COMUNICAT DE PRESĂ

Reguli inechitabile pentru femeile-întreprinzător şi pentru lucrătorii din toată lumea, conform constatărilor unui nou raport

17 martie 2010
Washington, D.C., 17 martie 2010 — În numai 20 din 128 economii există drepturi egale pentru bărbaţi şi femei, în sectoare importante din rândul antreprenorilor şi lucrătorilor, în conformitate cu un nou Raport al Grupului Băncii Mondiale intitulat Women, Business and the Law 2010 (Femeile, Afacerile şi Legislaţia în anul 2010). Inegalitatea se manifestă în toate regiunile şi la toate nivelurile de venit. Însă în multe economii, s-au emis acte legislative de natură să reducă acest gen de inegalitate.

Noul raport citat cercetează echitatea legală în domenii cum ar fi capacitatea unei femei de a înfiinţa o firmă, de a avea în proprietate şi de a utiliza bunuri, şi de a merge în instanţă singură pentru a-şi apăra anumite drepturi. De asemenea, raportul cercetează şi modul diferit în care sunt tratate femeile din punct de vedere fiscal, precum şi constrângerile la care este supusă capacitatea femeilor de a lucra în diverse domenii şi la anumite momente ale zilei.

Sporirea oportunităţilor de natură economică pe care le au femeile îmbunătăţeşte bunăstarea familiilor şi comunităţilor, reduce gradul de sărăcie şi stimulează creşterea economică,” a declarat Rita Ramalho, autor principal al raportului. „Există foarte mulţi factori care conferă femeilor oportunităţi de gestionare a unor afaceri de succes şi de obţinere a unor locuri de muncă bune. Reglementările de afaceri echitabile constituie doar a piesă a acestui puzzle.”

Women, Business and the Law 2010 (Femeile, Afacerile şi Legislaţia în anul 2010) analizează diferenţele în cadrul unor acte legislative şi instituţii care afectează perspectivele femeilor ca antreprenori şi angajaţi şi se concentrează pe şase subiecte — accesul la instituţii, valorificarea proprietăţii şi bunurilor, obţinerea unui loc de muncă, abordarea fiscalităţii, obţinerea de credite, şi utilizarea serviciilor din instanţă. Raportul este primul document de acest gen care măsoară discrepanţa dintre sexe la nivelul politicilor publice care utilizează date cantitative şi obiective. Raportul nu măsoară toate aspectele care sunt importante pentru oportunităţile economice ale femeilor. De exemplu, nu măsoară accesul la îngrijirea copiilor, învăţământ sau securitate personală.

Diferenţierea sexelor la nivel legislativ se manifestă uneori dintr-o dorinţă de a le proteja pe femei, însă legislaţia le poate şi limita oportunităţile în mod inadvertent,” a spus Penelope Brook, Directoarea Departamentului pentru Indicatori Globali şi a Analiză din cadrul grupului Băncii Mondiale. „Noi sperăm că – prin stabilirea unor date obiective cu privire la inegalitatea stabilită prin unele acte legislative – putem stimula dezbaterea şi cercetarea acelor prevederi care ajută sau constrâng femeile şi viaţa acestora ca lucrători şi ca oameni de afaceri.”

Informaţii despre Grupul Băncii Mondiale

Grupul Băncii Mondiale constituie una dintre cele mai mari surse de finanţare şi cunoaştere pentru ţările aflate în curs de dezvoltare. Acest grup este alcătuit din cinci instituţii asociate îndeaproape: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) şi Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională (IDA); International Finance Corporation (IFC); Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (MIGA); şi Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Litigiilor privitoare la Investiţii (ICSID). Fiecare dintre aceste instituţii joacă un rol distinct în misiunea de combatere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardelor de viaţă pentru cetăţenii din ţările aflate în curs de dezvoltare.

Contacte media
În Washington, D.C.
Nadine Ghannam
tel : (202) 473-3011
nsghannam@ifc.orgApi
Api

Welcome