COMUNICAT DE PRESĂ

Declarația de presă a Băncii Mondiale la încheierea misiunii DPL2 în România, 27 aprilie – 9 mai 2010

10 mai 2010
București, 10 mai 2010 - În perioada 27 aprilie – 9 mai 2010 o echipă a Băncii Mondiale condusă de doamna Swati Ghosh, economist-șef pentru regiunea Europa și Asia Centrală, a vizitat România împreună cu misiunile FMI și Comisiei Europene pentru a discuta progresul înregistrat și pașii următori în ceea ce privește măsurile structurale pe termen mediu în sprijinul agendei de reformă promovate de Guvernul României. Vizita este parte a asistenței tehnice acordate de Bancă în cadrul pachetului multilateral pentru programul de reformă în România. Echipa Băncii a avut întâlniri cu autoritățile române și cu alți parteneri și a discutat programul de reformă economică sprijinit de Bancă în contextul celei de-a doua tranșe din Programul de Împrumuturi pentru Politicile de Dezvoltare (DPL2) în trei domenii principale: îmbunătățirea eficienței sectorului public, protecția grupurilor vulnerabile și a săracilor și consolidarea modului de funcționare a sectorului financiar.

Progresul înregistrat de programul de reformă sprijinit de DPL este bun. Noua Lege a Pensiilor este deja supusă dezbaterilor în Parlament, în timp ce Legea Răspunderii Fiscale a fost promulgată. Reforme profunde sunt în curs de aplicare în sectoarele sănătate și educație.  Implementarea unui nou sistem de  salarizare unitară a progresat și deja a fost evaluat un eșantion de poziții din sectorul public sub supravegherea unei Comisii de Salarizare bipartite. Aceasta va sta la baza proiectului pentru implementarea legislației referitoare la Legea Salarizării Unice care se așteaptă să fie supusă dezbaterii Parlamentului în luna septembrie. Banca de asemenea colaborează cu Ministerul Muncii pentru a se asigura consolidarea programelor de asistență socială pentru cei săraci și vulnerabili, și că aceste programe vor fi raționalizate, bine direcționate și că vor avea acoperirea corespunzătoare, și că în același timp resursele publice nu vor fi irosite, iar  pierderile din programele de protecție socială vor fi reduse.

Au fost înregistrate progrese semnificative iar Banca Mondială apreciază eforturile Guvernului României pentru realizarea programului de reforme convenit.

Programul de Împrumuturi pentru Politicile de Dezvoltare (DPL) în valoare de 1 miliard de euro, se concentrează pe managementul financiar al sectorului public, pe sectoarele sociale și pe sectorul financiar. Primul Împrumut pentru Politici de Dezvoltare în valoare de 300 milioane euro a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al Băncii la data de 16 iulie 2009, a fost semnat la 1 septembrie 2009 și a fost eliberat la data de 20 octombrie 2009. Agenda de reformă DPL sprijină măsurile, politicile şi reformele structurale menite să asigure sustenabilitatea fiscală a României şi procesul de ieşire din criză, în completarea programelor sprijinite de FMI şi Comisia Europeană.

Contacte media
În București
Daniel Kozak
tel : (40 21) 201 03 24
dkozak@worldbank.org
În Washington
Michael Jones
tel : (01 202) 473 2588
mjones2@worldbank.org


Api
Api

Welcome