COMUNICAT DE PRESĂ

IFC sprijină îmbunătăţirea climatului investiţional în Repulica Moldova

27 februarie 2012
Chişinău, Moldova, 24 februarie 2012 — IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, în parteneriat cu Ambasada Suediei la Chişinău şi Ministerul Economiei al Moldovei, au lansat un proiect în scopul promovării investiţiilor în Republica Moldova şi stimularea dezvoltării sectorului agricol.

Proiectul de reformă a climatului investiţional are drept scop îmbunătăţirea condiţiilor în domeniul afacerilor, precum şi ajustarea reglementărilor în domeniul agriculturii cu scopul atragerii unor investiţii noi.

“Constat cu satisfacţie faptul că Suedia, la fel, poate acorda asistenţă substanţială pentru implementarea acestei reforme cruciale”, a spus Ingrid Tersman, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova. “Un climat investiţional adecvat şi transparent este necesar pentru crearea unui cadru relevant tuturor companiilor in Moldova - în scopul atragerii investiţiilor directe străine şi naţionale. Eu salut angajamentul Guvernului Moldovei de a se angaja în reformarea acestui sector crucial pentru dezvoltarea economică a ţării. Racordată la o reformă a sectorului justiţiei, Moldova are potenţialul de a deveni o ţară atractivă pentru investitori.”

IFC va oferi asistenţă Guvernului Republicii Moldova în materia îmbunătăţirii şi simplificării reglementărilor, cu scopul încurajării şi menţinerii investiţiilor, crearea pieţelor competitive, creşterii economice şi crearea locurilor de muncă.

 “De la independenţă, Moldova a îmbunătăţit considerabil cadrul de reglementare,” a spus Tomasz Telma, Director IFC pentru Europa şi Asia Centrală. “Reforma cadrului de reglementare este critică pentru valorificarea completă a potenţialului Moldovei în asemenea domenii precum sunt climatul investiţional şi agricultura.”

Moldova a devenit membră IFC în 1995. La ora actuală, portofoliul IFC în Republica Moldova se ridică la valoarea de 86 milioane USD. În Republica Moldova, IFC îşi concentrează investiţiile şi serviciile de consultanţă pe sporirea accesului la finanţare prin sprijinirea dezvoltării instituţiilor financiare locale. Pe de altă parte, IFC şi-a mai propus şi să atragă investitorii din sectorul privat în vederea dezvoltării infrastructurii şi unităţilor medicale.

Despre IFC

IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, este cea mai mare instituţie de dezvoltare globală, care se concentrează exclusiv pe sectorul privat. Noi ajutăm ţările aflate în curs de dezvoltare să ajungă la cote de creştere sustenabilă prin investiţii financiare, furnizând servicii de consultanţă societăţilor comerciale şi guvernelor şi mobilizând capital pe pieţele financiare internaţionale. În anul fiscal 2011, în contextul incertitudinii economice regăsite oriunde în lume, noi ne-am ajutat beneficiarii să creeze locuri de muncă, să consolideze performanţele de mediu şi să se implice în viaţa comunităţilor din care fac parte - toate acestea prin creşterea investiţiilor noastre la o cotă fără precedent, de aproximativ 19 miliarde USD. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.ifc.org.

Despre Ambasada Suediei în Chişinău

Ambasada Suediei reprezintă Suedia în Republica Moldova şi se axează pe cooperarea politică şi în domeniul reformelor. Suedia este unul dintre cei mai largi donatori europeni bilaterali ai Republicii Moldova şi activează în domeniile: consolidarea democraţiei; drepturile omului şi egalitate de gen; societate durabilă şi energie; şi dezvoltarea pieţei. Obiectivul general al cooperării pentru dezvoltare dintre Suedia şi Moldova reprezintă integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.swedenabroad.com/chisinau

 

Contacte media
În Belgrad
Slobodan Brkic
tel : +381 11 3023 750
SBrkic@ifc.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2012/02/27/ECA/MD

Api
Api