COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială va avea impact asupra vieţii celor 65.000 de locuitori din Alba Iulia, prin dezvoltarea pe termen lung a oraşului

11 septembrie 2014


ALBA IULIA, 11 septembrie 2014—city-managerul şi viceprimarul municipiului Alba Iulia, Nicolaie Moldovan şi Voicu Paul, precum şi managerul de ţară al Băncii Mondiale pentru România, Elisabetta Capannelli, au lansat astăzi proiectul de asistenţă tehnică pentru evaluarea planurilor pe termen lung, a strategiilor şi proiectelor oraşului Alba Iulia, pentru perioada de programare 2014-2020.

Banca Mondială va oferi asistenţă tehnică municipalităţii din Alba Iulia în ceea ce priveşte stabilirea unei marje de prudenţă pentru cheltuielile de capital viitoare, identificarea proiectelor prioritare esenţiale care ar putea să primească finanţare în această perioadă de programare şi oferirea de recomandări pentru îmbunătăţirea instituţională în vederea unui management mai eficient al proiectelor.

„Banca Mondială este încântată să ofere asistenţă tehnică pentru evaluarea planurilor de dezvoltare pe termen lung, a strategiilor şi proiectelor municipalităţii din Alba Iulia şi să se angajeze la nivel local. Alba Iulia este un exemplu de bune practici în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, absorbind peste 150 de milioane de euro din aceste fonduri,” a declarat  Elisabetta Capannelli, managerul de ţară al Băncii Mondiale pentru România.

 „Legitimitatea consultanţei şi asistenţei oferite de Banca Mondială au o valoare incontestabilă, în special pentru autoritatea noastră locală care îşi orientează activitatea prin dezvoltare strategică, prioritizare inteligentă şi implementarea rentabilă a investiţiilor publice. Suportul tehnic al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regională a României ne oferă un cadru solid şi consistent pentru politicile de dezvoltare pe termen mediu şi lung,” a afirmat Nicolaie Moldovan, city-managerul municipiului Alba Iulia.

Asistenţa tehnică va fi oferită în următoarele 10 luni. Proiectul va ajuta municipalitatea să acceseze mai bine fondurile UE în cadrul perioadei de programare 2014-2020.

Alba Iulia, un oraş cu aproximativ 65.000 de locuitori, este una dintre capitalele de judeţ ale României care cunoaşte o creştere dinamică. Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : + 4 021 201 0388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/ECA/016

Api
Api

Welcome