Skip to Main Navigation
REPORTAJ 23 noiembrie 2017

Susținerea antreprenoriatului feminin în Moldova

Image

World Bank


Idei principale

  • În Moldova, întreprinderile deținute de femei demonstrează o productivitate de muncă mai înaltă decât companiile deținute de bărbați în patru din cele șapte industrii analizate.
  • Totuși, odată cu creșterea firmelor deținute de femei, femeile tind să cedeze dreptul de proprietate asupra firmelor lor în favoarea bărbaților.
  • Un nou raport al Băncii Mondiale afirmă că susținerea femeilor în antreprenoriat este deosebit de importantă pentru economia Moldovei, în care includerea femeilor este comparativ redusă.

În Moldova, afacerile deținute de femei reprezintă la momentul de față doar circa 25% din numărul total de întreprinderi. Prin urmare, investițiile viitoare în antreprenoriatul feminin urmează a fi ferm încurajate, întrucât dovezile arată că firmele deținute de femei produc vânzări anuale medii mai mari decât firmele deținute de bărbați în mai multe industrii. Pe lângă aceasta, ele angajează în mediu mai multe persoane și dau dovadă de o predispoziție mult mai pronunțată de a oferi angajare și promovare a altor femei.

Creșterea firmelor deținute de femei în perioada anilor 2014-2016 a fost mai mică decât a celor deținute de bărbați în patru din cele șapte industrii identificate în Moldova. Există indicatori ce denotă că atitudinea funcționarilor guvernamentali (în privința frecvenței inspecțiilor), și chiar corupția, afectează disproporțional femeile antreprenoare în comparație cu firmele deținute de bărbați.

În mod similar, unii indicatori denotă că băncile tratează femeile inegal în comparație cu bărbații în privința definirii condițiilor de împrumut pentru ele. Imaginea generală sugerează că odată cu creșterea firmelor, femeile tind să cedeze dreptul de proprietate asupra acestor lor în favoarea bărbaților, ceea ce ar putea fi legat de accesul la și controlul asupra capitalului și puterii.  

În cazurile în care includerea femeilor într-o economie este comparativ redusă, există beneficii clare de a recruta și susține femeile în antreprenoriat. Dar mai întâi trebuie de înlăturat constrângerile sistemice cu care se confruntă femeile în afaceri, inclusiv cu ajutorul unor acțiuni direcționate de politici din partea guvernului.

„În mai multe industrii afacerile deținute de femei au o performanță mai bună decât cele deținute de bărbați”, declară Linda M. Scott, Profesor emerit DP World pentru antreprenoriat și inovații de la Universitatea din Oxford și fondator al DoubleXEconomy, LLC. „În cazurile în care femeile nu au o performanță la fel de bună ca bărbații, ele se confruntă în general cu bariere care pot fi înlăturate cu ajutorul inițiativelor noi, cum ar fi programele de granturi sau serviciile de consultanță specială”.

Acestea sunt doar câteva constatări din noul raport al Băncii Mondiale, Moldova – Susținerea antreprenoriatului feminin, realizat în cadrul celui de-al doilea Proiect de ameliorare a competitivității în Moldova, care urmărește să contribuie la spoirea competitivității de export a întreprinderilor moldovenești și reducerea poverii de reglementare cu care ele se confruntă. De asemenea, raportul care va fi publicat în luna Decembrie și va fi disponibil pentru descărcare pe pagina web a Băncii Mondiale, se bazează pe Sondajul de gender al întreprinderilor efectuat în 2017.


Api
Api