COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul Băncii Mondiale lansează noua Strategie de Parteneriat cu Republica Moldova

5 septembrie 2013
Image
Noua strategie are ca obiectiv oferirea unor beneficii directe cetățenilor Moldovei

WASHINGTON, 5 septembrie 2013 – O nouă Strategie de Parteneriat cu Ţara pentru Republica Moldova, pentru anii 2014-2017, a fost discutată astăzi de către Consiliul Directorilor Executivi al Grupului Băncii Mondiale. Strategia de patru ani va ghida susţinerea acordată ţării de către Grupul Băncii Mondiale.

Noua strategie prevede o finanțare totală a Grupului Băncii Mondiale în sumă de 570 milioane dolari SUA, cu acces la resurse din partea Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare (AID), Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) și Corporației Financiare Internaționale (CFI). Strategia este aliniată pe deplin la obiectivele de dezvoltare ale ţării şi va contribui la abordarea provocărilor principale care ar permite valorificarea potențialului de dezvoltare economică sustenabilă, asigurare a prosperității pentru toți şi reducere a sărăciei.

„Această Strategie de Parteneriat cu Ţara își propune să ofere beneficii directe cetățenilor Moldovei”, a declarat Abdoulaye Seck, Managerul de Țară al Băncii Mondiale în Moldova. „Ea are ca obiective susţinerea unor reforme importante, care vor contribui la crearea locurilor de muncă şi la creşterea veniturilor, îmbunătăţirea accesului și calității serviciilor publice şi protejarea oamenilor din Moldova de vulnerabilităţi asociate cu secetele, inundaţiile şi alte dezastre naturale.”

Strategia va acorda asistență Moldovei pe trei piloni principali:

  • Sporirea competitivităţii prin: i) îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a cadrului de desfăşurare a afacerilor; şi ii) sporirea competitivităţii în agricultură;
  • Consolidarea capitalului uman şi diminuarea riscurilor sociale prin: i) îmbunătăţirea calităţii și accesului la serviciile de sănătate şi educaţie; şi ii) fortificarea unui sistem de pensii și asistență socială echitabil şi durabil din punct de vedere fiscal; şi
  • Promovarea unei Moldove verzi, curate şi rezistente prin: i) consolidarea adaptării şi rezistenţei la schimbările climatice; ii) ameliorarea managementului resurselor naturale şi iii) sporirea eficienţei şi securităţii energetice.

Operaţiunile Corporaţiei Financiare Internaţionale în Moldova vor continua să se concentreze pe investiţii şi activităţi de consultanţă care vor abilita creşterea şi diversificarea sectorului privat în susţinerea pilonilor strategici principali.

„Suportul CFI în următorii patru ani va fi direcţionat spre investiţii în sectoare principale, printre care agricultura şi industriile aferente”, a declarat Ana Maria Mihăescu, Reprezentantul permanent al CFI în Moldova. „Vom urmări de asemenea să susţinem comerţul şi accesul sporit la finanţe pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii şi să atragem investitori din sectorul privat pentru dezvoltarea infrastructurii”.

Un accent major al Strategiei va fi pus pe îmbunătățirea guvernanței care afectează performanţa și gradul de responsabilizare al sectorului public şi mediul de afaceri. Accentul pe dimensiunea de gender va urmări să majoreze numărul beneficiarilor femei în cadrul proiectelor Grupului Băncii Mondiale.

Contacte media
În Chişinău
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/065/ECA

Api
Api

Welcome