COMUNICAT DE PRESĂ

Un sector financiar sănătos și competitivitatea exporturilor – prioritățile cheie de diminuare a șocurilor externe și de reducere a sărăciei în Moldova

02 octombrie 2014


CHIȘINĂU, 2 octombrie, 2014 – În prima jumătate a anului 2014 economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere a PIB-ului de 3,9 procente datorită unei majorări a exportului si a investițiilor fixe. În pofida unui mediu regional nefavorabil, cauzat de criza dintre Rusia și Ucraina, poziția Republicii Moldova pe plan extern continuă să fie puternică dar, în conformitate cu prognoza actualizată a Băncii Mondiale privind economia Moldovei, riscurile de scădere a cadrului macroeconomic mai persistă încă, ceea ce va afecta negativ creșterea economică pentru restul anului 2014.

"Dat fiind provocările regionale și mediul mai puțin favorabil de finanțare și cerere externă, ​​ne așteptăm la o diminuare a creșterii de la 8,9 procente în 2013 până la 2 procente în 2014, cu o accelerare ulterioară a acesteia la 3-5 procente în perioada 2015-2017", a declarat Ruslan Piontkivsky, Economist Superior al Băncii Mondiale pentru Moldova.


Image
În raport se menționează că poziția externă a Republicii Moldova rămâne una puternică și politicile monetare sunt în concordanță cu ținta de inflație de 5 +/- 1,5 procente. Către sfârșitul lunii august, prețurile de consum au crescut cu 5,1 procente  de la an la an. Pe de o parte, creșterea scăzută a consumului intern, recolta agricolă bună și restricțiile impuse de Rusia la importurile agro-alimentare din Moldova (introduse în iulie-august), au contribuit la apariția presiunii dezinflaționiste. Pe de altă parte, menținerea în continuare a unei atitudini relaxate față de condițiile monetare și deprecierea monedei naționale în raport cu dolarul SUA și Euro au contrabalansat presiunile de scădere a prețurilor. În ianuarie-septembrie rezervele valutare au scăzut cu 4,4 procente, dar se mențin la un nivel de acoperire a importurilor de peste 5 luni.

Totuși, Republica Moldova continuă să fie vulnerabilă la riscurile legate de mediul extern, presiunile fiscale și capacitatea scăzută a sectorului financiar. Ținând cont de așteptările privind diminuarea activităților economice în Rusia și Ucraina, prognoza revizuită de creștere a PIB-ului în 2015-2016 indică o scădere până la 3 și respectiv 3,5 procente, comparativ cu cifrele din aprilie 2014. Moldova va trebui să continue implementarea unor politici macroeconomice prudente cu deficite fiscale mici și un curs de schimb flexibil, subordonat inflației, pentru a se apăra de vulnerabilitățile externe

"Stabilitatea și transparența sectorului financiar continuă să constituie principalele provocări în ceea ce privește politicile interne. Nereușita asigurării calității portofoliului de credite, împreună cu îngrijorările legate de lichiditate și de suficiența capitalului, mențin riscurile financiare la un nivel ridicat în cazul anumitor bănci", a declarat Alex Kremer, Manager de țară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. "Mai mult ca atât, este esențială efectuarea unor reforme structurale puternice în toate sectoarele economiei în vederea îmbunătățirii competitivității comerciale a țării. Liberul schimb cu UE oferă noi oportunități de a beneficia de o deschidere și de o integrare mai profundă în economia globală."

De la momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în anul 1992, au fost alocate peste 1 miliard de dolari SUA pentru implementarea în țară a 49 de proiecte. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8 proiecte active cu un angajament total de 235.2 milioane de dolari SUA. Printre domeniile susținute se numără reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, e-guvernarea, sănătatea, agricultura, mediul ambiant, și altele. Corporația Internațională de Finanțare a investit suma de 233 milioane dolari în 24 de proiecte din diverse sectoare iar Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor a oferit garanții în valoare totală de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituții fac parte din Grupul Băncii Mondiale.


Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373 22 200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/ECA/022

Api
Api