guvernanță a sectorului " a  declarat Ellen Goldstein, Director de Țară al Băncii Mondiale pentru Europa de Sud-Est. „Nevoile sunt mari, drept urmare țările trebuie să continue reformele şi investițiile conform capacităților financiare şi tehnice ale acestora, în colaborare cu partenerii internaționali precum Banca Mondială."

Raportul este însoțit de către DANUBIS.org, un depozitar online ce permite managerilor de utilități și decidenților să standardizeze performanța a peste 400 de utilități din 13 ţări din Regiunea Dunării. Platforma prezintă totodată documentele strategice cheie şi textele de lege din fiecare ţară pentru a facilita împărtășirea experienței la nivel regional. 

Raportul, conferința şi platforma online sunt sprijinite de către Banca Mondială şi de către Asociația Internațională a Companiilor Furnizoare de Apă din Zona de Captare a Dunării (IAWD) în cadrul Programului în domeniul apei din regiunea Dunării cu finanțare de capital din Austria. Programul în domeniul apei din regiunea Dunării sprijină politicile inteligente, utilitățile puternice şi serviciile sustenabile şi pentru ape reziduale prin intermediul parteneriatelor cu părțile implicate la nivel regional, național şi local, promovând un dialog informat cu privire la politică şi provocări şi consolidarea capacității tehnice şi administrative a companiilor de utilități şi instituțiilor.

Autorul principal al raportului şi directorul programului în domeniul apei din regiunea Dunării, David Michaud concluzionează astfel: „Prin intermediul raportului şi platformei, ţările deţin în momentul de faţă diagnosticul. Totuşi dezvoltarea şi implementarea deciziilor legate de politici intră în responsabilitatea acestora. Suntem pregătiți să ajutăm."Contacte media
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
Washington
Christopher Walsh
tel : +1-202-473-4594
cwalsh@worldbankgroup.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/ECA/072

Api
Api

Welcome