COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială susține dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu accent pe raportare financiară, în Europa și Asia Centrală

03 iunie 2014


VIENA, 3 iunie 2014 – Miniștri ai finanțelor, lideri în afaceri, profesioniști în domeniul evidenței contabile și academicieni din Europa și Asia Centrală, împreună cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și instituții internaționale și ale Uniunii Europene active în domeniul raportării financiare și auditului, s-au întrunit astăzi la Viena pentru a cincea Conferință ministerială a Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CRRF) al Băncii Mondiale.

Harald Waiglein, director general în cadrul Ministerului Finanțelor al Austriei, a salutat conferința și tematica acesteia, menționându-le delegaților importanța atribuită de Austria asistenței oferite țărilor la elaborarea sistemelor care consolidează dezvoltarea sectorului privat și financiar în Europa și în alte țări.  “Fiind de mult timp partener al CRRF, Guvernul Austriei este mulțumit să constate interesul amplu și angajamentul țărilor reprezentate astăzi față de implementarea reformelor în cadrul sistemelor de raportare financiară.” 

Laura Tuck, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală al Băncii Mondiale, a subliniat în cuvântul său de salut importanța sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în promovarea creșterii economice și competitivității, crearea locurilor de muncă și abilitarea persoanelor din toate grupurile sociale în vederea creșterii veniturilor lor. “Crearea mediilor, în care afacerile, în special IMM-urile, se pot dezvolta, este un element important în instituirea creșterii economice partajate. Guvernele trebuie să determine echilibrul adecvat între reglementarea efectivă, însă nu și excesiv de împovărătoare sau restrictivă, a activității antreprenoriale. Evenimente, precum este conferința respectivă, constituie o modalitate excelentă pentru a face schimb de idei și experiență și a discuta parcursul viitor. Ulterior, toți trebuie să revenim la munca asiduă de transpunere a acestor idei în practică.” Dna Tuck a încurajat participanții conferinței să continue colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale pentru a îmbunătăți în continuare calitatea raportării financiare corporative. 

Accentul conferinței pe dezvoltarea cadrelor de raportare financiară durabile pentru IMM-uri a fost susținut de Christian Weinberger, consilier principal în cadrul Comisiei Europene. “IMM-urile sunt declanșatorii creșterii economice și inovațiilor și, din acest motiv, Uniunea Europeană (UE) a introdus principiul său ‘Gândiți mai întâi la scară mică’,” a explicat dumnealui.

Vorbind despre experiența recentă a țării sale în reformarea cadrului juridic în domeniul respectiv, Lazar Krstic, ministrul Finanțelor al Serbiei, a explicat modul în care a fost desfășurată revizuirea cadrului juridic aferent evidenței contabile și auditului în Serbia, inclusiv introducerea Standardelor internaționale de reportare financiară pentru IMM-uri, care și-a propus să reducă povara raportării asupra companiilor mici și să elaboreze cerințe simplificate pentru cele mai mici micro-întreprinderi. 

“IMM-urile sunt forța motrice principală a economiei Albaniei. Simplificarea cerințelor de raportare, cu introducerea simultană a bunelor practici UE și internaționale, este o prioritate pentru noi,” a declarat Shkelqim Cani, ministrul Finanțelor al Albaniei.

Anatol Arapu, ministrul Finanțelor al Republicii Moldova, a menționat: “Moldova obține progrese tot mai mari. Rolul IMM-urilor în economia țării noastre mici este foarte important. Ne-am asumat un angajament puternic față de principiul ‘Gândiți mai întâi la scară mică’ prin elaborarea și implementarea stimulentelor adecvate pentru afacerile mici, în corespundere cu cerințele UE.”

Vorbitorii au salutat asistența oferită de CRRF în vederea sprijinirii eforturilor de reformă.

CRRF a devenit operațional în 2007, iar amploarea și domeniul de acțiune ale mandatului său au continuat să crească. Samia Msadek, director servicii operaționale pentru regiunea Europa și Asia Centrală a Băncii Mondiale, a menționat în cadrul conferinței: “Cererea pentru asistența tehnică și recomandările adaptate ale CRRF în scopul susținerii reformei raportării financiare și auditului este în ascensiune și, pe viitor, se va plasa un accent și mai mare pe încurajarea partenerilor în definirea și soluționarea necesităților specifice ale IMM-urilor. Acest eveniment este desfășurat în conjunctură cu reafirmarea angajamentului Băncii Mondiale față de ameliorarea guvernanței în sectoarele public și privat – este esențial de a institui încredere prin transparență și responsabilizare sporită la toate nivelurile societății.”

Martin Ledolter, director general al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, a declarat: “Metodele inovatoare ale CRRF în vederea promovării cooperării economice intra- și inter-regionale au fost un exemplu-model pentru dezvoltarea sectorului privat.”

Sesiunile conferinței au inclus schimburi de opinii între reprezentanții profesiei contabile și comunitatea de afaceri din Europa centrală, de sud-est și est privind modalitățile prin care contabilii pot contribui la dezvoltarea IMM-urilor. S-a recunoscut că afacerile mici au nevoie de contabili cu un set amplu de competențe pentru a realiza un management financiar adecvat și a ajuta la ghidarea creșterii economice. Promotorii standardelor pe plan global au prezentat contribuțiile lor la elaborarea standardelor adaptate mediului IMM. Totuși, s-a recunoscut că sunt necesare mai multe eforturi de sensibilizare și informare în raport cu noile standarde și directive elaborate pentru IMM-uri.Contacte media
În Viena
Reinhard Haslinger
tel : + 43 1 217 0711
rhaslinger@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/548/ECA

Api
Api