COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială sporeşte sprijinul acordat reformei educaţiei în Moldova menită să ofere celor 375.000 elevi din ţară educaţie de o calitate mai bună

20 martie 2012
Washington, 20 martie 2012 — Astăzi Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat o finanţare suplimentară în sumă de 1 milion dolari SUA pentru Proiectul „Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova" (en), care urmăreşte să susţină implementarea cu succes a agendei de reformă în educaţie, realizată de Guvernul Republicii Moldova.

„Succesul Moldovei pe termen lung rezidă în generaţia tânără”, a declarat Abdoulaye Seck, Directorul Băncii Mondiale în Moldova. „Această generaţie poate face ţara prosperă şi de succes doar dacă beneficiază de aptitudini şi educaţie de calitate de care se bucură semenii lor din Berlin, Bucureşti sau Varşovia. O forţă de muncă cu un nivel înalt de educaţie va ajuta Moldova să se poziţioneze ca un loc favorabil pentru investiţii, va duce la crearea locurilor de muncă, ameliorarea mediului de afaceri, care în schimb vor contribui la ridicarea standardelor şi calităţii vieţii pentru cetăţenii moldoveni”.

Finanţarea suplimentară se va concentra pe asistenţa tehnică care va facilita elaborarea standardelor pentru şcolile de circumscripţie, dezvoltarea unei scheme noi de remunerare a profesorilor, consolidarea capacităţilor şi instruirea în domeniul implementării noii formule de finanţare în educaţie, susţinerea participării Moldovei în evaluările internaţionale şi alte domenii de reformă importante. Obiectivul principal al proiectului este de a consolida eforturile ţării în sporirea accesului educație, creșterea calității şi echității educației şi utilizarea eficientă a resurselor alocate în sector.

Până în prezent, proiectul „Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova” a instruit întregul corp didactic şcolar, care cuprinde 35.000 persoane, în creșterea calităţii procesului didactic, a tipărit peste 300 mii manuale noi, ghiduri didactice şi alte materiale educaţionale. Aproape 1.200 şcoli moldoveneşti au beneficiat de echipament şi material didactic; din acestea, în peste 300 de licee, sau echivalentul a 80% din numărul total din ţară, au fost modernizate laboratoarele de fizică, biologie şi chimie. În prezent mai mult de 3.000 de elevi beneficiază de transportarea cu autobuzul la şcolile lor de circumscripţie în 11 raioane ale Moldovei, în cadrul proiectului pilot susţinut de Banca Mondială, care va fi extins în întreaga ţară.  Proiectul a oferit instruiri în implementarea noului model de finanţare per elev, precum şi în gestionarea financiară pentru directori şi administratori de şcoli.

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în anul 1992, a fost alocată o sumă totală de 880 milioane dolari SUA pentru 42 de operaţiuni la nivel de țară. Astăzi portofoliul Băncii Mondiale cuprinde 11 proiecte active cu un angajament total în sumă de 281 milioane dolari SUA. Domeniile de susţinere includ educaţie, asistenţă socială, e-guvernare, sănătate, energie, agricultură, dezvoltarea afacerilor şi altele.

Contacte media
În Chişinău
Victor Neagu
tel : (373) 22-200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2012/33/ECA

Api
Api