Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

COMUNICAT DE PRESĂ

România își modernizează administrația fiscală

26 aprilie 2013O administrație fiscală corectă, orientată spre servicii pentru contribuabili, va reduce evaziunea fiscală și va îmbunătăți colectarea impozitelor.

WASHINGTON, 26 aprilie 2012 – Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi proiectul Modernizarea Administrației Fiscale din România, în valoare de 70 milioane de euro. Prin acest proiect, Banca Mondială realizează un parteneriat cu România pentru creşterea eficienţei şi eficacității în colectarea impozitelor şi a contribuţiilor sociale, pentru creşterea gradului de conformare și reducerea poverii administrative pentru contribuabili în vederea respectării obligațiilor lor fiscale. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va gestiona implementarea proiectului.

Modernizarea administraţiei fiscale este o componentă importantă a programului de reformă economică al guvernului. În ciuda eforturile recente de ajustare fiscală, situația externă din Europa şi creșterea economică slabă a României vor continua să reprezinte riscuri la adresa stabilității macroeconomice. Dată fiind posibilitatea limitată de a efectua noi cheltuieli, există un interes puternic pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii colectării impozitelor. Guvernul României acordă o importanţa deosebită unei administrări fiscale eficiente, care poate favoriza conformarea voluntară şi poate rezolva problema evaziunii fiscale într-un mediu mai eficient şi asistat de tehnologie.

Raportul „Doing Business” al Băncii Mondiale din 2013 arată că în România mai sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăţi uşurinţa plății impozitelor şi pentru a reduce numărul mare de plăți fiscale. De asemenea, România are un număr mare de contribuabili mici care au un regim fiscal complex – atât contribuabilii, cât şi ANAF trebuie să utilizeze resursele pentru a gestiona responsabilităţile lor, care sunt disproporţionate faţă de contribuţia ce vine de la acest segment al economiei.

Progresele în materie de venituri publice din perioada de boom economic, 2004-200,  au fost modeste, raportul taxe/ PIB crescând de la 27,2% la 29%, în timp ce pe perioada recesiunii economice pierderile au fost severe, raportul taxe/ PIB revenind la 27,2% în 2010. Indicele de eficiență fiscală al României este unul dintre cel mai mici din UE, fiind de 54% pentru TVA și de 61% pentru contribuțiile sociale.

Investiţiile în instituţiile guvernamentale cheie - inclusiv, dar fără a se limita la administrația fiscală - sunt o condiţie esențială pentru ca România să își continue convergenţa cu UE.

ANAF a stabilit o bază solidă pentru următoarea generaţie de reforme ale administrației fiscale în următorii cinci ani,” a declarat Bernard Myers, lider de echipă și specialist în managementul sectorului public. „ANAF a decis ca următoarele reforme să se concentreze pe combaterea evaziunii fiscale, reducerea poverii administrative pentru contribuabili şi creşterea eficienţei colectării, iar proiectul contribuie la realizarea acestor obiective.” Myers a concluzionat: „O ANAF modernizată va fi corectă, orientată spre servicii pentru contribuabili, şi eficientă în identificarea evazioniştilor, şi, prin urmare, va reduce evaziunea. Restructurarea ANAF și regândirea proceselor de afaceri sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor Ministerului finanţelor publice, de a creşte veniturile ca procent din PIB.”

O ANAF modernizată înseamnă o ANAF mai eficientă şi mai eficace. O administrație fiscală modernă va căuta, în general, să minimizeze contactul direct cu contribuabilul, iar serviciile pentru contribuabili vor fi furnizate prin intermediul unei pagini de internet bine concepute de tip auto-servire, printr-un call center accesibil şi prin alte mijloace disponibile. Contactul fizic redus minimalizează și apariția actelor de corupție. Prin proiect se va implementa o funcție de servicii îmbunătăţite pentru contribuabili, pentru a răspunde acestor provocări. Odată ce va fi finalizat acest proiect, personalul ANAF va fi instruit şi distribuit în mod corespunzător în cadrul organizaţiei, accentul punându-se pe realocarea personalului către zonele cheie, cum ar fi auditul şi colectarea datoriilor.

Proiectul a fost elaborat pe baza unor informații rezultate din alte activități, inclusiv o analiză funcţională recentă a Ministerului Finanţelor Publice, realizată de Banca Mondială, mai multe rapoarte de evaluare realizate de Fondul Monetar Internaţional şi diverse studii ale Uniunii Europeane. Proiectul are patru componente principale: (1) dezvoltarea instituțională; (2) creşterea eficienţei şi eficacității operaţionale; (3) servicii contribuabili şi comunicare corporativă; și (4) coordonarea şi managementul proiectului. Împrumutul este un împrumut BIRD flexibil, în euro, cu marja de dobândă fixă, cu dobânda de referință LIBOR și cu maturitate de 12 ani, care include o perioadă de graţie de cinci ani, cu plan de rambursare cu rate egale. Data de intrare în vigoare așteptată este octombrie 2013.

Contacte media
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
Kschrader@worldbank.org
În București
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/363/ECA

Api
Api