COMUNICAT DE PRESĂ

Dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilității și auditului discutate în cadrul unei conferinţe organizate de Banca Mondială şi Academia de Studii Economice a Moldovei

26 septembrie 2013Evenimentul abordează modernizarea programelor universitare în contextul cooperării și parteneriatului cu țările-membre ale Uniunii Europene

CHIŞINĂU, 26 septembrie 2013 – Centrul Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), în parteneriat cu Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au organizat astăzi o conferință internațională cu genericulDezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilității și auditului: aplicarea celor mai bune practici în modernizarea programelor universitare prin intermediul cooperării și parteneriatului cu țările-membre ale Uniunii Europene”.

Conferința s-a  axat pe o abordare bazată pe soluții pentru îmbunătățirea educației universitare și dezvoltării profesionale continue în domeniul contabilității și auditului în baza standardelor şi rigorilor moderne,” a subliniat Andrei Busuioc, specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială. „Cooperarea între universitățile din Republica Moldova și România la acest capitol poate servi drept un model util în abordarea provocărilor de dezvoltare a curriculum-ului în domeniul raportării financiare în sectorul corporativ.

În cadrul conferinţei au fost evidențiate rolul și implicațiile celor mai recente modificări ale Standardelor Internaţionale de Educaţie (SIE) în contabilitate şi aspectele practice privind implementarea acestora în cadrul universităților. Au fost abordate următoarele aspecte: (i) exemple de abordări bazate pe rezultate și cerere, impuse de SIE revizuite şi implicaţiile acestora; (ii) influența platformelor și soluțiilor de e-learning asupra ofertei în domeniul educației contabile în contextul strategiei EU 2020 privind economia cunoașterii; și (iii) exemple de soluții inovatoare, la nivel global, privind colaborarea între universităţi şi asociaţiile profesionale, precum şi în contextul mai larg al Uniunii Europene, la capitolul curriculum şi conţinutul programelor de contabilitate.  

Prezenţi la eveniment, reprezentanţii Facultăţii de Contabilitate și Informatică de Gestiune (acreditată ACCA), a Academiei de Studii Economice din București, au prezentat experienţa proprie de modernizare a curriculum-ului în domeniul contabilității financiare și auditului în vederea asigurării unei pregătiri academice adecvate și dezvoltarea unor competențe profesionale de calitate a studenţilor.

,,Evenimentul a fost unul așteptat și totodată necesar pentru comunitatea academică și în special pentru Facultatea de Contabilitate a ASEM, care este mereu preocupată de îmbunătățirea calității educației universitare în domeniul contabilității și auditului,” a menţionat Valentina Paladi, Decanul Facultăţii de Contabilitate, ASEM. „În anul 2012, Facultatea de Contabilitate, cu suportul tehnic și financiar al Băncii Mondiale, a demarat procedura de acreditare a Facultății de către Asociația Contabililor Experți Certificați din Marea Britanie (ACCA), care odată obținută va oferi absolvenților facultății posibilitatea de a echivala o parte din examenele susținute pe parcursul studiilor universitate cu examinările corespunzătoare în cadrul programelor ACCA.  Prin formatul său conferința este o noutate pentru Moldova, reușind să întrunească reprezentanții mediului academic, Ministerul Finanțelor, entitățile economice, companiile de audit, organismele profesionale naționale și internaționale.”

Conferința a fost finanțată integral în cadrul proiectului de schimb de experienţă între practicieni, Facilitatea Sud-Sud (SEETF) pentru Moldova, finanţat de Banca Mondială, intitulat “Modernizarea curriculum-ului în domeniul contabilității și auditului prin intermediul schimbului de experiență cu statele membre ale Uniunii Europene” [1].

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, peste un miliard de dolari SUA au fost alocați pentru 49 de operațiuni la nivel de țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active, angajamentele totale constituind 205,7 milioane dolari SUA. Domeniile de asistență includ reforma regulatorie și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, aprovizionarea cu apă și canalizare, agricultura și altele. Corporaţia Financiară Internaţională a oferit investiții totale în sumă de 191 milioane dolari SUA, iar Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor a oferit garanții totale în sumă de 95 milioane dolari SUA. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

[1]Facilitatea Sud-Sud este un fond fiduciar multi-donator, care permite schimbul de experiență și de cunoștințe între țările client ale Băncii Mondiale. Acest fond de încredere este determinat de cerere și răspunde rapid și eficient la necesitățile privind de schimbul de cunoștințe. Partenerii globali ai facilității Sud-Sud includ China, Columbia, Danemarca, India, Mexic, Olanda, Rusia, Spania, și Marea Britanie. Mai multe informații pot fi găsite urmând link-ul: https://wbi.worldbank.org/sske/.

Contacte media
În Chişinău
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/014

Api
Api

Welcome