COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul Băncii Mondiale a acordat peste 10.4 miliarde dolari SUA Europei Emergente şi Asiei Centrale

11 iulie 2012
Acordarea de asistenţă Guvernelor în vederea susținerii creșterii şi redresării economice

WASHINGTON, 11 iulie 2012 – În anul fiscal 2012, care s-a încheiat la 30 iunie, grupul Băncii Mondiale a acordat 10.47 miliarde dolari SUA în formă de finanţare guvernelor din Europa Emergentă şi Asia Centrală (ECA), în condiţiile de incertitudine şi creştere modestă în zona Euro.

Ţările din Europa Emergentă şi Asia Centrală continuă să se confrunte cu probleme aferente redresării sustenabile”, a spus Philippe Le Houérou, vicepreşedintele Băncii Mondiale, pentru Europa şi Asia Centrală.  „În această regiune, finanţele, comerţul şi remitenţele sunt cele trei sectoare principale, afectate de criză. Banca Mondială susţine ţările în efortul lor de a-şi consolida structurile economice, acordând sprijin financiar guvernelor în vederea îmbunătăţirii serviciilor publice, consolidării sistemelor bancare şi protejării celor mai vulnerabile sectoare de impactul crizei.”

Raportul Perspectivele Economice Globale („Global Economic Prospects”) recent publicat, subliniază că în 2012 creşterea în regiune va încetini cu 3.3 procente, anticipând, o soluţionare a crizei din zona euro către sfârșitul anului 2012.  În acest an fiscal sprijinul Băncii în regiunea ECA a atins 6.6 miliarde dolari SUA, inclusiv 6.2 miliarde dolari de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi 362 milioane dolari de la Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA).  România ($1.9 miliarde), Turcia ($1.1 miliarde), Kazahstan ($1.1 miliarde) şi Polonia ($1 miliarde) au fost cei mai mari împrumutați (debitori).  Împrumutul a fost direcţionat spre susţinerea a cei trei piloni regionali: aprofundarea reformelor în vederea îmbunătăţirii competitivităţii, sprijinirea reformelor din sectorul social în vederea dezvoltării/creșterii incluzive şi ajutorarea ţărilor în vederea luării de măsuri pentru ecologizarea traiectoriilor lor de creștere.

Sporirea competitivităţii

În anul fiscal 2012, prin intermediul activităţilor desfăşurate în regiune, Banca a contribuit la stabilizarea sectorului financiar din Serbia şi Macedonia; îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru întreprinderile mici şi medii în Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Moldova şi Turcia.  Investiţiile sale au contribuit la îmbunătăţirea situaţiei drumurilor în Kazahstan, Kîrgîzstan, Ucraina şi Caucazul de Sud; modernizarea administraţiei publice din România şi finanţarea eforturilor Poloniei şi Federaţiei Ruse de diversificare a economilor lor şi încurajarea inovaţiilor.

Sprijinirea reformelor din sectorul social

În România, Banca îşi canalizează eforturile în vederea eficientizării şi garantării echităţii programului comprehensiv de asistenţă socială.  În Tadjikistan, Banca sprijină eforturile guvernului de direcţionare a asistenței spre grupurile cele mai vulnerabile pe timp de criză.  Împrumuturile băncii contribuie la protejarea cheltuielilor pentru programe de asistenţă socială în Albania, Armenia, Letonia şi Romania; de educaţie în Kazahstan, Macedonia, şi Federaţia Rusă; de sănătate publică în Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Tadjikistan şi Kîrgîzstan.  Aceasta a sprijinit îmbunătățirile în sistemele de securitate socială și de asigurare socială din Moldova, a acordat un Răspuns Social Rapid și granturi IDA în Tadjikistan și a finanțat un proiect de îmbunătățire a sistemului sănătății în Uzbekistan.

Programe climatice pentru dezvoltarea sustenabilă/durabilă

Moştenirea unei administrări deficiente a mediului şi cel mai înalt consum energetic al sectorului de producere din lume au generat probleme grave pentru ţările din Europa Emergentă şi Asia Centrală. Pentru a le ajuta să le confrunte, Banca finanţează proiecte în domeniul eficienţei energetice şi energiei renovabile în Polonia, Turcia, Ucraina şi Uzbekistan.  De asemenea, banca ajută Turcia să-şi reducă emisiile de carbon şi sprijină operațiunile de finanţare a carbonului în Republica Cehă, Polonia şi România.  Banca investeşte în îmbunătăţirea capacităţii de prognozare a vremii şi schimbărilor climatice în Moldova, Rusia şi Asia Centrală; reducerea dezastrelor şi managementul riscurilor climatice în Moldova; gestionarea inundaţiilor în Polonia; şi dezvoltarea urbanistică şi servicii de apă şi canalizare în întreaga regiune.

Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) anul acesta a continuat investiţiile în domeniile strategice.  În anul fiscal 2012, IFC a acordat 4.28 miliarde dolari, inclusiv 1.3 miliarde dolari în împrumuturi sindicalizate şi alte mobilizări pentru 114 de proiecte din regiune.  În acest an fiscal, angajamentele proprii ale IFC în regiune au constituit $2.98 miliarde.

IFC a continuat să joace un rol anticiclic în Europa şi Asia Centrală, anul acesta, concentrându-se pe Balcani, unde am sprijinit principalele bănci şi companii care generează creştere şi locuri de muncă”, a spus Dimitris Tsitsiragos, vicepreşedintele IFC pentru Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.  „Am mărit angajamentele noastre în regiune cu 11 procente, de la $2.68 miliarde anul trecut la $2.98 miliarde în acest an şi am mobilizat în jur de $1.3 miliarde de la băncile partenere – un rezultat semnificativ, pe fundalul unei incertitudini continue în Europa.  IFC sprijină dezvoltarea incluzivă şi sustenabilă a sectorului privat din regiune, axându-se pe proiecte în domeniul accesului la finanţare, agro-business, infrastructură şi schimbări climatice.”

Pe parcursul anului fiscal 2012, Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (M.I.G.A.) a acordat un sprijin de $928 milioane pentru 18 proiecte, în vederea acoperirii asigurării riscurilor politice în Europa şi Asia Centrală.  În timp ce agenţia a continuat să sprijine sectorul financiar din regiune, şi mai ales, ţinând cont de faptul că criza din zona euro a afectat Europa Centrală şi de Sud – Est, anul acesta MIGA şi-a extins sprijinul asupra unei game mai largi de activităţi din economiile din regiune.  Proiectele susţinute de MIGA au inclus o hidrocentrală din Albania, dezvoltarea gazoductului din Uzbekistan, agrobusiness-ul din Federaţia Rusă şi sectorul de producere din Turkmenistan şi Ucraina.  MIGA a reasigurat, de asemenea, unele servicii din portofoliul agenţiei de creditare a exporturilor din Slovenia, SIB Bank, Inc., astfel încât aceasta a putut să-şi păstreze capacitatea de creditare a economiei reale din Balcani.

„Suntem foarte mulţumiţi de faptul că în acest an am lărgit considerabil portofoliul nostru din regiune cu scopul de a include mai multe sectoare care vor crea noi locuri de muncă şi vor stimula dezvoltarea”, a spus Izumi Kobayashi, vicepreşedintele executiv al MIGA.  Anume în perioada când capacitatea de finanţare a fost constrânsă, MIGA a fost în stare să contribuie la menţinerea investiţiilor productive în sectorul privat, susţinând mai multe proiecte importante”.

Angajamentele Grupului Băncii Mondiale
Europa şi Asia Centrală

Anul fiscal 2012 (1 iulie 2011 – 30 iunie 2012)
(în miliarde $ SUA)
Grupului Băncii Mondiale, anul fiscal 12*
BIRD: 6.2
IDA: 0.362
IFC: 2.98+
MIGA: 0.928
Total: 10.47
*Cifre preliminare şi neauditate, la data de 1 iulie 2012
+ doar din cont propriu. Fondurile AF12 mobilizate de la alţi investitori sunt excluse.

Contacte media
În Washington
Victor Neagu
tel : +1 (202) 458-2736
vneagu@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2012/07/11/ECA

Api
Api