COMUNICAT DE PRESĂ

Doing Business în Moldova: Există reglementări mai bune dar îmbunătățiri ulterioare pot facilita mediul de afaceri din țară

29 octombrie 2014


Chișinău, 29 octombrie 2014 – Un nou raport al Grupului Băncii Mondiale constată că în ultimul an Moldova a facilitat cadrul de reglementare al afacerilor pentru antreprenorii locali prin implementarea reformelor în domeniile lansării afacerilor și plății impozitelor.

Doing Business (Mediul de afaceri 2015): Dincolo de eficiență menționează că antreprenorii locali din 123 de țări au constatat în ultimul an îmbunătățiri ale cadrelor de reglementare. În perioada iunie 2013 – iunie 2014, raportul, care vizează 189 de economii din întreaga lume, a documentat 230 de reforme ale mediului de afaceri – 145 din ele fiind direcționate spre reducerea complexității și costului de conformare cu reglementările de afaceri și 85 destinate să consolideze instituțiile de drept. Statele din Europa și Asia Centrală au îmbunătățit în continuare mediul de reglementare pentru antreprenorii locali, consolidând performanțele din ultimul deceniu.

Țările din Europa și Asia Centrală au fost lideri constanți în lume la capitolul reforma cadrului de reglementare,” a declarat Rita Ramalho, autorul principal al raportului Doing Business, Grupul Băncii Mondiale. “Angajamentul guvernelor de a îmbunătăți mediul de reglementare pentru antreprenori le-a permis să elimine decalajul cu țările care au înregistrat cele mai bune performanțe în unele domenii. De exemplu, timpul mediu de înregistrare a proprietății în regiune a fost redus cu 14 zile din 2010, generând un proces mai rapid decât în economiile OCED cu venituri mari.”

În acest an Moldova ocupă locul 63 din 189 de țări, un salt substanțial de 19 locuri față de anul precedent. Moldova a facilitat lansarea afacerilor prin anularea cerinței de capital minim. Suplimentar, țara a facilitat plata impozitelor pentru companii prin introducerea unui sistem electronic de înregistrare și plată a contribuțiilor de asigurări sociale. Pe de altă parte, a fost majorat salariul minim utilizat la calcularea obligației de plată a taxei de mediu. Mai mult ca atât, Moldova a majorat rata contribuției angajatorilor la asigurările în medicină și a introdus noi cerințe de prezentare a dării de seamă pentru taxa pe valoare adăugată. Domeniile în care indicatorii Moldovei sunt mai puțin favorabili includ autorizațiile în construcții, comerțul transfrontalier și accesul la electricitate.

Dorim să adresăm felicitări Moldovei: în prezent reglementarea afacerilor este mai ușoară decât acum cinci ani, datorită îmbunătățirilor în lansarea afacerilor, obținerea creditelor și plata impozitelor, printre altele,” a declarat Alex Kremer, director de țară pentru Moldova, Banca Mondială. “Cu toate acestea, pentru a utiliza integral potențialul țării, reglementările bune trebuie să fie transpuse într-o implementare eficientă. Sectorul privat trebuie să se bucure de previzibilitate, transparență și integritate în tranzacțiile sale cotidiene cu instituțiile de stat, pentru ca Moldova să fie competitivă și să valorifice beneficiile integrării sale economice cu UE. Grupul Băncii Mondiale este gata să colaboreze cu autoritățile din Republica Moldova pentru a ajuta țara să realizeze cu succes această agendă importantă.”

Raportul din acest an extinde datele pentru trei din cele 10 subiecte vizate, și există planuri de a extinde datele pentru alte cinci subiecte anul viitor. Suplimentar, clasamentul ușurinței reglementării afacerilor se bazează acum pe scorul “distanței până la frontieră”. Această măsură arată cât de aproape este fiecare economie de cele mai bune practici la nivel mondial în domeniul reglementării afacerilor. Un scor mai mare indică un mediu de afaceri mai eficient și instituții de drept mai puternice.

Raportul menționează că Singapore se află în fruntea clasamentului mediului de afaceri. În lista primelor 10 țări cu cele mai favorabile medii pentru afaceri se află și Noua Zeelandă; Hong Kong, China; Danemarca; Republica Coreea; Norvergia; Statele Unite; Regatul Unit; Finlanda; și Australia.

Despre seria rapoartelor Doing Business

Raportul anual Doing Business al Grupului Băncii Mondiale analizează reglementările aplicate afacerilor într-o economie în timpul ciclului lor de viață, inclusiv la lansare și în procesul de desfășurare a operațiunilor, în comerțul transfrontalier, plata impozitelor, precum și insolvabilitate. Clasamentul agregat al mediului de afaceri se bazează pe scorurile distanței până la frontieră pentru 10 subiecte și include 189 țări. Raportul Doing Business nu măsoară toate aspectele mediului de afaceri care contează pentru firme și investitori. De exemplu, acesta nu măsoară calitatea managementului fiscal, alte aspecte ale stabilității macroeconomice, nivelul de calificare a forței de muncă, sau rezistența sistemelor financiare. Concluziile sale au stimulat dezbateri în materie de politici în întreaga lume și au favorizat tot mai multe cercetări privind modul în care reglementările la nivel de companii sunt raportate la rezultatele economice din întreaga economie. În fiecare an, echipa raportului lucrează în scopul îmbunătățirii metodologiei și colectării datelor, analizei și produsului final. Proiectul a beneficiat de contribuțiile mai multor părți interesate de-a lungul anilor. Având drept obiectiv-cheie oferirea unei baze obiective pentru înțelegerea și îmbunătățirea cadrului de reglementare local pentru afaceri în întreaga lume, proiectul este supus unor evaluări riguroase pentru a asigura calitatea și eficiența acestuia. Raportul din acest an marchează a 12-a ediție în seria globală de rapoarte Doing Business. Pentru mai multe informații despre rapoartele Doing Business, vizitați doingbusiness.org și accesați doingbusiness.org/Facebook.

Despre Grupul Băncii Mondiale

Grupul Băncii Mondiale are un rol esențial în eforturile globale de reducere a sărăciei extreme și promovare a prosperității partajate. Acesta include cinci instituții: Banca Mondială, inclusiv Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID); Corporația Financiară Internațională (CFI); Agenția pentru Garantarea Investițiilor Multilaterale (AGIM); și Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor Investiționale (CISDI). Lucrând împreună în peste 100 de țări, aceste instituții oferă finanțare, recomandări și alte soluții, care permit țărilor să abordeze cele mai urgente provocări de dezvoltare. Pentru informații suplimentare vizitați www.worldbank.org, www.miga.org și ifc.org.Contacte media
În Washington, D.C.
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373 (22) 200706
vneagu@worldbank.orgApi
Api

Welcome