COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul Băncii Mondiale anunță accentul nou pe utilizarea TIC pentru un impact mai mare de dezvoltare

25 iulie 2012
WASHINGTON, 25 iulie, 2012 --- Astăzi Grupul Băncii Mondiale și-a lansat strategia sa  nouă ambițioasă privind Tehnologia Informațională și de Comunicare (TIC) care are drept scop să ajute țările în curs de dezvoltare să utilizeze TIC pentru a transforma prestarea serviciilor de bază, să promoveze inovații și o productivitate mai mare, și să îmbunătățească competitivitatea.  Strategia reflectă schimbările rapide în sectorul TIC pe parcursul ultimului deceniu, inclusiv o sporire dramatică a utilizării telefoanelor mobile și a Internetului, prețurile în scădere pentru dispozitive de calcul și de internet mobil, și prevalența crescândă a mass-media  sociale.

"Tehnologiile informaționale și de comunicare pot ajuta la reducerea sărăciei, stimularea creșterii economice, și îmbunătățirea răspunderii și guvernării," a spus Vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Dezvoltare durabilă Rachel Kyte. "Strategia nouă a Grupului Băncii Mondiale va ajuta țările noastre client să beneficieze de oportunitățile pe care le oferă TIC pentru toate sectoarele economiei, în baza experienței noastre unice în domeniul parteneriatelor public-private în sectorul TIC."

Strategia nouă pentru 2012-2015 se bazează pe experiența Grupului Băncii Mondiale de lucru cu țările client privind reformele în sectorul TIC, dezvoltarea infrastructurii, și guvern electronic:

  • Pe parcursul anilor 2000, sprijinul acordat de Bancă pentru reformele din sectorul TIC a ajutat la atragerea unei sume estimative de $30 miliarde în formă de investiții private pentru infrastructura de rețele mobile în cele mai puțin dezvoltate țări.   Investițiile IFC în valoare de $2.3 miliarde în infrastructura de telecomunicații și suma de $550 milioane de la MIGA în formă de garanții pentru riscuri politice la fel au susținut investiții private în prestatorii de servicii mobile în medii dificile și cu risc sporit.
  • Sprijinul acordat de Grupul Băncii pentru aplicații TIC a crescut rapid pe parcursul ultimului deceniu, și peste 70 procente din cele 1,700 proiecte în portofoliul activ al Băncii acum au o componentă TIC.
  • Din 2007, Grupul Băncii și-a intensificat sprijinul pentru parteneriate public-private pentru internet de bandă largă și viteză mare, ajutând la reducerea prețurilor cu amănuntul și sporirea  dezvoltării serviciilor, în unele cazuri cu un factor de 10. 

"Strategia recunoaște rolul vital al sectorului privat în îmbunătățirea accesului la infrastructura informațională și servicii în țările în curs de dezvoltare," a spus Rashad-Rudolf Kaldany, Vice-președintele IFC pentru industriile globale. "IFC lucrează cu sectorul privat în calitate de consilier, finanțator, și organism de standardizare, pentru a ajuta la deblocarea potențialului TIC de dezvoltare."

Părțile interesate din 17 țări cu venituri joase și medii și 4 țări OECD au contribuit la strategia nouă, care evidențiază potențialul de transformare al TIC – în așa domenii ca contabilitatea, energia, și sănătatea – în același timp menținând un accent constant pe inovații activate de TIC și infrastructura TIC.  Sprijinul Grupului Băncii va fi îndreptat spre trei domenii prioritare:

  • Transformarea: Face dezvoltarea mai deschisă și responsabilă, și îmbunătățește livrarea serviciilor – de exemplu, facilitând feedback-ul din partea cetățenilor către guvern și prestatorii de servicii.
  • Conectivitate: Extinderea accesului la prețuri accesibile la internet de bandă largă  – inclusiv pentru femei, cetățenii cu dezabilități, comunitățile dezavantajate, și oamenii care locuiesc în zone rurale și îndepărtate.
  • Inovații: Dezvoltarea industriilor competitive de servicii bazate pe TI și încurajarea inovațiilor TIC în toată economia – cu un accent pe crearea locurilor de muncă, în special pentru femei și tineret.

Banca Mondială, IFC, și MIGA vor lucra împreună pentru a acorda asistență țărilor în vederea deblocării oportunităților oferite de TIC. De exemplu, Banca Mondială va acorda sprijin pentru cadrele corespunzătoare de politici, legal, și de reglementare,precum și investiții catalitice în infrastructura principală a TIC; IFC va oferi finanțare și servicii de consiliere operatorilor de telefonie mobilă; și MIGA va oferi  garanții pentru susținerea extinderii rețelelor și serviciilor de telecomunicații.

"MIGA a contribuit la creșterea rapidă a accesului la servicii TIC în țările emergente atenuând riscul politic al investițiilor.   Conform strategiei noi a GBM, MIGA va pune la dispoziție capacitatea sa de asigurare pentru a accelera în continuare investițiile în TIC în țările cu un risc mai sporit, în special țările fragile și post conflict, unde TIC vor juca un rol critic pentru creștere, crearea locurilor de muncă, partajarea cunoștințelor, și guvernare," a spus Michel Wormser, Vicepreședintele MIGA și COO.

Strategia TIC va adopta o abordare nouă față de implementare, inclusiv diagnosticul țării pentru a ajuta la stabilirea priorităților aferente intervențiilor Grupului Băncii la nivel de țară și va stimula mai multe parteneriate cu surse externe de expertiză.  Un cadru bazat pe rezultate va fi utilizat pentru a urmări evoluția/progresul.

Contacte media
În Washington
Cathy Russell
tel : (202) 458-8124
crussell@worldbank.org
Josef Skoldeberg
tel : (202) 473-6978
jskoldeberg@ifc.org
În Washington (For Broadcast Requests)
Natalia Cieslik
tel : (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/021/SDN

Api
Api

Welcome