COMUNICAT DE PRESĂ

Transformarea ameninţării crizei într-o oportunitate: România abordează aspectele ineficiente ale sectorului public

16 august 2010
BUCUREŞTI, 16 august 2010―Criza economică a concentrat atenţia guvernului român asupra continuării procesului de consolidare fiscală pe termen scurt, creând în acelaşi timp o oportunitate pentru reforma administraţiei publice, cu efecte pe termen mediu şi lung. Mai multe ministere, împreună cu Banca Mondială, realizează în prezent o analiză funcţională a activităţii, pentru a identifica acţiuni care ar putea îmbunătăţi calitatea şi rentabilitatea serviciilor publice furnizate.

Prin intermediul acestei analize funcţionale a mai multor sectoare-cheie, Banca Mondială examinează calitatea procesului de elaborare a politicilor, barierele care împiedică punerea în aplicare a acestora cu maximum de eficienţă, dar şi aspecte orizontale, cu impact intersectorial, legate de performanţa de ansamblu a sectorului public. Banca Mondială susţine astfel Guvernul în abordarea provocărilor majore cu care se confruntă în prezent administraţia publică din România: satisfacerea nevoilor fiscale pe termen scurt, creând în acelaşi timp o bază pentru o creştere economică durabilă şi echitabilă în viitor.

România se situează în urma altor ţări din Europa în ceea ce priveşte calitatea şi rentabilitatea serviciilor prestate. România nu trebuie doar să ajungă din urmă statele-membre ale UE, ci va trebui să conlucreze cu acestea pentru atingerea obiectivelor comune ale UE.

Vocea Guvernului României trebuie să se facă auzită printre celelalte 27 şi să contribuie la obiectivele UE legate de economia globală, în strategia UE pentru 2020,” spune Nicolae Idu, reprezentantul Comisiei Europene în România. „De asemenea, trebuie să se pună în aplicare politicile europene la nivel local. Analizele funcţionale vor spori capacitatea administraţiei din România de a face faţă acestei provocări, deoarece România este acum un membru al UE cu drepturi depline.”

Mai mult, criza fiscală a scos în evidenţă probleme structurale fundamentale: sectorul public din România este pur şi simplu prea costisitor față de capacitatea Guvernului de a colecta venituri, fapt care impune aplicarea unor măsuri de austeritate în administrația publică, pentru a ajunge la niveluri accesibile.

Banca Mondială sprijină reforma administraţiei publice, deoarece este importantă şi urgentă. Aceasta este importantă nu doar pentru a realiza economii, ci şi pentru a stimula creşterea economică pe termen mediu.  Este urgentă deoarece, din cauza crizei, ţara nu îşi poate permite să irosească resurse prin procese ineficiente şi inechitabile. Adesea, oamenii nu îşi dau seama cât de grea este adoptarea unor decizii, acest lucru intensificând rezistenţa la schimbare. Prin urmare, vom lucra împreună cu Guvernul pentru a identifica modalităţi de a explica reformele-cheie şi pentru a constitui coaliţii cât mai extinse" afirmă François Rantrua, director de țară al Băncii Mondiale pentru România.

Analiza Funcţională este efectuată de către Banca Mondială în baza acordului de servicii de consultanţă încheiat cu Guvernul României şi în colaborare cu Comisia Europeană. Activitatea este structurată în două etape. În perioada martie - octombrie 2010, Banca Mondială va analiza Centrul Guvernului, sectoarele Concurenţă, Învăţământ preuniversitar, Transporturi, Agricultură şi Dezvoltare Rurală, precum şi Finanţele Publice. În cea de-a doua etapă, din octombrie 2010 până în martie 2011, o nouă serie de sectoare, care va fi stabilită împreună cu Comisia Europeană şi cu Guvernul României, va fi inclusă în analiză. Recomandările generale vor fi incluse într-un Plan de Acţiune care va fi pregătit de către Guvern şi care va fi aprobat de Comisia Europeană.

Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : (+ 4021) 2010 311
dkozak@worldbank.org
În Washington
Dorota Kowalska
tel : +1 (202) 473-2676
dkowalska@worldbank.org


Api
Api