COMUNICAT DE PRESĂ

Disponibile pentru comentarii publice: Propunerile finaliștilor pentru obținerea granturilor în cadrul inițiativelor de responsabilizare socială

29 aprilie 2014


29 aprilie, 2014. Propunerea de proiect în cadrul Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială din partea Moldovei este acum disponibilă pentru comentarii publice


A doua rundă de solicitări de granturi GPSA pentru proiecte în domeniul responsabilizării sociale

În perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2014, Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială (GPSA) a lansat a doua rundă de propuneri în domeniul responsabilizării sociale pentru organizațiile societății civile din 33 țări în scopul de a oferi granturi în sumă de 500.000 – 1.000.000 dolari SUA.

Organizațiile societății civile din Moldova au participat activ în proces, prezentând per total patru propuneri.  Din acestea, propunerea “Implementarea responsabilizării sociale participative pentru sănătate mai bună”, prezentată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate din Moldova, a fost preselectată ca una din cele  8 finaliste pentru un grant GPSA.

Procesul de selectare a fost realizat de un Comitet de supraveghere GPSA, în baza analizelor efectuate de către un grup de experți tehnici din întreaga lume. Informații despre propunerile prezentate, procesul de selectare și lista experților pot fi găsite pe pagina web GPSA. GPSA a recepționat 428 propuneri din 33 țări în cadrul acestei runde.

Subiectele în ȚARĂ

În Moldova, propunerile de responsabilizare socială GPSA din partea organizațiilor societății civile au vizat următoarele domenii.

  1. Monitorizarea rezultatelor Strategiei de dezvoltare a sistemului sănătății, în special a indicatorilor aferenți reformelor în sectorul spitalicesc (inclusiv cei aferenți optimizării infrastructurii și eficienței și calității sectorului spitalicesc). Informația produsă va fi utilizată de către Ministerul Sănătății pentru a evalua evoluția implementării Strategiei și, în caz de necesitate, pentru a elabora măsuri de redresare în vederea atingerii țintelor stabilite.
  2. Verificarea și raportarea rezultatelor obținute de profesioniștii în domeniul sănătății în cadrul programelor de stimulente bazate pe performanță. Informația produsă va fi utilizată de către Casa Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și de către Ministerul Sănătății pentru a monitoriza rezultatele raportate de profesioniștii în domeniul sănătății și pentru a consolida programele de stimulente bazate pe performanță, administrate de CNAM.
  3.  Activități de consolidare instituțională și creare a capacității prin intermediul abordării “învățare prin practică”, care vor genera capacitatea sporită a organizațiilor societății civile la capitolul implementarea responsabilizării sociale.

 

Perioada de dezvăluire publică este acum deschisă

Acum puteți examina și oferi comentarii în raport cu propunerea preselectată pe parcursul perioadei de dezvăluire publică cu durata de cinci zile. GPSA ține cont de toate comentariile recepționate până la aprobarea finală a proiectului. Perioada de dezvăluire va lua sfârșit pe 5 mai 2014.

Informațiile generale privind propunerea, comentariile recepționate anterior de la Guvern, instrucțiunile pentru comentarii publice și spațiul de plasare a comentariilor sunt disponibile pe pagina web GPSA.

Vă rugăm să examinați propunerea și să lăsați comentariile.

Perioada de dezvăluire publică este deschisă până la 5 mai 2014.

GPSA

Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială (GPSA) susține colaborarea între societatea civilă și guverne în scopul soluționării provocărilor critice de guvernanță în țările în curs de dezvoltare. Pentru a realiza aceste obiective, GPSA oferă sprijin strategic și durabil inițiativelor de responsabilizare socială ale organizațiilor societății civile, care își propun să consolideze transparența și responsabilitatea. GPSA consolidează interacțiunea directă și continuă a Băncii Mondiale cu actorii din sectorul public, precum și cu o rețea de organizații-partener globale, în vederea creării unui mediu favorabil, în cadrul căruia feedback-ul cetățenilor este utilizat pentru a soluționa problemele fundamentale în prestarea serviciilor și a fortifica instituțiile publice.

Pentru clarificări sau întrebări suplimentare, luați legătura cu echipa GPSA prin e-mail: gpsa@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
Open for Public Comments

Api
Api

Welcome