OPINIE

Să scăpăm de frig – necesitatea reformării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică

25 noiembrie 2013


Abdoulaye Seck, Manager de Țară al Băncii Mondiale în MoldovaVenirea iernii ne determină să reflectăm asupra problemei încălzirii centralizate în Chișinău. Termocom, întreprinderea de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău, a avut probleme de ordin financiar de mai bine de 20 de ani, acumulând o datorie în sumă de 138 milioane dolari SUA către Moldovagaz. Datoria acumulată a dus la sistarea livrărilor de gaze naturale în Moldova, în sezonul de încălzire 2008–2009, și a ilustrat în mod clar lipsa de securitate energetică a Moldovei, demonstrând cum o singură întreprindere de alimentare centralizată cu energie termică poate cauza probleme întregii economii naționale.

Termocom nu și-a permis de-a lungul anilor costul lucrărilor necesare de întreținere și reabilitare ale sistemului. În rezultat, rețelele termice sunt într-o deteriorare continuă, iar rata rupturilor în rețelele din Chișinău este de 10 ori mai mare decât în sistemele moderne de alimentare centralizată cu energie termică din Europa. Dacă nu se vor efectua investițiile necesare pentru reabilitarea rețelelor termice, va crește considerabil riscul unor rupturi majore în sistem și al întreruperii serviciilor de alimentare cu energie termică. După ani buni în care Termocom a trecut prin procedura de restructurare, întreprinderea va fi lichidată la sfârșitul anului – ceea ce poate duce la întreruperi majore în operarea sa.

Suedia a finanțat studii privind opțiunile strategice de reformare a sistemului de încălzire pentru Moldova încă din 2001, iar Banca Mondială a inițiat în 2009 eforturi de a identifica soluții posibile pentru soluționarea acestei probleme. Concluziile conținute în studiile recente, care au fost finanțate cu suportul Guvernului Suediei, țară ce rămâne a fi donatorul bilateral principal în sectorul energetic din Moldova, au fost prezentate grupului de lucru, în componența căruia intră reprezentanți ai Guvernului, Primăriei Municipiului Chișinău și ai altor agenții relevante. Aceste concluzii relevă că soluția cea mai eficientă constă în fuzionarea capacităților de producere și distribuție a energiei termice (CET-1, CET-2 și Termocom). Operarea sistemului ca un tot întreg va permite noii entități să maximizeze eficiența sistemului termo-electric. Fuzionarea întreprinderilor va permite, de asemenea, consolidarea datoriei acumulate, care este actualmente împărțită între cele trei întreprinderi, și va facilita restructurarea datoriei.

Această problemă are o vechime de mai bine de 20 de ani și noi conștientizăm că nu există soluții facile. Pentru a asigura faptul că noua întreprindere nu va întâmpina aceleași probleme ca și Termocom, sunt necesare decizii majore, și anume: restructurarea corporativă și a datoriilor, gestionarea obligațiunilor importante de rambursare a datoriilor și sistarea activității operaționale a CET-1, care are o vârstă operațională de peste 60 de ani, depășind cu mult durata de viață proiectată.

Angajamentul Grupului Bănci Mondiale în sectorul energetic din Moldova are ca obiectiv asigurarea fiabilă și durabilă a alimentării cu energie, la costuri accesibile, elemente centrale demersului de lichidare a sărăciei extreme și asigurării prosperității pentru toți. Pornind de la această intenție declarată, precum și la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, Banca Mondială a elaborat un program de investiții în sumă de 40 milioane dolari SUA pentru garantarea continuității serviciilor de încălzire centralizată, sporirea eficienței SACET, precum și atenuarea impactului măsurilor recomandate de restructurare recomandate. Studiul de fezabilitate finanțat de Guvernul Suediei estimează că programul de investiții de 40 milioane dolari SUA va genera un efect economic (economii monetare) de circa 8 milioane dolari SUA. Pentru personalul afectat vor fi organizate programe de instruire și recalificare și asistență financiară. În plus, este planificată și alocarea unei Garanții Parțiale de Credit de către Banca Mondială în sumă de 80 milioane dolari SUA pentru a ajuta Moldova la refinanțarea stocului de datorii în condiții favorabile, asigurând astfel diminuarea riscului de întrerupere a livrărilor de gaze naturale.

Problemele sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău, pe lângă faptul că reprezintă un obstacol major în dezvoltarea sectorului energetic și sunt în detrimentul climatului investițional, mai reprezintă și o amenințare pentru sănătatea și bunăstarea populației celei mai vulnerabile. Estimările arată că circa 160 mii de locuitori ai Chișinăului nu au nicio sursă alternativă de încălzire. Pentru aceste persoane întreruperea serviciilor de încălzire centralizată ar putea avea consecințe foarte serioase în perioadele reci ale anului.

Grupul Băncii Mondiale, Guvernul Suediei și alți parteneri de dezvoltare doresc să ofere ajutor în soluționarea acestei probleme. Dar, pentru realizarea acestui obiectiv,  este necesară o decizie politică în vederea implementării procesului de restructurare. Adoptarea unei hotărâri guvernamentale în acest sens, săptămâna precedentă, reprezintă o evoluție binevenită. Ne exprimăm speranța că și Consiliul Municipal Chișinău își va uni eforturile pentru a asigura servicii de încălzire locuitorilor Chișinăului și pentru a îmbunătăți securitatea energetică a țării.

Autorii:

Excelența Sa, Dna Ingrid Tersman, Ambasadoarea Suediei în Moldova

Dl Abdoulaye Seck, Manager de Țară al Băncii Mondiale în Moldova

Api
Api

Welcome