COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială contribuie la îmbunătățirea raportării financiare în Europa de Est

1 octombrie 2013VIENA, 1 octombrie 2013 – Banca Mondială a lansat astăzi un program nou de consolidare a raportării financiare corporative în țările Parteneriatului Estic al UE. Funcționari de rang înalt din mai multe țări din Europa de Est și de Sud-est, cât și reprezentanți ai UE, ai altor țări europene și organisme internaționale s-au întrunit la Viena într-o conferință inaugurală pentru a lansa inițiativa.

Image

Țările care participă la noul program de Consolidare a auditului și raportării în țările Parteneriatului Estic (STAREP) includ Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

În cadrul conferinței participanții au discutat modul în care schimbările recente și viitoare ale standardelor internaționale de raportare și cadrele internaționale și europene de reglementare vor afecta planurile lor de reformă a contabilității și auditului.

În acest sens, dl Charles McDonough, Vice-președinte și Controlor al Băncii Mondiale, a subliniat necesitatea de a continua îmbunătățirea standardelor de raportare financiară în sectorul corporativ, drept instrument esențial pentru deciziile referitoare la investiții. În plus, el a accentuat importanța tot mai mare a reglementării auditului și rolul emergent al raportării integrate.

Dl Henry Kerali, Director regional al Băncii Mondiale pentru Caucazul de Sud, a accentuat contribuția pe care o raportare financiară eficace o are la sporirea calității mediului de afaceri în toate țările din regiune. Sistemele bune de contabilitate și audit au sporit de asemenea transparența și astfel au contribuit la reducerea corupției.

STAREP, finanțat în faza inițială de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) și Ministerul Finanțelor al Austriei, urmărește să susțină țările participante în consolidarea unor cadre eficace și durabile de contabilitate și audit, care sunt în conformitate cu standardele internaționale și țin cont de cerințele sistemului UE de legi și regulamente, acquis-ul comunitar.

Dl Victor Barbăneagră, Vice-ministrul Finanțelor al Republicii Moldova a declarat: „Programul regional REPARIS a acordat Moldovei un suport substanțial în modernizarea raportării financiare și a auditului în sectorul corporativ. Totuși, raportul actualizat A&A ROSC (Raport de respectare a standardelor și codurilor pentru contabilitate și audit), publicat în iunie anul curent, a arătat că implementarea reformelor a fost împiedicată de constrângeri majore în materie de capacitate și resurse. Credem că noul program regional STAREP va oferi sprijinul necesar pentru continuarea implementării acquis-ului comunitar și a celor mai bune practici în Moldova, atât prin intermediul programului său de evenimente regionale, cât și prin asistență dedicată pe care o va acorda Republicii Moldova.”

Dl Harald Waiglein, Director general în Ministerul Finanțelor al Austriei a declarat: „Criza financiară recentă a arătat cât de importante sunt sistemele eficace de raportare financiară corporativă. Centrul pentru Reforma Raportării Financiare a fost în fruntea activității de promovare a transparenței corporative și a bunei guvernări corporative într-o regiune vitală pentru interesele economice ale Austriei. Din acest motiv, sperăm să continuăm acest parteneriat de succes cu această parte integrală a Biroului Băncii Mondiale din Viena și salutăm noul program STAREP.” Dl Anton Mair, Director general adjunct pentru cooperarea de dezvoltare din Ministerul Austriei pentru Afaceri Europene și Internaționale, a accentuat importanța Regiunii Mării Negre pentru politica externă austriacă. Angajându-se să ofere suport financiar continuu inițiativelor Băncii Mondiale de consolidare a standardelor internaționale de raportare financiară în regiune, el a subliniat importanța acestora pentru integrarea mai strânsă a economiilor țărilor Parteneriatului Estic în economia Europei.

La închiderea conferinței, dna Samia Msadek, Director al Băncii Mondiale, Operațiuni Servicii și Calitate, Europa și Asia Centrală, a accentuat importanța inițiativelor regionale ca STAREP în îmbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, în țările Parteneriatului Estic și a mulțumit Guvernului Austriei și reprezentanților țărilor participante pentru angajamentul acestora față de reformă. „STAREP reprezintă o oportunitate atractivă pentru țările Parteneriatului Estic de a lucra împreună în crearea sistemelor de raportare financiară care determină dezvoltarea sectorului privat și prosperitatea comună,” a concluzionat Msadek.

STAREP va fi administrat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), centrul specializat al Băncii Mondiale din Viena, care pune la dispoziție cunoștințe și consultanță în domeniul implementării reformelor în raportarea financiară. Noul program se bazează pe succesul programului CFFR pentru țările-candidate la UE din Europa de Sud-est, „Calea spre Europa” – Program de reformă în contabilitate și consolidare instituțională (REPARIS).

Programul STAREP pune accent atât pe consolidarea instituțiilor care sunt necesare pentru operarea noilor cadre legislative în mod eficace, cât și pe conceptul și conținutul legislației cu privire la contabilitate și audit. Susținerea organismelor profesionale de contabilitate și audit în îndeplinirea rolurilor de stabilire a standardelor profesionale de intrare și a disciplinei, precum și modernizarea sistemelor de educație profesională în sectorul universitar și în alte domenii reprezintă obiectivele principale ale noului program. De asemenea, programul stabilește drept prioritate învățarea din experiențele altor țări care se confruntă sau s-au confruntat cu provocări similare în implementarea reformelor de contabilitate și audit.

Contacte media
În Viena
Reinhard Haslinger
tel : +43 1 217 0711
rhaslinger@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : (202) 473 9277
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/016

Api
Api

Welcome