COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială acordă asistență României pentru măsurarea rezultatelor politicilor publice

29 ianuarie 2014


BUCUREŞTI, 29 ianuarie 2014 – Biroul Băncii Mondiale din România a organizat pe 27 ianuarie a.c. o dezbatere cu autorii de politici publice din ministere şi agenţii importante, pe tema beneficiilor şi bunelor practici care pot fi desprinse în urma proceselor de monitorizare şi evaluare (M&E) a politicilor publice.

Evenimentul a fost organizat împreună cu Cancelaria Primului Ministru, în contextul lansării activităţilor finanţate nerambursabil de Fondul de Dezvoltare Instituţională al Băncii Mondiale pentru Monitorizarea şi Evaluarea Politicilor Publice, care acordă asistenţă ministerelor implicate, astfel încât acestea să-şi poată evalua rezultatele legate de politicile publice prioritare.

În particular, acest proiect va crea un cadru de monitorizare şi evaluare a progresului în implementarea strategiilor şi politicilor publice în două ministere – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Cadrul va fi susţinut de o infrastructură informatică.

Dezbaterea a scos în evidenţă faptul că aşteptările pe care publicul larg le are faţă de modul în decidenţii la vârf cheltuiesc banii publici sunt esenţiale pentru o implementare reuşită a unui sistem de monitorizare şi evaluare.

Discuţia a beneficiat şi de experiența practică din țări precum Marea Britanie, Slovacia, Canada şi Ungaria.

În urma dezbaterilor, s-a ajuns la concluzia că, indiferent de sistemul de monitorizare şi evaluare a politicile publice pentru care se va opta în România, vor trebui respectate câteva condiţii obligatorii:

(i)             să existe un scop clar – raportarea este necesară pentru ca deciziile să fie unele avizate;

(ii)            să existe o cerere şi un leadership mai pregnant din partea decidenţilor politici pentru a urmări rezultatele programelor şi politicilor publice; și

(iii)           să se coreleze rezultatele programului de monitorizare şi evaluare cu alocările bugetare.

Consolidarea procesului de monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul ministerelor este o prioritate pentru Cancelaria Primului Ministru,” a declarat Radu Puchiu, secretar de stat.

Elisabetta Capannelli, manager de țară al Băncii Mondiale pentru România, a menționat că nu va fi uşor să se creeze o cultură mai transparentă de raportare a rezultatelor din ministere. „Este nevoie de o schimbare de cultură”, a declarat ea, adăugând cuvinte de laudă pentru reprezentanţii factorilor de decizie participanți la dezbatere, pentru promptitudinea cu care au luat iniţiativa de integrare a agendei M&E în activităţile curente la nivelul instituţiilor lor. Printre acestea se numără ministerele şi agenţiile din domenii precum angajare şi protecţie socială, finanţe publice şi administrație fiscală, achiziţii publice, educaţie, societatea informaţională şi dezvoltăre regională.

Contacte media
Bucureşti
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org
Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/PR/RO

Api
Api