COMUNICAT DE PRESĂ

Implicarea cetățenilor pentru servicii mai bune în educație în Moldova

20 februarie 2015


Noua platformă ‘Școala Mea’ facilitează implicarea cetățenilor și monitorizarea calității serviciilor prestate în educație

CHIȘINĂU, 20 februarie 2014 – O nouă platformă online “Școala Mea” a fost lansată astăzi în Moldova în cadrul unui eveniment organizat la oficiul Băncii Mondiale la Chișinău. Portalul (http://scoalamea.md/) a fost creat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, cu sprijin din partea Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială (abr. eng. – GPSA) – inițiativă administrată de Banca Mondială.

Îmbunătățirea calității educației este o prioritate pentru Republica Moldova. Guvernul, cu susținerea din partea proiectului Reforma educației finanțat de Banca Mondială, implementează reforme vaste în scopul ameliorării procesului de învățămînt și a valorificării investițiilor.

Proiectul susținut de GPSA “Cetățenii abilitați sporesc responsabilitatea pentru reformele educaționale și calitatea educației în Moldova” va permite părinților și publicului general să obțină informații privind parametrii esențiali ai școlilor (mărimea claselor, raportul dintre elevi și cadre didactice, numărul de elevi și cadre didactice, calificările cadrelor didactice), bugetele și cheltuielile școlilor, precum și rezultatele examenelor școlare și modul în care acestea se compară cu mediile raionale și naționale. Astfel, proiectul va susține programul guvernamental de reformă a sectorului educației, făcând școlile mai responsabile.

“Moldova a fost una dintre primele țări care s-a alăturat Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială,” a declarat Alexander Kremer, director pentru Moldova în cadrul Băncii Mondiale. “Instituțiile publice funcționează cel mai bine când cetățenii pot vedea ce fac acele instituții. Astfel, Banca Mondială ajută părinții și comunitățile să analizeze datele aferente școlilor frecventate de copiii lor. În așa mod, școlile sunt cu adevărat responsabile față de oamenii de rând.”

“Odată cu distribuirea cardurilor de raportare de către Ministerul Educației în adresa tuturor școlilor și lansarea noii platforme ‘Școala Mea’, elevii, părinții și întreaga comunitate dispun de o capacitate mai bună de a responsabiliza școlile privind calitatea serviciilor educaționale oferite. Aceasta este deosebit de important în contextul reformei sectorului educației, realizate de Guvernul Republicii Moldova, care a sporit autonomia școlilor în gestiunea resurselor financiare și umane,” a declarat Maia Sandu, ministrul Educației al Republicii Moldova. Dovezile internaționale sugerează că autonomia școlilor în alocarea resurselor are tendința de a fi asociată cu performanța bună în sistemele educaționale, în cadrul cărora majoritatea școlilor fac publice datele despre realizări.

“Platforma nou-creată ‘Școala Mea’ oferă informații esențiale privind funcționarea, bugetele și performanța școlilor pentru elevi, părinți, cadre didactice și întreaga comunitate, care pot fi utilizate în dialogul de politici, planificarea bugetară și stabilirea priorităților de dezvoltare la nivel de școală,” a menționat Victoria Vlad, coordonator de proiect în cadrul Expert-Grup. Acest fapt a fost confirmat de Emilia Taulean, părinte de la liceul teoretic ‘Gaudeamus’ din Chișinău, care a declarat că “datorită audierilor publice organizate în liceul nostru, întregul proces a devenit mai clar și mai transparent.”

Această inițiativă cu durata de cinci ani are următoarele obiective specifice:

  • Facilitarea implicării actorilor locali în aproximativ 100 de școli, utilizând instrumente de responsabilizare socială și promovând dialogul privind bugetele școlilor;
  • Îmbunătățirea fluxului informațional privind performanța serviciilor educaționale de la utilizatorii acestor servicii către autoritățile locale și naționale;
  • Promovarea utilizării instrumentelor de responsabilizare socială în calitate de contribuții la procesele bugetare formale în sectorul educației;
  • Informarea publicului despre impactul condițiilor economice și financiare mai vaste asupra sectorului și reformelor în educație;
  • Susținerea Ministerului Educației și a altor participanți în materie de politici la îmbunătățirea calității datelor pentru a sprijini mai bine un proces de politici bazat pe date.

-------------------------------------------

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în anul 1992, peste 1 miliard dolari SUA au fost alocați pentru 49 de proiecte în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 235,2 milioane dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, agricultura, mediul ambiant și altele. Corporația Financiară Internațională a investit 259 milioane dolari SUA în 24 de proiecte în diverse sectoare, și Agenția de Garantare a Investițiilor Multilaterale a oferit garanții în valoare totală de 95 milioane dolari SUA. Ambele instituții sunt membri ai Grupului Băncii Mondiale.Contacte media
În Chisinau
Elena Prodan
tel : +373 22 200706
eprodan@worldbank.org
În Washington, DC
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/ECA/057

Api
Api

Welcome