COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială şi Moldova îşi unesc eforturile de reducere a vulnerabilităţii agriculturii ţării la schimbările climatice

12 aprilie 2011Chişinău, 12 aprilie 2011 – Banca Mondială, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, fermieri, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului, experţi internaţionali şi locali s-au convocat, astăzi, în cadrul unei Conferinţe de o zi de consolidare a consensului şi de identificare a priorităţilor cheie pentru politici, programe şi investiţii în vederea reducerii vulnerabilităţii la schimbările climatice în sistemele agricole din Moldova. Efortul respectiv face parte din Programul regional al Băncii Mondiale de reducere a vulnerabilităţii la schimbările climatice în sistemele agricole din regiunea Europei şi Asiei Centrale (ECA) care include, în afară de Moldova, Albania, Macedonia şi Uzbekistan. Programul are drept scop integrarea schimbărilor climatice şi a celor din agricultură în eforturile pe termen scurt, mediu şi lung de reducere a vulnerabilităţii la schimbările climatice în sistemele agricole naţionale.

Conferinţa urmează ca şi rezultat al Seminarului de consultări şi conştientizare, care a avut loc în luna octombrie 2009, şi va pune baza pentru o analiză aprofundată a impactului schimbărilor climatice în sistemele agricole din Moldova. În cadrul unui parteneriat între experţii naţionali, fermieri şi o echipă de experţi de talie mondială ai companiei de consultanţă „Industrial Economics Incorporated (IEc)" a fost efectuată o analiză la nivel naţional şi la nivel de zone agro-ecologice (ZAE) şi a fost elaborat proiectul Evaluării impactului şi al meniului opţiunilor de adaptare la schimbările climatice şi cele din agricultură în Moldova. În baza discuţiilor pe marginea acestui raport, se va formula un consens privind priorităţile şi recomandările cheie cu privire la următorii paşi.

Recunoscând faptul că agricultura este extrem de importantă pentru mediul rural din Moldova şi foarte vulnerabilă la schimbarile climatice, Programul regional al Băncii Mondiale vizează elaborarea unor măsuri corespunzatoare de adaptare pentru a reduce vulnerabilitatea la schimbările climatice în sistemele agricole din Moldova. Seceta şi inundaţiile care au lovit ţara în ultimii ani au accentuat vulnerabilitatea sectorului agricol la creşterea variabilităţilor şi schimbărilor climatice şi subliniază necesitatea realizării unor măsuri corespunzătoare de adaptare pentru a ajuta la reducerea acestei vulnerabilităţi. Prognozele climatice relevă faptul că temperaturile în Moldova vor creşte, în timp ce precipitaţiile vor scădea, ceea ce va duce la creşterea numărului şi severităţii evenimentelor climatice.

Aceste schimbări ar putea afecta semnificativ sistemele agricole ale ţării şi ar putea avea un impact negativ asupra vieţii populaţiei în mediul rural al Moldovei prin reducerea recoltelor de culturi şi creşterea expunerii culturilor agricole şi a şeptelului la dăunători şi boli noi. Impactul schimbărilor climatice prognozate a accentuat necesitatea dezvoltării şi realizării unor acţiuni urgente care pot spori rezistenţa agriculturii la riscurile climatice pe termen scurt şi lung. Programul a lucrat asupra identificării măsurilor care ar avea impact pozitiv imediat asupra sistemelor agricole din Moldova, adaptându-se în acelaşi timp la viitoarele prognoze climatice, creând opţiuni din care toţi au de câştigat şi oferind o serie de recomandări.

„Moldova trebuie să se pregătească pentru schimbările climatice în cadrul strategiei sale naţionale. Această conferinţă este o oportunitate importantă pentru Guvernul şi pentru cetăţenii Moldovei să-şi prioritizeze politicile, programele şi investiţiile pentru realizare", a declarat Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.

Ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru, a accentuat importanţa includerii măsurilor de adaptare la schimbările climatice în agricultură drept abordare proactivă faţă de dezvoltarea durabilă. Ambii miniştri, împreună cu reprezentanţii Băncii Mondiale, au subliniat necesitatea urgentării consolidării serviciilor de diseminare a practicilor şi de instruire a fermierilor privind noile tehnologii agricole la nivel local.

Acest program este gestionat de Banca Mondială şi susţinut de grant-urile Băncii Mondiale, Parteneriatul dintre Banca Mondială şi Olanda (BNPP) şi Fondul Fiduciar pentru Dezvoltarea Durabilă Socială şi a Mediului (TFESSD).

Contacte media
În Chişinău
Victor Neagu
tel : (373 22) 200706
vneagu@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2011/04/12/ECA/MD

Api
Api

Welcome