COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondiala sprijină sănătatea în România

28 martie 2014


Calitate, eficiență, acces  în sectorul sănătate

WASHINGTON, 28 martie, 2014 - Consiliul Executiv al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un împrumut de 250 milioane de euro României pentru reforma sectorului sănătate – Proiectul de îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei sistemului de sănătate, care va fi implementat de Ministerul Sănătății din România.

Noul proiect este în concordanţă cu priorităţile parteneriatului strategic al Băncii Mondiale cu România, precum și cu programele Comisiei Europene și ale Fondului Monetar Internațional.

Această nouă operaţiune din sectorul sănătate vizează îmbunătățirea accesului, calității şi eficienţei serviciilor de sănătate publică prin sprijinirea reţelei de livrare a serviciilor de asistență medicală, prin consolidarea sistemelor şi serviciilor de asistență în spitale, dezvoltarea serviciilor de asistență medicală ambulatorie (volum mai mare – cost diminuat – calitate superioară), îmbunătăţind serviciile de asistență medicală primară la nivel comunitar şi consolidând, de asemenea, managementul sistemului de sănătate. Proiectul se concentrează asupra prevenţiei şi a asistenței în afara spitalului, ca fiind cele mai eficiente modalități, din punct de vedere al costurilor, de îmbunătăţire a rezultatelor în domeniu.

România a realizat progrese privind îmbunătățirea sistemelor de sănătate, dar se confruntă în continuare cu o serie de provocări. În ceea ce privește rezultatele, sistemul de sănătate se află sub standardele UE. România are cea mai mare rată a mortalității infantile din UE, de 9,8 la 1.000 de copii născuţi vii – de două ori mai mult decât rata UE de 4,1 la 1.000. Speranţa de viaţă este de 73,8 ani – cu aproximativ 6 ani mai mică decât media UE. România are, de asemenea, una dintre cele mai mari rate standardizate ale mortalității datorită bolilor cardiovasculare - datorită lipsei de prevenţie şi a cauzelor legate de fumat.

De-a lungul timpului, România a alocat o cotă  relativ mică din cheltuielile naționale pentru sectorul sănătate. Cheltuielile privind asistența medicală în sectorul public au crescut de la 2,9 la 3,7 la sută din PIB, rămânând totuşi mult sub nivelul altor țări europene. Pentru îmbunătăţire, vor fi necesare următoarele:

• Utilizarea tehnologiilor medicale costisitoare, atât în ceea ce privește procedurile medicale, cât și medicamentele, va trebui analizată şi reglementată în mod corespunzător.
• Utilizarea evaluărilor tehnologiilor medicale aprobate de Guvern în anul 2012 trebuie extinsă, dezvoltată în continuare, şi consolidată.
• Noile mecanisme de control al calității trebuie dezvoltate şi implementate, iar disciplina financiară în spitale trebuie îmbunătăţită.
• Schimbarea percepţiei de la concentrarea pe asistenţa în spital şi schimbarea comportamentului public sunt, de asemenea, necesare.

Sectorul sănătate în România rămâne, în continuare, subfinanțat. Şi într-un mediu de constrângeri bugetare, îmbunătăţirea eficienţei în sector este deosebit de importantă”, a declarat Elisabetta Capannelli, manager de țară al Băncii Mondiale pentru România. ”Pacienţii români au nevoie de accesul cu uşurinţă la serviciile de sănătate. O calitate mai bună şi uniformă a serviciilor trebuie asigurată pentru toţi pacienţii. Descentralizarea serviciilor de spitalizare duce adesea la fragmentarea politicilor şi a furnizării de servicii medicale. Pentru a evita acest lucru, reţelele de spitale trebuie stabilite rapid, urmate de mecanisme corespunzătoare de referire a pacienţilor şi accent pus pe asistența primară şi serviciile de tratament ambulatoriu.

Asistența anterioară a Băncii Mondiale în acest domeniu include un Proiect de reabilitare a serviciilor medicale și un Împrumut pentru un program adaptabil de reformă a sectorului sănătate (APL 1 şi 2). Proiectele Băncii au completat parteneriatele existente între Guvern, WHO, UNICEF, UNFPA şi donatori bilaterali, inclusiv USAID şi Swiss Cooperation.

Rata dobânzii acestui împrumut este egală cu rata Euribor pe șase luni plus o marjă variabilă. Perioada de rambursare este de 18 ani, cu o perioadă de grație de 17,5 ani. După aprobarea Consiliului, acordul de împrumut va fi semnat de ambele părţi şi ratificat conform legii române. Se așteaptă ca proiectul să intre în vigoare nu mai târziu de 150 zile după semnare, şi va fi pus în aplicare pe o perioadă de 6 ani.

Contacte media
În Bucharest
Daniel Kozak
tel : +4 021 2010 388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/410/ECA

Api
Api

Welcome