REPORTAJ

Piața forței de muncă pentru romi – De ce ar trebui să-i pese Europei

08 decembrie 2014


Image

Photo: Daniel Kozak/World Bank Group


Câteva cifre

Șaptezeci la sută dintre romi trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene (UE) din Europa Centrală și de Est și reprezintă cea mai mare și mai săracă minoritate din Europa. Romii sunt, de asemenea, unul dintre grupurile de populație din țările Europei Centrale și de Est cu cea mai rapidă creștere și sunt mult mai tineri decât populația generală a Europei – aproximativ 30 % dintre ei au vârste sub 15 ani.

Sărăcia din rândul multor cetățeni de etnie romă se traduce în dezvoltarea umană slabă și este asociată cu rezultate slabe în ceea ce privește angajarea. Romii se confruntă cu o rată mai mare a șomajului. Cei care sunt angajați lucrează de multe ori la locuri de muncă de calitate slabă, iar diferența de salarizare între romi și persoanele care nu sunt de etnie romă este de aproape 50 %.

Aceste câteva cifre subliniază importanța îmbunătățirii oportunităților de angajare pentru romii marginalizați – tema unei conferințe recente cu privire la piețele europene ale muncii, care a avut loc la Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) din Bruxelles.

Deși aceste cifre sunt dure, s-ar putea pune problema dacă subiectul participării scăzute pe piața forței de muncă în rândul romilor ar trebui să fie pe primul loc pe ordinea de zi a Europei în acest moment. Schimbările climatice, migrația, îmbătrânirea rapidă și deficitele bugetare mari sunt subiecte dezbătute aprig în Europa în aceste zile. Și totuși, în ciuda acestor provocări presante, Grupul Băncii Mondiale și alții continuă să îndemne Europa să trateze provocările cu care se confruntă romii, inclusiv integrarea pe piața forței de muncă." Îmbunătățirea oportunităților pentru romii marginalizați nu este doar o problemă importantă ce ține de drepturile omului, ci este un lucru benefic și pentru economiile țărilor  "

Carolina Sanchez-Paramo,

Directorul Departamentului de Practici Globale privind Sărăcia din cadrul Băncii Mondiale


Îmbunătățirea oportunităților pentru romii marginalizați este benefică pentru economie

Deși multe familii de romi locuiesc în țările puternic dezvoltate din Europa Centrală și de Est, ele trebuie totuși să facă față unui nivel de sărăcie și de lipsuri comparabil cu cele mai sărace zone ale lumii și se confruntă cu perspective economice sumbre din cauza șomajului persistent și a nivelului scăzut de educație.

„Îmbunătățirea oportunităților pentru romii marginalizați nu este doar o problemă importantă ce ține de drepturile omului, ci este un lucru benefic și pentru economiile țărilor”, a declarat Carolina Sanchez-Paramo, Directorul Departamentului de Practici Globale privind Sărăcia din cadrul Băncii Mondiale și moderatoarea conferinței.

Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale derulat în Bulgaria, Republica Cehă, România și Serbia, este de așteptat ca investițiile în incluziunea romilor pentru egalizarea oportunităților de pe piața forței de muncă să aducă profituri economice și fiscale semnificative. Mai mult decât atât, pe măsură ce populațiile din Europa înaintează în vârstă și se reduc ca număr, este esențială o ocupare crescută a forței de muncă în rândul romilor – pentru a ajuta la a face față creșterii naționale a costurilor cu pensiile, asistența medicală și alte cheltuieli asociate cu înaintarea în vârstă. Recuperarea decalajului cauzat de neocuparea romilor ar putea aduce anual aproape 9,9 miliarde EUR la economiile acestor patru țări prin creșterea producției și 3,5 miliarde EUR anual în beneficii fiscale. Acest lucru sugerează că Europa nu își poate permite să excludă romii.

Prezentarea unei abordări integrate

Există o gamă largă de motive pentru rezultatele slabe în materie de ocupare a forței de muncă în rândul romilor, dintre care multe sunt dificil de abordat. Discriminarea și nivelul scăzut al competențelor sunt două provocări principale, dar mai există o serie de alte bariere în calea angajării.

„Slaba pregătire, distanța față de locul de muncă, gradul personal de îndatorare sunt constrângeri pe care le suportă romii în obținerea unui loc de muncă”, spune Mamta Murthi, Director de Țară pentru Europa Centrală și Țările Baltice din cadrul Băncii Mondiale.

„Programele active pe piața muncii se concentrează adesea pe câte o singură constrângere, iar acest lucru nu este suficient. În schimb, este necesară o strategie cuprinzătoare de activare care să abordeze mai multe bariere în același timp și să trateze discriminarea încercând să schimbe mentalitățile de jos în sus, începând cu fiecare angajator în parte. Mai este nevoie și de un rol mult mai puternic pentru asistența socială și colaborarea între agențiile de muncă și direcțiile de asistență socială.”

Urmează să apară un nou studiu al Băncii Mondiale cu privire la modalitățile de îmbunătățire a oportunităților pentru romi la începutul anului 2015. Studiul, având titlul „Egalitatea de șanse: un start corect pentru copiii romi marginalizați”, susține că Europa trebuie să adopte o abordare dinamică, pe termen lung, concentrată pe următoarea și cea mai tânără generație. Aceasta înseamnă un puternic accent pe educația timpurie pentru a se asigura că toți copiii dobândesc abilități cognitive și socio-emoționale de bază. Reducerea decalajului privind ocuparea forței de muncă va necesita investiții în educație (printre altele), dar spațiul fiscal guvernamental care va rezulta din creșterea ocupării cu forme legale a forței de muncă - prin veniturile mai mari din impozitul pe venit și cheltuielile mai mici cu asistența socială - este mai important decât investițiile necesare pentru reducerea decalajului educațional dintre romii și persoanele de altă etnie din Europa de Est. Astfel de investiții ar constitui doar aproximativ 30 % din potențialele beneficii fiscale aduse celor patru țări menționate mai sus.

Trasarea unei direcții pentru viitor

Sunt multe de făcut și există provocări importante care trebuie abordate. Cu toate acestea, astăzi putem vorbi deja despre unele progrese care au fost făcute. Ungaria este o țară care a făcut pași mari în extinderea învățământul preșcolar pentru romi. Acest lucru poate ajuta perspectivele de angajare pe termen mediu, dacă se completează cu școlarizarea de bună calitate.

Astăzi, Europa beneficiază, de asemenea, de date și dovezi mult mai bune privind standardele de trai ale romilor și rezultatele dezvoltării umane față de 2005 - când a fost lansat Deceniul de Incluziune a Romilor. Acesta este un rezultat al investițiilor semnificative în colectarea datelor. Desigur, a deține date de bună calitate nu este același lucru cu a avea răspunsuri la probleme, dar datele permit compararea rezultatelor cu privire la romi cu mediile naționale și, poate și mai important, oferă o bază solidă pentru a trasa o direcție viitoare de acțiune care poate duce la rezultate mai bune pentru persoanele de etnie romă și pentru Europa Centrală și de Est ca întreg.


Api
Api