COMUNICAT DE PRESĂ

Preşedintele Băncii Mondiale reafirmă strânsul parteneriat cu România

10 mai 2013Prima vizită oficială a domnului Preşedinte Kim include întâlniri cu Primul Ministru Ponta, Preşedintele Băsescu, lideri ai mediului de afaceri, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai romilor; Domnia sa cere creştere incluzivă şi prosperitate împărtăşită

BUCUREȘTI, 10  mai 2013 - Astăzi Preşedintele Grupului Banca Mondială, Jim Yong Kim, a încheiat o vizită de două zile în România, lăudând ţara pentru creşterea sa incluzivă din ultimele două decenii. El a cerut liderilor români să continue să construiască o economie mai competitivă care să aducă beneficii tuturor componentelor societăţii, inclusiv celor mai sărace pături ale sale.

Vizita – prima a domnului Kim în România – a fost o ocazie pentru domnia sa de a intensifica parteneriatul Grupului Banca Mondială cu România, cu o istorie de două decenii. Dl. Kim a promis sprijinul Băncii Mondiale în direcţia elaborării şi instituirii unei viziuni clare şi inovatoare a creşterii incluzive şi prosperităţii împărtăşite în România.

Pe parcursul vizitei sale Dl. Kim s-a întâlnit cu oficiali români, inclusiv Primul Ministru Victor Ponta şi Preşedintele Traian Băsescu, precum şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, studenţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai romilor

 „Sunt extrem de bucuros să mă aflu în România pentru a sărbători succesele ţării în domeniul creşterii economice în ultimii 20 de ani,” a declarat Dl. Kim. „În perspectivă, România are de făcut faţă multor provocări deosebit de dificile. În eforturile sale de a obţine o creştere durabilă şi a prinde din urmă multe dintre ţările europene din punctul de vedere al nivelului de trai, productivităţii şi competitivităţii, se va confrunta cu provocarea gestionării schimbării, care este întotdeauna dificilă. Concret, acest lucru se traduce prin construirea unei economii mai competitive, care să crească mai rapid şi să fie incluzivă, în beneficiul tuturor oamenilor din România”.

Dl. Preşedinte Kim a lăudat România pentru menţinerea disciplinei bugetare în vremuri grele din punct de vedere economic. A subliniat cu plăcere faptul că Banca Mondială, împreună cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internațional (FMI), a contribuit la stabilizarea macroeconomică a României prin intermediul sprijinului său financiar şi tehnic.

Dl. Kim a subliniat şi faptul că Grupul Banca Mondială a fost un consilier strategic al Guvernului României, în aplicarea de către acesta a agendei de reforme importante care au dus la aderarea României la UE, precum şi după aderare. El a oferit Guvernului sprijinul Băncii şi pe mai departe, în domeniul reformelor dificile din punct de vedere politic care sunt necesare pentru a susţine creşterea şi prosperitatea împărtăşită. Domnia sa a scos în mod deosebit în evidenţă sprijinul pentru îmbunătăţiri în administraţia publică şi pentru continuarea și accentuarea reformelor din sănătate și educație, acolo unde Banca Mondială lucrează în strânsă cooperare cu autorităţile române. Dl. Kim a discutat de asemenea viitoarea strategie a Băncii Mondiale pentru România, care va acoperi perioada 2014-2018 şi va determina angajarea şi contribuţia pe mai departe a Grupului Banca Mondială la dezvoltarea economică şi socială a României.

Pe data de 9 mai Dl. Preşedinte Kim a avut întâlniri şi cu studenţi romi din România, Bulgaria, FRI a Macedoniei, Ungaria şi Slovacia. A putut afla personal despre eforturile de a micşora marea distanță în termeni de rezultate în educație, distanță care există între romi şi non-romi în Europa, precum şi punctul de vedere al tinerilor romi cu privire la ce va trebui făcut astfel încât să crească nivelul general de trai al acestui grup marginalizat şi vulnerabil, și pentru a le da posibilitatea de a deveni agenți ai schimbării în comunitățile lor.

Pe 10 mai Dl. Kim a vizitat comunitatea de romi de la Frumuşani, judeţul Călăraşi. Pe parcursul vizitei sale Dl. Kim a stat de vorbă cu membri ai comunităţii şi a ascultat o prezentare a proiectelor finanţate de Guvernul României, de Roma Education Fund şi de Banca Mondială.

„Banca rămâne pregătită să întărească colaborarea cu ceilalţi parteneri internaţionali pentru a răspunde nevoilor populaţiei roma,” a spus Dl. Kim. „Trebuie să asigurăm un sprijin corespunzător pentru a asigura creşterea incluzivă şi prosperitatea împărtăşită. Nevoile populaţiei roma sunt uriaşe din punctul de vedere al sănătăţii, locurilor de muncă, educației şi locuinţelor, dar beneficiile vor fi şi ele uriaşe pentru toată România”.

Președintele Kim și-a închiat vizita reafirmând poziția Grupului Banca Mondială de a continua parteneriatul cu România și exprimând interesul reciproc în schimbul de cunoștințe pentru continuare creșterii economice incluzive și a prosperității împărtășite.

Contacte media
În București
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
Kschrader@worldbank.org
Cereri de difuzare
Natalia Cieslik
tel : (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/386/ECA

Api
Api

Welcome