COMUNICAT DE PRESĂ

Un proiect al Băncii Mondiale va ajuta România să scadă rata abandonului şcolar şi să sporească numărul înscrierilor la universităţi

16 martie 2015


Banca Mondială va acorda un împrumut de 200 milioane euro pentru a sprijini elevii liceelor publice şi studenţii expuşi riscurilor

WASHINGTON, 16 martie 2015 — Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un împrumut de 200 milioane euro pentru „Proiectul privind învăţământul secundar“ (Romania Secondary Education Project - ROSE), pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îl va pune în aplicare în următorii şapte ani.  Obiectivul Proiectului ROSE este acela de a spori şansele studenţilor din România să finalizeze cu succes ciclul terţiar de învăţământ. 

Deşi în România ultimilor zece ani a crescut rata de înscriere a elevilor la liceu, tot în aceeaşi perioadă a crescut şi abandonul școlar. Totodată numărul celor care se înscriu la universităţi a scăzut din cauza performanţelor scăzute la bacalaureat. 

“Deşi numărul celor care se înscriu în ciclul secundar superior în România este mare, totuşi tranziţia către învăţământul terţiar este îngreunată din cauza ratei mari a abandonului școlar şi a performanţelor scăzute la bacalaureat. Proiectul ROSE este menit să ajute guvernul României să abordeze toate aceste chestiuni”, a declarat dl. Janssen Edelweiss Nunes Teixeira, Senior Education Specialist în cadrul Băncii Mondiale şi liderul echipei de proiect

Concentrându-se pe şcoli şi pe grupuri de elevi şi studenţi expuşi riscului de nepromovare, obiectivul ROSE este acela de a inversa aceste tendinţe descrescătoare şi de a spori numărul absolvenţilor unităţilor de învăţământ terţiar. 

„Conform datelor pe care le avem, aproximativ 100.000 de elevi nu s-au înscris la bacalaureat în perioada 2013-2014 sau nu au putut promova examenele de bacalaureat în aceeaşi perioadă,”  a afirmat d-na Elisabetta Capannelli, manager de țară pentru România. „20.000 de studenţi sunt expuşi riscului de abandon şcolar chiar din primul an de studiu. Proiectul este menit să vină în sprijinul acestor studenţi. Odată ce-şi finalizează studiile la un nivel adecvat, absolvenţii pot juca un rol fundamental pentru edificarea viitorului României, ajutându-şi ţara să continue creşterea economică, în contextul declinului și îmbătrânirii populaţiei.

Activităţile din cadrul proiectului ROSE includ finanţări acordate liceelor, pentru a veni în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru admiterea la universităţi şi care au nevoie de cursuri remediale, meditaţii şi îndrumare.  De asemenea, se va acorda sprijin şi pentru activităţile extracuriculare, pentru reabilitări, pe lângă intervenţiile sistemice efectuate, pentru a putea îmbunătăţi calitatea învăţământului în ciclul secundar superior, inclusiv revizuirea programei, perfecţionarea cadrelor didactice şi revizuirea cadrului naţional de evaluare şi examinare. De asemenea, prin proiectul ROSE se acordă finanţare şi universităţilor publice, pentru sprijinirea unor activităţi cum ar fi intervenţiile, îndrumările, coaching-ul, programele tip „punte“ între licee şi universităţi,  precum şi centrele de învăţare.

Pe lângă ROSE, Banca Mondială a mai acordat asistență Guvernului României şi pentru activităţile din cadrul agendei pentru dezvoltarea învăţământului şi a competenţelor, prin asistență tehnică, concentrându-se pe finanţarea preuniversitară pe elev, analizele funcţionale ale învăţământului preuniversitar şi superior, precum şi consolidarea capacităţii de evaluare a impactului în cadrul activităţilor de consiliere în materie de politici publice bazate pe dovezi în cadrul unui mai amplu program regional de asistență tehnică pentru învăţământul superior. 

Începând din anul 2013, Banca Mondială a sprijinit şi pregătirea unor strategii în domeniul educaţiei, cum ar fi învățarea pe tot parcursul vieții, reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, învățământul terțiar, precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin acorduri de servicii de consultanţă rambursabile care au și rolul de a ajuta Guvernul României să respecte condiţionalităţile ex-ante stabilite de UE pentru accesarea programelor de finanţare în perioada 2014-2020.Contacte media
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 560-0153
kschrader@worldbank.org
Bucharest
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/348/ECA

Api
Api

Welcome