COMUNICAT DE PRESĂ

Susţinerea Competitivităţii Moldovei

02 noiembrie 2012
WASHINGTON, 1 noiembrie 2012 – Acordarea de susţinere şi ajutor Moldovei pentru a-şi consolida nivelul de competitivitate prin îmbunătăţirea climatului său investiţional şi sporirea accesului la finanţe este obiectivul de bază al Operaţiunii de Politici de Dezvoltare privind Competitivitatea, în sumă de 30 milioane dolari SUA, aprobată astăzi de către Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale.

Operaţiunea de 30 milioane dolari SUA vine cu o susţinere menită pentru Programul Guvernului Moldovei în anii 2011-2014 şi se fundamentează pe agenda de creştere economică şi reformă structurală orientată pe comerţ, sprijinită de Operaţiunea Băncii Mondiale de Politici de Dezvoltare vizând Recuperarea Economică din iunie 2010.

„Suntem încântaţi să susținem efortul Guvernului Moldovei de a intensifica dezvoltarea economică prin intermediul investiţiilor, inovaţiilor şi competitivităţii”, a menţionat Abdoulaye Seck, Managerul de Ţară al Băncii Mondiale în Moldova. „Viitorul Moldovei drept o mică economie deschisă ţine de abilitatea sa de a valorifica resursele sale umane, creând un mediu favorabil de politici pentru comerţ, investiţii, inovaţii şi înflorire a afacerilor”.

Operaţiunea curentă susţine reforma climatului investiţional prin: i) simplificarea reglementărilor pentru companii; ii) reducerea barierelor non-tarifare în domeniul comerţului; iii) armonizarea standardelor pentru produsele moldoveneşti cu standardele UE; iv) reducerea inspecțiilor şi practicilor anti-competitive şi v) sporirea competitivităţii exporturilor agro-alimentare moldovenești. Aceasta îşi mai propune drept scop să impulsioneze finanţarea privată a investiţiilor prin: i) reducerea costului şi sporirea accesului la serviciile de plată şi remitenţe şi ii) alinierea raportării financiare din Moldova la standardele UE.

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, o sumă totală de 910 milioane dolari SUA a fost alocată unui număr de 45 de operaţiuni realizate în ţară. La moment, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active cu un angajament total de 256 milioane dolari SUA. Domeniile de suport include educaţia, asistenţa socială, guvernarea electronică, ocrotirea sănătăţii, apa şi canalizarea, agricultura, dezvoltarea afacerilor şi altele.

Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/132/ECA

Api
Api