COMUNICAT DE PRESĂ

Experţi ai Grupului Banca Mondială afirmă că pieţele de capital sunt un element cheie pentru creşterea economică durabilă a României

06 noiembrie 2014


BUCUREȘTI, 6 noiembrie 2014 — România trebuie să dezvolte pieţe financiare mai solide şi mai lichide pentru a sprijini creşterea economică, au afirmat experţi ai Grupului Banca Mondială la o conferinţă privind pieţele de capital care a avut loc astăzi în Bucureşti.

Conferinţa a fost găzduită în comun de Grupul Banca Mondială şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România. La eveniment au participat treizeci de reprezentanți din sectorul bancar, agenţii de reglementare, fonduri de pensii, şi din cadrul guvernului, care au discutat tendinţele creşterii economice a României şi rolul pieţelor de capital în reforma financiară şi finanţarea sectorului privat.

„În calitatea noastră de principal organism de reglementare pentru pieţele de capital din România, noi pledăm pentru un cadru de reglementare solid, flexibil şi atractiv atât pentru emitenţi, cât şi pentru investitori,” a afirmat Mișu Negrițoiu, Preşedintele ASF. „Ne străduim să atingem acest scop şi salutăm parteneriatul şi sprijinul Grupului Banca Mondială în acest sens.”

Participanţii au abordat, de asemenea, diferitele roluri ale pieţelor de obligaţiuni guvernamentale şi neguvernamentale. Aceştia au discutat despre modul de creare a unui cadru de reglementare şi a unei infrastructuri a pieţei de capital care să încurajeze emitenţii şi investitorii să acceseze aceste pieţe şi să protejeze în acelaşi timp investitorii.

Pieţele de capital din România au un rol esenţial în creşterea economică durabilă”, a afirmat Bahar Alsharif, Trezorier Adjunct al Corporației Financiare Internaționale (IFC). „Reformele în sectorul financiar care promovează pieţe de capital mai solide vor încuraja creşterea investiţiilor interne şi internaţionale în România, susţinând dezvoltarea sectorului privat şi crearea de locuri de muncă.”

Banca Mondială, prin intermediul Primului împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, susţine reformele pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţelor de capital în România. De asemenea, Banca Mondială oferă asistenţă tehnică ASF în efortul său privind reforma instituţională, în vederea modernizării şi aprofundării pieţelor titlurilor de valoare, ale pensiilor şi asigurărilor, precum şi a promovării adoptării standardelor de reglementare şi de supraveghere prin care se identifică în mod adecvat riscurile şi se atenuează problemele din aceste sectoare în acelaşi timp evitându-se o supraîncărcare cu reglementări. IFC va sprijini în continuare consolidarea pieţelor de capital din România în calitatea sa de investitor activ în obligaţiuni.

Despre Grupul Banca Mondială

Grupul Banca Mondială are un rol cheie în efortul global de a pune capăt sărăciei extreme şi de a accelera creşterea prosperităţii comune. Grupul este compus din cinci instituţii: Banca Mondială, care include Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA); Corporaţia Financiară Internaţională (IFC); Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (MIGA); şi Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investiţiilor (ICSID). Colaborând în peste 100 de ţări, aceste instituţii furnizează finanţare, consultanţă şi alte soluţii care să permită acestor ţări să abordeze cele mai urgente probleme legate de dezvoltarea lor. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi paginile de internet www.worldbank.org, www.miga.org şi ifc.org.Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : + 40 21 201 0388
dkozak@worldbank.org
În Washington, DC
Alexandra Klöpfer
tel : + 1 (202) 473-4645
aklopfer@ifc.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/ECA/037

Api
Api