COMUNICAT DE PRESĂ

Moldova: Banca Mondială și Fondul Global de Mediu susțin competitivitatea în agricultură și sistemul de management al siguranței alimentare în Moldova

01 mai 2012
Washington, 1 mai 2012 — Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un credit în valoare de 18 milioane dolari SUA și un grant în sumă de 4,4 milioane dolari SUA de la Fondul Global de Mediu (FGM) pentru Proiectul competitivitatea în agricultură în Moldova. Proiectul își propune drept scop sporirea competitivității sectorului agroalimentar din Moldova prin: (i) susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentare; (ii) facilitarea accesului la piețe al producătorilor agricoli; și (iii) integrarea practicilor agricole/mediu și de management durabil al terenurilor.

“Proiectul competitivitatea în agricultură în Moldova va ajuta la consolidarea elementelor cheie ale competitivității sectorului agricol din țară printr-un accent pe aspectele importante de dezvoltare instituțională și sprijin direct oferit producătorilor agricoli,” a menționat Abdoulaye Seck, manager da țară al Băncii Mondiale pentru Moldova. “Componenta finanțată de FGM va ajuta Guvernul în acțiunile sale de implementare în regim pilot și propagare a unei game vaste de practici de management durabil al terenurilor pentru a reduce degradarea acestora.” 

Proiectul propus va contribui la realizarea modelului de creștere economică descris în Programul Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011-2014, care este bazat pe trei piloni: investiții, inovare și competitivitate. Agricultura este unul din cele mai mari sectoare ale economiei țării și este percepută ca o forță motrice importantă a creșterii economice. În acest context, proiectul va susține reforme menite să sporească competitivitatea, să faciliteze accesul la piețe al producătorilor agricoli, să sprijine dezvoltarea afacerilor agricole prin servicii de consultanță și formare, să asigure armonizarea cadrului de reglementare cu cerințele de siguranță alimentară ale UE, să atragă investiții și să obțină o integrare comercială sporită cu Uniunea Europeană prin intermediului unui Acord de Liber Schimb Profund și Cuprinzător.

Prin intermediul finanțării de la FGM, proiectul va oferi sprijin pentru cadrul de reglementare și instituțional, pentru crearea capacității de management durabil al terenurilor (MDT), și sprijin financiar pentru implementarea în regim pilot a MDT. Beneficiile de mediu pe plan global vor fi obținute ca rezultat al stabilității sporite a sistemelor agricole-ecologice, al nivelurilor mai mari de sechestrare a carbonului și degradării reduse a terenurilor, inclusiv a eroziunilor și poluării cu chemicale agricole. Finanțarea FGM va susține în special activitățile metodologice și analitice pentru evaluarea riscurilor în raport cu dergadarea terenurilor și calitatea solului, certificarea calității terenurilor și stabilirea standardelor pentru a asigura integrarea celor mai bune practici de management al terenurilor în cadrul de politici și reglementare pentru managementul siguranței alimentare. 

FGM întrunește 182 de țări în parteneriat cu instituții internaționale, organizații non-guvernamentale (ONG-uri) și sectorul privat pentru a soluționa probleme globale de mediu, susținând în același timp inițiative naționale de dezvoltare durabilă. Din 1991, FGM a oferit 9 miliarde de dolari SUA sub formă de granturi și a mobilizat 40 miliarde de dolari SUA în co-finanțare pentru un număr de peste 2600 proiecte în mai mult de 165 de țări.

De la momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în1992, o sumă de peste 880 milioane de dolari SUA a fost alocată pentru 42 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active cu angajemente în valoare totală de 281 milioane de dolari SUA. Domeniile vizate includ educația, asistența socială, guvernarea electronică, asistența medicală, sectorul energetic, agricultura, dezvoltarea afacerilor și altele.

Contacte media
În Chișinău
Anatol Gobjila
tel : (373) 22-200706
agobjila@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
John Diamond
tel : (202) 458-7953
jdiamond@thegef.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2012/422/ECA

Api
Api