COMUNICAT DE PRESĂ

NOUL PLAN DE ACŢIUNE COMUN AL IFI PENTRU CREŞTERE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST

8 noiembrie 2012
Declaraţia comună

Werner Hoyer,
Preşedintele Grupului BEI

Jim Yong Kim,
Preşedintele Grupului Băncii Mondiale

Sir Suma Chakrabarti,
Preşedintele BERD

Instituţiile noastre – Grupul Băncii Europene de Investiţii (Grupul BEI), Grupul Băncii Mondiale şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) – au ajuns astăzi la un acord privind un nou plan de acţiune comun, menit să susţină redresarea economică şi creşterea în Europa Centrală şi de Sud-Est.

Planul de acţiune, răspuns direct la impactul permanent al problemelor din zona euro asupra economiilor din ţările emergente din Europa, cuprinde angajamente comune în valoare de peste 30 de miliarde de euro pentru perioada 2013-2014.

Elaborat în contextul „Iniţiativei de la Viena”, noul plan de acţiune comun al Instituţiilor Financiare Internaţionale (IFI) îşi propune să revigoreze creşterea în regiune prin susţinerea iniţiativelor din sectorul privat şi cel public, inclusiv în ceea ce privește infrastructura, investiţiile întreprinderilor şi sectorul financiar.

Această iniţiativă este concepută după exemplul Planului de acţiune comun IFI 2009-2010 care s-a dovedit a fi un succes. Acesta a susţinut economiile din Europa Centrală afectate de o criză de lichiditate în sectorul financiar şi al întreprinderilor. În cadrul Planului de acţiune 2009-1010, IFI au garantat inițial o contribuție de 24,5 miliarde de euro pe o perioadă de doi ani, rezultatele depășind obiectivele inițiale.

Programul anunțat astăzi este diferit în mai multe privințe. În primul rând, finanțarea va stimula în mod specific creșterea prin susținerea restructurării, consolidării și diversificării  economice, precum și a intensificării competitivității pe termen lung printr-o disponibilitate sporită a creditelor pe termen lung, dar și prin injecții de capital acolo unde este necesar și posibil, mobilizând finanțarea comerțului prin exporturi și susținând reforma politică.

Grupul BEI a fost de acord să angajeze cel puțin 20 de miliarde de euro. Acest ajutor va consta în principal în împrumuturi pe termen lung pentru sectorul privat și cel public, dedicate zonelor prioritare precum IMM, energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovaţie şi convergenţă. Se vor face eforturi deosebite pentru a susține mobilizarea granturilor UE şi atragerea de fonduri private şi publice precum şi furnizarea de servicii de consultanță specifică. Preşedintele Grupului BEI, Werner Hoyer, a declarat: „Apreciez foarte mult efortul coordonat al instituţiilor noastre. Consider că fiecare dintre ele poate contribui, în sfera sa de competenţă, la creşterea consolidată din Europa Centrală şi de Sud-Est. BEI, în calitate de bancă a UE, va susţine creşterea şi ocuparea forţei de muncă în regiune, având întotdeauna ca factor de orientare necesitatea de intensificare a competitivităţii pe termen lung.”

Aproximativ 6,5 miliarde de euro vor fi puse la dispoziție de către Grupul Băncii Mondiale. Preşedintele Grupului Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, a declarat: „Instabilitatea economică și financiară actuală din Europa continuă să reprezinte o amenințare la adresa creșterii și a situaţiei locurilor de muncă, în special în Europa Centrală și de Sud-Est.  Susțin întrutotul cooperarea dintre BEI, BERD și Grupul Băncii Mondiale în cadrul Planului de acțiune comun IFI 2013-2014 menit să ajute aceste țări să facă față impactului crizei permanente din zona euro.  Grupul Băncii Mondiale vine cu aproximativ 6,5 miliarde de euro, folosind toate instrumentele pe care le putem oferi.”  Grupul Băncii Mondiale este format din Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Asociația Internațională pentru Dezvoltare (International Development Association, IDA), Corporația Financiară Internațională (International Finance Corporation, IFC) și Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA).  BIRD şi IDA vor oferi în aceste ţări asistenţă tehnică privind creditarea, bazată pe politici; IFC va susţine sectorul privat prin investiţii şi servicii de consultanță în următoarele sectoare: bănci, infrastructură, industria prelucrătoare, complexe agricole, servicii şi comerţ; iar MIGA va pune la dispoziție servicii de asigurare împotriva riscurilor politice pentru susținerea investițiilor la nivelul tuturor sectoarelor.

BERD preconizează o investiție de 4 miliarde de euro. Ajutorul oferit de BERD va consta în împrumuturi,  finanțare prin capitaluri proprii și finanțarea comerțului pentru facilitarea integrării regionale și a creșterii generate de exporturi. Investițiile BERD se vor baza pe dialog politic orientat către restructurare și diversificare economică, precum și creșterea guvernării corporative.  Președintele BERD, Sir Suma Chakrabarti, a spus: „Deşi atenţia tuturor este îndreptată către problemele din Europa de Vest, cerinţele legitime ale ţărilor emergente din Europa care au oferit atât de mult în numele integrării economice şi financiare nu trebuie neglijate. Statele membre noi ale UE, precum şi ţările care doresc să adere la UE – în special cele din Europa de Sud-Est – suferă încă o dată din cauza problemelor care, în mare parte, nu au fost provocate de către ele. BERD va colabora cu partenerii săi pentru a se asigura că sacrificiile făcute pentru această integrare nu au fost zadarnice."

Ţările care vor primi ajutor financiar sunt Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Estonia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Fiecare IFI îşi concentrează atenţia asupra unui grup specific de ţări, reflectând cerinţele acestora şi strategiile existente la nivel de ţară.

Aceste ţări au făcut ajustări importante  ale politicilor fiscale și monetare, și-au sporit economiile la nivel intern și au îmbunătățit bilanțurile bancare, parţial şi datorită angajamentelor băncilor-mamă în cadrul Iniţiativei de la Viena pentru perioada 2009-2010. Cu toate acestea, sunt nevoite să facă faţă în continuare unor provocări majore, printre care se numără și impactul continuu al problemelor din zona euro. Redemararea şi consolidarea creşterii sunt esenţiale în contextul în care economiile încearcă să reducă decalajul în materie de nivel de trai faţă de pieţele mai mature din UE.

Garantăm ajutorul nostru financiar concertat în valoare de peste 30 de miliarde de euro, precum și sprijinul constând în consiliere politică, destinate regiunii Europei Centrale și de Sud-Est pentru anii 2013-2014.

Contacte media
At European Investment Bank
Christof Roche
tel : +32 479 650 588
c.roche@eib.org
At World Bank Group
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
At EBRD
Anthony Williams
tel : +44 20 7338 6997
williama@ebrd.com

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/142/ECA

Api
Api

Welcome