COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială anunţă câştigătorii celei de-a treia ediţii a competiţiei anuale „Îmbunătăţirea vieţii oamenilor din Regiunea Europei şi a Asiei Centrale” pentru anul 2010

30 martie 2010
WASHINGTON, 30 martie 2010 ― Câştigătorii celei de-a treia ediţii a competiţiei anuale organizate de Banca Mondială şi denumite „Îmbunătăţirea vieţii oamenilor din Regiunea Europei şi Asiei Centrale”, ediţie pentru anul 2010, au fost anunţaţi de Vice-preşedintele Băncii Mondiale, Philippe Le Houérou. Anul acesta, premiul este acordat proiectelor care demonstrează atât inovaţie cât şi rezultate concrete, cum ar fi construcţia de drumuri care să lege comunităţile rurale de pieţele şi zonele urbane din Armenia, îmbunătăţirea sistemului de acordare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, mărirea gradului de acoperire a asigurărilor de sănătate şi îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire medicală în Turcia şi protejarea sănătăţii şi furnizarea de alimente către săraci în Republica Kârgâstan, Moldova şi Tadjikistan în contextul şocurilor recente determinate de preţurile pentru alimente la nivel mondial.   

Îmbunătăţirea vieţii oamenilor din Europa şi Asia Centrală reprezintă iniţiativa principală spre care se îndreaptă ajutorul acordat de Banca Mondială ţărilor care ne sunt clienţi”, a declarat Philippe Le Houérou, Vice-preşedinte al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală. „Avem onoarea şi responsabilitatea de a ajuta guvernele să depăşească sărăcia şi să promoveze creşterea economică. Câştigătorii competiţiei de anul acesta au demonstrat rezultate reale, inclusiv creşterea numărului de locuri de muncă, înfiinţarea de mici întreprinderi şi îmbunătăţirea accesului întreprinderilor la finanţare, îmbunătăţirea sferei de îngrijire medicală şi protecţie a sănătăţii şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi irigaţii care au determinat randamente îmbunătăţite ale recoltelor, pentru a menţiona doar câteva.”

Le Houérou a subliniat faptul că „întrucât ne susţinem clienţii pentru a obţine rezultate, este esenţial ca acestea să fie măsurate şi monitorizate. Clienţii noştri pot luat decizii mai bune şi îşi pot ghida eforturile pentru dezvoltare în direcţia îmbunătăţirii vieţii populaţiei lor doar ştiind ce rezultate s-au obţinut prin intermediul intervenţiilor noastre.”

Cei doisprezece câştigători de anul acesta includ de la proiecte tradiţionale ale Băncii Mondiale până la produse informative inovatoare care evidenţiază obiective cheie de dezvoltare, inclusiv pentru îmbunătăţirea bunăstării oamenilor, ajutorarea comunităţilor şi abordarea crizelor şi răspunsuri la criză.

Câştigătorii sunt (enumeraţi în ordine alfabetică, pe ţări):

 • Armenia Proiect de dezvoltare a întreprinderilor rurale şi a agriculturii comerciale la scară mică
 • Armenia Proiect de suport pentru îmbunătăţirea drumurilor
 • Azerbaidjan Proiect de Investiţii Rurale
 • Bulgaria Note de politică
 • Georgia Evaluare a nevoilor comune, Conferinţă pentru donatori şi Raport de urmărire
 • Republica Kirghizstan, Moldova şi Tadjikistan Proiecte de răspuns la criza alimentară\
 • Letonia Împrumut pentru politica specială de dezvoltare a reformelor în sectorul social şi plasă de siguranţă
 • Macedonia Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • Rusia Proiect de implementare a reformei în domeniul sănătăţii
 • Tadjikistan Proiect de management al agriculturii la nivel de comunitate şi al bazinelor hidrografice
 • Turcia Suport pentru Programul de transformare a sistemului medical din Turcia
 • Ucraina Împrumut nr. 1 programatic pentru politica de dezvoltare privind reabilitarea financiară

Ceremonia de acordare a premiilor celei de-a treia ediţii anuale a competiţiei va avea loc pe 3 iunie 2010 în Washington, DC.

Contacte media
În Washington
Dorota Kowalska
tel : (+1 202) 473-2676
dkowalska@worldbank.org


Api
Api

Welcome